Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§23. Правила вживания апострофа

173. Прочитайте. Слова з апострофом випишіть і передайте фонетичною транскрипцією.

Народ для людини не просто сім’я — це ланцюг із найміцнішого заліза, а вона сама — нерозривне його кільце. Народ — непорушна крем’яна скеля, людина ж проти неї — лише піщинка.

Людина, яка не розуміє, що прив’язує її до рідного народу, помалу відривається від національного ґрунту. Така людина двоїться у ставленні до рідного, і така роздвоєність роз’їдає їй душу (За Н. Григор’євим-Нашим).

✵ Прочитайте виписані слова, дотримуючи правил орфоепії. Поясніть, що позначає на письмі апостроф.

✵ Обґрунтуйте вживання у виписаних словах апострофа. Скористайтеся таблицею.

ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА

Апостроф СТАВЛЯТЬ перед літерами я, ю, є, ї:

після букв б, п, в, м, ф

б'є, п'ять, в'язати, м'який, верф'ю

після літери р, що позначає твердий звук [р]

міжгір'я, подвір'я, матір'ю

після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються твердим приголосним

з'явитися, роз'яснити, під'яремний, пів'ящика, напів'язичницький, дит'ясла

після літери к у слові Лук'ян та споріднених із ним словах

Лук'янівна, Лук'яненко, Лук'янчук

Апостроф НЕ СТАВЛЯТЬ перед літерами я, ю, є, ї:

після букв б, п, в, м, ф, якщо перед ними стоїть літера, яка позначає кореневий приголосний, крім р

свято, морквяний, цвях, мавпячий, але верб'я, торф'яний

після літери р, що позначає м'який звук [р']

буря, ряска, рюкзак

ОРФОГРАМА:

апостроф:

пам'ять, солов'їний, сузір'я, з'юрмитися

174. Уставляючи, де потрібно, апостроф, запишіть слова у дві колонки: з апострофом і без нього.

Здоров..я, медв..яний, об..єднання, духм..яний, прислів..я, присв..ячений, острів..янин, напів..європейський, риб..ячий, різдв..яний, повітр..я, від..ємний, пів..яру, зв..язок, святковий, Солов..йов, над..їхати, кр..юк, люб..язність, під..южування, зап..ястний, пів..яблука, бур..як, сер..йозний, тьм..яний, р..ясний, жираф..ячий, тім..я, роз..юшити, верб..я, р..яжанка.

✵ Прочитайте слова обох колонок, дотримуючи правил орфоепії.

175. Перепишіть прислів'я народів Європи. Уставте пропущені літери і, де потрібно, апостроф.

1. Добре ім..я — найкраща спадщина (Польське). 2. Чисте сумління — для душі св..ято (Англійське). 3. Любов..ю добуд..ш усе, силою — нічого (Французьке). 4. Бе..страшна людина сама собі пор..ятунок (Англійське). 5. Заздрість і камінь з..їдає (Норвезьке). 6. В..дмежа дурість перемагає мавп..ячий розум (Ірландське). 7. І на найкращому городі може вирости бур..ян (Румунське). 8. Дер..во до дер..ва — ліс, віт..р до вітру — бур..я (Чеське).

✵ Позначте в словах орфограму «апостроф».

176. Прочитайте. Сформулюйте тему, якою об'єднано всі висловлення.

1. Здоров’я — перша сходинка до щастя (Сократ). 2. Дев’ять десятих нашого щастя залежить від здоров’я (А Шопенгауер). 3. Людина має пам’ятати, що здоров’я — найбільше багатство (Гіпократ). 4. Якщо маєш розум, ти просто зобов’язаний бути здоровим! (С. Косиков) 5. На жаль, лише в того, хто хворіє, з’являється бажання берегти здоров’я як найцінніший скарб (М. Петтенкофер). 6. Сп’яніння — добровільне божевілля (Арістотель). 7. Бідність наступає на п’яти ліні, а хвороба прямує за нестриманістю (П. Буаст).

✵ Напишіть лист-звернення до першокласників «Бережіть здоров»я», використавши (на вибір) 2-3 подані вислови. Назвіть у листі загрози, яких малятам слід уникати насамперед.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити