Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

§19. Варіантне наголошування слів в українській. Діалектний наголос

142. Прочитайте уривок із наукової статті.

Наголошення слів і їхніх форм пов’язане передусім з усною формою побутування мови, отже, із просторіччям і з діалектами, а оскільки унормування усного мовлення порівняно з писемним завжди відстає, вагання щодо наголосу в українській мові постають досить часто.

У сучасній українській літературній мові в деяких випадках допускається варіантне наголошення.

До іменників з подвійним наголосом належать: ведме́ди́ця, виши́ва́нка, по́ми́лка, апо́стро́ф, ма́ля́р, фа́рфо́р.

З подвійним наголосом уживаються прикметники: баво́вня́ний, безза­́хи́сний, весня́ни́й, вітчи́зня́ний, во́вня́ний, вогня́ни́й, допомі́жни́й, за́ти́шний, зимо́ви́й, смі́ли́вий.

У літературній мові допускаються варіанти наголошення таких дієслів: ві́дповісти́, закі́нчити́, заче́рстві́ти, нія́кові́ти, очо́ли́ти, плі́сня́віти, поси́ві́ти, поста́рі́ти, тума́ни́ти; дієприкметників: зі́гну́тий, пере́мкну́тий, поси́ві́лий; прислівників: га́ряче́, да́рма, по-ста́ро́му.

З наведеного огляду можна зробити висновок, що в українській літературній мові нормативним став переважно той наголос, який засвідчується більшістю діалектів (За І. Матвіясом).

• Чому користуватися словником наголосів необхідно? Відповідь проілюструйте прикладами зі статті.

Діалектним наголосом називають особливості наголошування слів в українських діалектах порівняно з літературною мовою.

Наявність таких особливостей зумовлена, з одного боку, своєрідністю говорів української мови, з іншого — впливом інших мов: польської, чеської та ін. Напр., південно-західним діалектам властиві такі наголоси: хо́джу замість ходжу́, лю́блю замість люблю́, опові́дання замість оповіда́ння, моє́ замість мо́є.

Щоб не помилятися в наголошуванні слів, потрібно користуватися словниками.

143. Випишіть лише ті слова, які мають варіантне наголошування Звіртеся зі словником.

Зерно, текстовий, також, завдання, приятель, запитання, первоцвіт, напій, повітряний, смерековий, мабуть, смага, принести, доповісти, старіти.

• Назвіть словники, за якими можна з'ясувати нормативне наголошування слова.

• Поясніть, чому у віршах норми наголошення слів може бути порушено. Використайте знання, здобуті на уроках літератури.

144. Напишіть есе на тему: «Наголос — душа слова». Розпочніть його так: «На голос, за висловом давньоримського вченого Діамеда,— anima vocis, тобто душа слова. Це спосіб фонетичного оформлення слова. Втративши наголос, слово часто втрачає свою самостійність. Наприклад, займенник себе, втративши наголос, перетворився на постфікс -ся (умиватися)…»


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити