Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§30. Правопис префіксів

253. Прочитайте. Визначте у виділених словах префікси.

Людина ніколи не зробить всього, що задумала, і не зреалізує всіх своїх мрій. Однак якщо людина буде мало мріяти, то здійснить ще менше. А якщо мріятиме більше, то здобуде багато!

А ще раджу пам’ятати, що мати великі очікування і великого бажати — це різні речі. Очікування — це розчарування з того, що хтось не дав нам щасливого життя, не сприяв виконанню нами омріяного, не скоротив наш шлях до успіху.

Бажати — це брати відповідальність на себе! (За М. Мариновичем)

• Поясніть написання слів із префіксом з-(с-).

Префікс з- може переходити у префікс С-.

Префікс с- пишуть перед літерами

к, п, т, ф, х

Префікс з- пишуть перед усіма іншими літерами

сказати, списати, стулити, сформулювати, схилити

звести, зробити, збити, зсадити, зціпити, зчепити

Якщо корінь починається сполукою кількох приголосних, уживають префікс зі- (іноді /з-): зіскочити, зіткнення, зім'яти, зів'ялий, ізнов.

У деяких словах префікс зі- чергується із зо-: зігрівати й зогрівати, зітліти й зотліти.

Уживання префіксів з-, зі-, зо- сприяє милозвучності української мови.

ОРФОГРАМА:

літери з-с у префіксах з-(с-):

зміряти, зсунути, спитати, скрикнути

254. Перепишіть прислів'я, дописуючи на місці крапок префікси з-(с-) або зі-. 1. Мала мурашка, а гори ..точує. 2. Думай ..вечора, а починай удосвіта. 3. Краще не обіцяти, як слова не ..держати. 4. Не вклонившись, ягідки не ..рвеш. 5. За один раз дерево не ..тнеш. 6. Вище себе не ..кочиш. 7. Солодке ..псувати легко, а гірке ..потворити нічим. 8. Кум не кум, а з черешні ..лазь.

• Вибір префіксів з-(с-) або зі- обґрунтуйте правилами.

• Письмово витлумачте зміст одного з прислів'їв, проілюструвавши пояснення прикладами із сучасного життя.

255. Утворіть від поданих слів нові слова за допомогою префікса з-(с-), запишіть їх у дві колонки.

Прямувати, берегти, творити, ламати, планувати, турбувати, сунутися, чіпляти, клеїти, мастити, терти, будувати, палити, фотографувати, хитрувати, кинути, рушити.

256. Перепишіть, вибираючи з дужок потрібну літеру.

1. Держава наша (з,с)будеться і буде (Н. Диб’як). 2. Душею я слова (з,с)приймаю, із ними дихаю, страждаю (М. Волощук). 3. Немає в житті рівних доріг, що ведуть прямісінько до високих (з,с)добутків і слави. Шлях до них тернистий, і тільки той (з,с)може його (з,с)долати, хто бачить своє покликання, щастя і втіху у праці (М. Міщенко). 4. Ми всі (з,с)братались і (з,с)сестрились, новим овіявши старе (М. Рильський).

• Позначте в словах вивчені орфограми.

Кінцевий приголосний у префіксах роз-, без-, через- вимовляється по-різному залежно від початкового звука кореня. Якщо корінь починається голосним звуком (роз[о]раний, без[у]пинний) або дзвінким приголосним (крім шиплячого), кінцевий звук префікса звучить чітко: розвага [розва́га], безриб'я [безри́бйа].

Перед наступним глухим приголосним (крім шиплячого) кінцевий приголосний префіксів роз-, без- у залежності від темпу вимови може вимовлятися дзвінко або глухо: [розпиетати] і [роспиетати], [безсмертний] і [беисмертний]. Якщо корінь починається шиплячим приголосним, кінцевий приголосний префікса змінюється на шиплячий: безчесний [бежчёсний], розчистити [рожчйстити].

У префіксах роз-, без-, через- завжди пишуть літеру з: розказати, безмірний, черезплічник.

Якщо корінь починається сполученням кількох приголосних, уживають префікс розі-, розірвати, розібраний.

ОРФОГРАМА:

літера з у кінці префіксів роз-, без-:

розказати, розсипати, безстрашний

257. Прочитайте слова, дотримуючи норм орфоепії.

Безвітряний, розгін, бездонний, безцінний, розжувати, безсніжжя, безкраїй, безсилий, розширений, розжарити, розхитаний.

• Визначте слова, у яких звучання кінцевого приголосного залежить від темпу вимови.

• Обґрунтуйте правопис префіксів.

258. Прочитайте, дотримуючи правил орфоепії.

Чи любиш ти своє ім’я? Чи подобаються тобі ті форми імені, якими називають тебе рідні люди? Чи погоджуєшся з жартівливим іменем, яким, можливо, кличуть тебе однолітки?

Українська мова багата на прегарні зменшувально-пестливі форми імен. Часто їх придумують члени родини: батьки, брати і сестри, дідусі й бабуні. Навіть якщо тобі здається, що ці форми імені позбавляють тебе дорослості та солідності, не ображайся: твоя сім’я вкладає в ці наймення прекрасні почуття: любов і приязнь.

Якщо ж у класі замість імені стосовно тебе вживають прізвисько, називають тебе насмішкувато, а то й презирливо, не погоджуйся, бунтуй, протестуй! Нехтування твого імені — це примітивний вияв булінгу, терпіти який ти не маєш права.

Ім’я — частинка людини, запорука її вартісності, гідності, приналежності до роду й народу. Тому його слід шанувати, оберігати, не дозволяти принижувати й висміювати нікому (3 Інтернету).

• З'ясуйте значення слова булінг за Словничком термінів. Що вам відомо про кібербулінг? Як йому протистояти?

• Витлумачте названі в тексті почуття.

• Визначте слова з префіксами пре- та при-. Чи розрізняються ці префікси вимовою? У який спосіб їх розрізняють?

Префікси пре- і при- розрізняють за значеннями, яких вони надають словам:

пре- надає словам значення збільшеної ознаки

при- надає словам значення наближення, приєднання, неповноти дії або ознаки

премудрий, пречистий, презручно, премило, презавзято

прийти, прибудувати, прикріпити, приморозити, присолити

Префікс прі- вживають тільки в словах прізвисько, прізвище, прірва.

ОРФОГРАМА:

літери є, и у префіксах пре-, при-:

пресильний, приморський, примружити

259. Уставивши літери е або и, запишіть слова у дві колонки.

Пр..щирий, пр..мирення, пр..важливо, пр..відомий, пр..крашений, пр..красний, прислівник, пр..людний, пр..плющити, пр..милий, пр..тока, пр..хопити, пр..старий, пр..старкуватий.

• Позначте в словах орфограму «літери е, и у префіксах пре-, при-».

260. Попрацюйте в групах. Як ви ставитеся до спілкування молоді в соціальних мережах? Які переваги такого обміну думками? Які недоліки? Якою є, на вашу думку, перспектива такої форми спілкування? Відповідь обґрунтуйте.

• Прочитайте. Думку котрого з учасників спілкування на форумі ви вважаєте правильною?

Правдоруб

Дата: Понеділок, 10.12.2018, 16:32 | Повідомлення # 36

Група: Користувачі

Повідомлень: 36

Статус: Offline

Ніяк не збагну, навіщо стільки правил про префікси, а головне, нащо стільки префіксів! Був би тільки пре- або тільки при- (ще більше мені подобається прі-). Як би це полегшило життя! Пріпиніть прімушувати думати над кожним словом! Використання одного пріфікса — прігарний пріклад прістосування правопису до реального життя!

Мислителька

Дата: Понеділок, 10.12.2018, 17:10 | Повідомлення # 15

Група: Користувачі

Повідомлень: 15

Статус: Offline

Річ у тім, що мова надає фантастичні можливості для самоствердження — у думці, у слові… Невже тобі нецікаво мислити, думати, вибирати? Це ж яка радість — інтелектуальна праця! Це ж яке щастя — розуміти, визначати, порівнювати, узагальнювати… А ти що пропонуєш? Прімушуєш до прімітиву? Пріваблює пріголомшлива прірогатива недумання?

• Візьміть участь в обговоренні. Сформулюйте суть питання, визначте своє до нього ставлення, складіть три-чотири дописи з позиції «за» чи «проти». Аргументуйте свої думки якнайретельніше.

261. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Пр..рода прекрасного така, що чим більше на шляху до нього трапляється пер..шкод, тим більше воно вабить (Г. Сковорода). 2. І пр..скорено серце стукоче на стрімкім перевалі ж..ття (П. Перебийте). 3. І чим моє слово для тебе пр..вабне? (А. Малишко). 4. Не п..тайте, що мені пр..мріялось (Леся Українка). 5. Слово — прізвище думки тепер, а частіше її пс..вдонім (Л. Костенко).

• Позначте в словах орфограму «літери е, и у префіксах пре-, при-».

262. Розкрийте значення та поясніть походження фразеологізмів.

Прекрасна Єлена. Прийшов, побачив, переміг. Приборкання непокірної. Пригостити березовою кашею. Опинитися над прірвою.

• Складіть допис до шкільного веб-сайта про безперервне збагачення мови фразеологізмами різноманітного походження. Використайте (у потрібних формах) слова привчитися, прислухатися, пригадувати, приваблювати, представлений, пречудовий.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити