Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§17. Основні правила вимови приголосних звуків

130. Прочитайте слова, звертаючи увагу на правильність вимови.

Приказка, мережка, боротьба, вокзал, джміль, бджілка, дзвін, головний, ґелґотіти, сміється, змагаєшся, поморочся, лисичці, мишці, легкість, зшити, зчіплювач, розступитися, розмежувати, розставити.

• Які слова пишемо так, як вимовляємо? У яких словах між вимовою й написанням є розбіжність?

Запам'ятайте основні правила вимови приголосних звуків в українській мові

131. Перепишіть, відтворюючи літерами подані фонетичною транскрипцією слова.

1. Дружба [виепробо́вуйец':а] труднощами. 2. [гра́тиемес':а] з вогнем — згориш сам. 3. Молодому тепліше в [соро́ц'л], ніж старому в каптані. 4. Навіть кислиця та комусь [сни́ц':а]. 5. Хрущі в борщі, а жаба в [йу́с'ц'і]. 6. Хто [тру́диец':а], той менше [жу́риец':а].

• Слова якої мови — рідної чи іноземної — вам легше записувати фонетичною транскрипцією? Чому?

132. Поставивши подані іменники у формі давального відмінка однини, вимовте їх відповідно до правил української орфоепії.

Казочка, онучка, сестричка, подушка, галушка, кішечка, кішка, квочка, собачка, мишка.

• Складіть осучаснену казку про ріпку, уживаючи утворені граматичні форми. Розкажіть її, дотримуючи норм орфоепії.

133. Прочитайте фразеологізми, дотримуючи орфоепічних норм.

Стати на правильну стежку. Сідати на легкий хліб. Триматися на ниточці. Ходити по мотузочці. Підносити на тарілочці. Годити як болячці. Тримати на мушці. Утопити в ложці води.

• Розкрийте значення кожного з фразеологізмів.

• 3 двома фразеологізмами (на вибір) складіть і запишіть речення.

134. Перепишіть прислів'я, передаючи виділені слова фонетичною транскрипцією. Обґрунтуйте написання слів правилами.

Зразок. Усяка людина [ц'іну́йеиц':а] за працею.

1. Дерево з глибоким корінням не боїться бурі. 2. Нерозумні сваряться, а мудрі згоди тримаються. 3. Сили вичерпуються, а знання примножуються. 4. Не вивчишся охотою — не навчишся й примусом. 5. Граєшся з ножем — неодмінно поріжешся.

• Систематизувавши інформацію з різних мовних словників, складіть лінгвістичні паспорти слів боротьба, полегкість, переможець.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити