Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§16. Основні правила вимо́ви голосних звуків

125. Прочитайте. Поясніть, від чого залежить вимова голосних звуків [е], [и], [о]. Як вимовляємо голосні [е], [и] в ненаголошених складах? Чи впливає наголос на вимову звука [о]?

Чепурний, яснесенький, окриленість, глибина, широкоплечий, зоріти, кропива, весело, джмелик, розумний, голубиця, зозулька.

• Мовний експеримент. Прочитайте слова в уповільненому темпі, потім у пришвидшеному. Чи змінився ступінь наближеності вимови [е] до [и], [и] до [е] в ненаголошених складах? Які правописні правила пов'язані з цим мовним явищем?

• Передайте фонетичною транскрипцією виділені слова.

В українській літературній мові вимова голосних звуків пов'язана з їхньою наголошеною чи ненаголошеною позицією.

Наголошені голосні вимовляють чітко. Лише початковий голосний [і] в небагатьох словах наближається у вимові до [и]: іноді [іинод'і], інколи [іинколи].

У коренях українських слів перед складом із наголошеним [у] ненаголошений [о] вимовляють як [оу]: голубка [гоулу́бка], зозуля [зоузу́л'а].

126. Порівняйте слова, записані за правилами орфографії та за орфоепічними нормами. Поясніть невідповідність між написанням і вимовою.

Веснянка [веисн'а́нка], перемога [пеиреимо́га], кожух [коужу́х], дивиться [ди́виец':а], дивишся [ди́виес':а].

127. Перепишіть, передаючи фонетичною транскрипцією слова з ненаголошеними [е], [и], [о].

Зразок. По діброві вітер [в’і́теир] виє (Т. Шевченко).

1. Журавель край поля стереже криницю, не здійметься вгору, не махне крилом. Колосом додолу хилиться пшениця, слухає розмову вітру з джерелом (В. Раєвський). 2. Оперились пташенята, в ірій полетіли, на калині, на гілочці, гніздечко лишили (В. Грінчак). 3. Голуб твій повернеться сьогодні через грози і вітри холодні (І. Калянник). 4. Летять, пливуть і сурмлять ув імлі шовкові, жовті й сизопері птиці із континентів чорної землі у рідні гнізда, на свої криниці (А. Малишко).

• Позначте в словах орфограму «літери е, и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів». Написання слів поясніть правилом.

128. Попрацюйте в групах. Уявіть, що вам запропонували започаткувати інтернет-ресурс, присвячений культурі спілкування. Доберіть до ресурсу назву. Розробіть рубрики, обміркуйте тематику статей. Напишіть вступне слово до читачів, у якому прорекламуйте новий сайт. Чим такий ресурс може зацікавити підлітків?

129. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Позначте в словах орфограму «Літери е, и, що позначають ненаголошені голосні в коренях слів».

1. Цілющої води я зачерпнув з гл..бокої кр..ниці (Л. Мовчан). 2. Дитинства теплий віт..р з очей моїх сльозинку вит..р (О. Довгоп’яш). 3. У з..лену ложку л..стка б..ре калина дощ (Б.-І. Антонич). 4. Мохнатий джміль із будяків ч..рвоних сп..ває мед (М. Рильський). 5. В..слуємо. А із в..сла в..селка зводиться в..села. За селами сипнули села, мов квіту річка нан..сла (О. Довгий).

• Позначте в словах вивчені орфограми.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити