Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§34. Написання складних слів разом і через дефіс

282. Прочитайте поезію Максима Рильського. Назвіть почуття, яким перейнято її текст.

Хто змалював каштани густолисті на голубому тлі?

Хто вдяг у барви ніжно-променисті лоно землі?

Хто дав мені мій дух повноголосий і радість юних днів?..

І сльози ці, і самоцвітні роси хто сотворив?

✵ Як ви розумієте вислови радість юних днів і повноголосий дух?

✵ Укажіть у тексті вірша складні слова, визначте в кожному корені.

✵ Поясніть написання складних слів, звіртеся з таблицею.

РАЗОМ ПИШУТЬ складні слова, якщо вони утворені

поєднанням прикметникової та іменної основ, а також прикметники, утворені від таких слів

чорнозем (від чорна земля), чорноземний, суходіл, білокрівці

сполученням іменника й узгоджуваного з ним прикметника (між цими словами не можна вставити сполучник і)

загальноосвітній (загальна освіта), сільськогосподарський (сільське господарство), правобережний (правий берег)

поєднанням прислівника та прикметника або дієприкметника

загальнодержавний, важкохворий, вищезгаданий

від двох іменникових основ

верболіз, лісостеп

від двох або кількох основ, одна з яких — дієслівного походження (або дієслово наказового способу)

хлібороб, водоспад, пароплав, лісосплав, вертоліт, пройдисвіт, здіймиголова, перекотиполе

від двох основ, перша з яких — кількісний числівник у формі родового відмінка (числівник сто — називного)

семиструнний, п'ятитонний, дев'ятиповерховий, сторіччя

від двох частин, перша з яких — незмінне іншомовне слово авіа-, анти-, архі-, мікро-, біо-, електро-, псевдо-, радіо-, теле-, фото- і под.

телепередача, кінозірка, авіалайнер, псевдонаука (з власними назвами — через дефіс: псевдо-Нерон)

від першої частини пів-, напів-, полу- та іменника

півгодини, півколо, півмісяць, півогірка, пів'яблука (але власні назви з пів- пишуть через дефіс: пів-Києва); напівавтомат, напівсон; полукіпок, полумисок

ЧЕРЕЗ ДЕФІС ПИШУТЬ складні слова, утворені

поєднанням назви предмета і його ознаки

жар-птиця, стоп-кран

поєднанням рівноправних понять (між такими словами можна вставити сполучник і)

мовно-літературний, українсько-англійський, механіко-математичний

із двох або кількох основ, які означають якість із додатковим відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі

темно-синій, сіро-голубий, гіркувато-солодкий (але жовтогарячий, червоногарячий, бо це окремі кольори)

повторенням одного слова, спільнокореневих слів або поєднанням синонімів

думали-думали, думаю-гадаю, мудрий-премудрий, тишком-нишком

поєднанням слів, що означають одне поняття

хліб-сіль (їжа), батько-мати (батьки), срібло-злото (коштовності)

поєднанням прізвища із псевдонімом і складні прізвища

Нечуй-Левицький, Гулак-Артемовський, Міклухо-Маклай

ОРФОГРАМА:

написання складних слів разом і через дефіс:

телекамера, яскраво-червоний, півхлібини

283. Перепишіть, знімаючи риски.

1. Намарно ми рвемося у краї чужі, в цім неспокійнім, чорно/білім світі (Р. Мазій). 2. Час воле/любний нами говорить, тільки глухі не зуміють почуть (Р. Чубач). 3. Роздвоєна душа — то пів/душі, пів/серця, пів/любові, пів/людини (О. Тебешевська). 4. Як довго будем гоїти ще рани, що їх в душі лишили лихо/дії? (Є. Титикайло) 5. Нема різниць між злом і напів/злом. Та буде успіх тим, хто напролом іде вперед без сумніву і страху (О. Ольжич). 6. Розкраює небо навпіл блискавки фото/ спалах (І. Лобовик). 7. Від першо/цвіту до листо/паду в житті і в пісні шукав я ладу (М. Сингаївський).

✵ Позначте у словах орфограму «написання складних слів разом і через дефіс».

✵ Витлумачте значення останнього речення. Чому вікові періоди людського життя порівнюють із порами року? Розкажіть про це, використовуючи складні слова (шістнадцятиріччя, батько-матір, світлий-пресвітлий, море-океан, супервідкриття, широковідомий).

284. Подані слова, знявши риски, запишіть у дві колонки: ті, що пишуться через дефіс, і ті, що треба писати разом.

Загально/освітній, західно/європейський, українсько/французький, українсько/мовний, фізико/математичний, всесвітньо/історичний, важ- ко/доступний, народно/визвольний, механіко/металургійний.

285. Перепишіть, знімаючи риску.

Фото/модель, теле/шоу, мікро/процесор, авто/стоп, радіо/станція, супер/авіа/лайнер, вело/мото/спорт, псевдо/Мефістофель, псевдо/патріот.

286. Від кожного з поданих слів додаванням частини пів- утворіть і запишіть нове слово.

Європа, Харків, ідея, Азія, місто, вулиця, будинок, книжка, Вінниця, Львів, Житомир.

✵ Позначте у словах орфограму «написання складних слів разом і через дефіс».

287. Перепишіть, утворюючи складні слова від слів, поданих у дужках.

1. Словом (творити чудо) зцілив Тарас наш дух (Д. Білоус). 2. Була та перша кобза (п’ять струн), і в руки брав її козак Мамай (В. Сторожук). 3. Микола Лисенко заснував у Києві (музичний і драматичний) школу (З підручника). 4. Спроектовані (науковий і технічний) комплексом імені О. К. Антонова літаки будуються в різних країнах світу (3 Інтернету). 5. Суржик — це не (взаємне збагачення), а (взаємне обкрадання) і (взаємне забруднення) мов (3 журналу). 6. Інформація — річ (перший ряд) ваги (3 Інтернету).

✵ Позначте в словах орфограму «написання складних слів разом і через дефіс».

✵ За які риси вдачі людину називають добродієм, здіймиголовою, пройдисвітом, пустоцвітом, перекотиполем? Чи можуть ці риси поєднуватися в одній особі? Відповідь побудуйте у формі роздуму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити