Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§37. Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку - з боку, зрештою - з рештою, всередині - в середині тощо). Правила написання їх

308. Прочитайте. Поясніть написання разом і окремо виділених у реченнях двох колонок слів.

Будуй хату на горі, а не на болоті.

Коли нагорі справедливість, унизу спокій.

Кожна курка у купі своїй господиня.

Зуби з язиком ворогують, а живуть укупі.

Покладайся не на силу, а на розум.

Слабий: сорок вареників насилу з’їдає.

• Якими частинами мови є виділені слова в реченнях першої колонки? другої?

Прислівники та співзвучні з ними сполуки необхідно розрізняти.

Прислівники, утворені сполученням прийменника з іменником, прикметником, числівником, займенником, пишуть разом

Сполуки слів, утворені поєднанням прийменника з іменником, що зберігає своє конкретне лексичне значення, пишуть окремо

укупі (стояли)

у купі (піску)

усередині (розмістили)

у середині (речення)

востаннє (нагадую)

в останнє (речення)

уперше (почули)

у перше (слово)

втім (погодились)

у тім (тексті)

У прислівниковій сполуці між словами можна вставити інше слово (у високій купі піску, у самій середині, у написане останнє речення, у промовлене перше слово, у друкованім тім тексті), тож писати потрібно окремо.

309. Прочитайте прислів'я. Визначте прислівники та прислівникові сполуки, поясніть їхнє написання.

1. Правда, як олія,— завжди нагору спливає. 2. Якщо не бачиш — зійди на гору; якщо не розумієш — запитай у старших. 3. Коли один навантажує зверху, а другий висмикує знизу, віз ніколи не буде повним. 4. З ніг до голови роздивилися, з верху до низу осудили: одне слово, пліт- карі. 5. Козаки не чинять зрад: військо все ступає влад. 6. У дружнім гурті пісня в лад іде.

• Розкрийте значення фразеологізмів: станеться, як рак на горі свисне, тримати ніс догори. Обґрунтуйте написання прислівника і прислівникової сполуки.

310. Попрацюйте в парах. Перепишіть речення, знімаючи риски та вставляючи пропущені літери.

1. Рости, рости, тополенько, все в/гору та в/гору! (Т. Шевченко) 2. Задр..жало дер..во з/верху до/низу (Г. Хоткевич). 3. Горить сосна — од/низу до/гори (Б. Стус). 3. В..рба товста, та в/с..редині пуста (Нар. творч.). 4. В/даль простягаю я руки, слухаю, кличу і жду (Б. Сосюра). 5. Та, з/рештою, нічого і не сталося (О. Логоша). 6. Квітують мальви біля хати, а у/горі горить зоря (Б. Крищенко). 7. В/глиб, у/шир впивається коріння, у ґрунтах шукає їжу, воду, щиро дбає про своє пагіння, хоч його й не бачило ізроду (П. Воронько).

• Позначте у словах вивчені орфограми. Поясніть написання слів правилами.

• За яким словником можна перевірити написання слів?

311. Перепишіть, уставляючи замість крапок слово, лексичне значення якого подано в дужках.

1. Хай перейде наша слава … (від одного покоління) в рід! 2. Я з трудящого роду, не ходила боса … (від початку життя, від народження)! 3. Лінощі й злидні … (зачепивши рукою зігнуту руку вище ліктя, спираючись на чиюсь руку) ходять. 4. Не можна через тин — лізь … (спрямування дії під перешкоду) тин! 5. Хто … (за власним бажанням, добровільно) прийшов, так само й піде. 6. Довіра — така рослина, що … (неспішно, повільно, поступово) росте.

Довідка. Зроду, з роду. Поволі, по волі. Попідруки, попід.

• Поясніть значення фразеологізмів збоку видніше; нехай твоє буде зверху; валити все докупи; по волі чи по неволі (з волі чи з неволі). Складіть текст вибачення перед товаришем за невільно завдану йому прикрість, використавши їх.

312. Перепишіть, знімаючи риски.

1. Коли моє не в/лад, то я з своїм на/зад (П. Гулак Артемовський). 2. Той, хто з/першого кроку починає шкодувати, що вирушив на/гору, не/здатний здолати і не/великого пагорба (Тибетське прислів’я). 3. По/ волі ж і піду, як тільки схочу, ні/хто ні/чим мене тут не/прив’яже! (Леся Українка) 4. Хто нахабно преться в/гору, той з ганьбою гепне долу (Англійське прислів’я). 5.«Мені однаково треба було в/низ»,— сказав той, що впав зі/сходів (Шведське прислів’я).

• Що символізують у світовому фольклорі гори? високі сходи? подолання таких перешкод?

• Напишіть есе «Яку вершину я хотів би здолати». Використайте антонімічні пари вгору — вниз, вглиб — ушир.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити