Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§38. Написання не, ні з різними частинами мови

313. Прочитайте. Якими частинами мови є слова, ужиті з неї

Незалежність будь-якої держави визначається багатьма чинниками. Серед них неодмінними є Конституція, символіка, виборча система, збройні сили, власна валюта.

Як національна валюта гривня була вперше впроваджена після проголошення Української Народної Республіки 1918 року. Ескізи купюр неперевершено виконав український графік Георгій Нарбут.

Незрівнянний витвір Г. Нарбута закарбувався в народній пам’яті як вишукане, ні з чим не порівнюване творіння (За Ю. Щегельською).

• Прокоментуйте вживання слів із не. Скористайтеся таблицею.

ІМЕННИКИ, ПРИКМЕТНИКИ, ПРИСЛІВНИКИ

з НЕ пишуть РАЗОМ, якщо

слово без НЕ не вживають

немовля, невід, необхідний, непоборний, недбало, ненароком

додаванням НЕ утворюється слово з протилежним лексичним значенням (його можна замінити синонімом)

неволя (рабство), недруг (ворог), невисокий (низький), немало (багато)

з НЕ пишуть

ОКРЕМО, якщо

у реченні є протиставлення

Рухай думки не язиком, а розумом.

Міста захищають не стіни, а люди.

НЕ стосується присудка

Після дощу парасолька не потрібна.

Землетрус, що на картині, не страшний.

Не пишуть разом із прикметниками дієприкметникового походження, що мають суфікси -анн(ий), -янн(ий), -енн(ий): незрівнянний, незліченний, неподоланний.

Із прислівниками, утвореними від таких прикметників, не також пишуть разом: незрівнянно, незліченно, несказанно.

ОРФОГРАМА:

не з іменниками, прикметниками, прислівниками:

неділя, невмирущий, нерівно

314. З-поміж поданих слів випишіть ті, що не вживаються без не. Необхідність, неуважно, немічний, неписьменний, неповноцінність, незабаром, нез’ясовний, негарний, неквапно, нестача, нетерплячка, нещодавно, ненадовго, незмірний, незліченний, неповноцінний, невтомно.

• Якими частинами мови є виписані вами слова?

• Із трьома виписаними словами (на вибір) складіть пов'язані за змістом речення.

315. Перепишіть, знімаючи риски.

1. Світ визнає тільки сильних, вправних, не/поступливих і самокритичних (Р. Доценко). 2. Затужилося так в не/свободі! (В. Гужва) 3. Я трохи звір. Я не люблю не/волі. Я вирвуся, хоч лапу відгризу (Л. Костенко). 4. Як же не/добрим бути, коли небо таке голубе? (Б. Свідзинський) 5. Навіть співи звучали щиро й не/щиро… І хотів я розбить, розтрощить свою ліру (Б. Сосюра).

• Позначте у словах орфограму «не з іменниками, прикметниками, прислівниками».

• Що символізує ліра? Які ви знаєте спільнокореневі слова-терміни? Яким спільним змістом ці слова пов'язані?

316. Прочитайте прислів'я народів Європи. Поясніть написання не з різними частинами мови.

1. Під ворітьми неробства чекають злидні (Ірландське). 2. Не щодня буває неділя (Німецьке). 3. Вмить нічого не буває: все нелегкої праці чекає (Українське). 4. Ненависть так не дошкуляє, як нехтування (Іспанське). 5. Ощадливість — незчисленне багатство (Французьке). 6. Свої незбагненні потреби вимірюй по своїх грошах (Англійське).

• Зміст одного з прислів'їв розкрийте письмово, проілюструвавши його прикладами із сучасного життя. Уживайте слова з не.

• Як ви розумієте значення терміна фінансова грамотність? Чи залежить необхідність її здобування від віку людини? Чому?

317. Прочитайте рядки з поезій. Яка думка їх об'єднує?

1. Це знає дорога і стежка вузенька: брехня — не солодка, а правда — гірка. В великому світі я дуже маленька. Але без краплини не повна ріка (Г. Чубач). 2. Всесвіт — не поле, і люд — не глядач. І час — не ворота футбольних моментів, і куля земна — не футбольний м’яч в ногах генералів і президентів! (М. Вінграновський) 3. Набуток мій — не вищість і грошва, а доброти і побажань слова (П. Шкраб’юк).

• Обґрунтуйте написання не зі словами.

НЕ з дієсловами ПИШУТЬ

разом

окремо

якщо без не дієслово не вживається: нехтувати, ненавидіти, незчутися; якщо дієслово має префікс недо-: недочувати, недобачати

в усіх інших випадках:

не встигати, не сказати,

не зробити, не впоратись

Потрібно розрізняти дієслово-присудок немає (нема), яке завжди пишуть разом, і дієслово 3-ої особи однини теперішнього часу: (він, вона, воно) не має, яке пишуть окремо: Не шукай правди в інших, коли її в тебе немає. Хто роботу зневажає, той достатку не має.

НЕ з дієприслівниками ПИШУТЬ

разом

окремо

якщо їх утворено від дієслів, що без не

не вживаються: нехтуючи (від нехтувати),

ненавидячи (від ненавидіти)

в усіх інших випадках:

не встигаючи, не сказавши

разом

окремо

якщо при дієприкметнику немає пояснювальних слів: Вибачай за несказані слова і незроблені діла (І. Стефурак);

якщо дієприкметник має префікс недо-: недошитий, недопечений

якщо вони мають при собі пояснювальні слова: Нічого не навчена життям людина схожа на чистий аркуш; якщо вони є присудками: У нього руки до язика не причеплені.

ОРФОГРАМА:

не з дієсловами, дієприкметниками, дієприслівниками:

не знати, незнаний, не знаючи

318. Прочитайте прислів'я. Поясніть написання не з дієсловами та особливими

формами дієслова.

1. Здобувши перемогу, не забувай про пильність. 2. Хоробрий хороброму ногу не підставить. 3. Рятуючись од туману, не лізь у вогонь. 4. Краще недоговорити, ніж переговорити. 5. Близькій людині допомагають не задумуючись. 6. Ліпше свій хліб недопечений, ніж чужий перепечений. 7. Не хвалися недошитими чобітьми. 8. Недочитана книжка — не пройдений до кінця шлях. 9. Погано нехтувати радою, але ще гірше слухати кожну раду. 10. Не спитавши ціни, не кажи — дешево (Нар. творч.).

• Поясніть уживання розділових знаків.

319. Попрацюйте в парах. Перепишіть, знімаючи риски.

1. А сонний спокій зовсім нам не/сниться (Б. Симоненко). 2. І ти не/ зчуєшся, як тучі проллються громом (М. Стельмах). 3. Не/навиджу перевертнів (Л. Костенко). 4. Бий ворога не/мружачись, усім життям напружачись (М. Рильський). 5. І довгий час чекають марно рядки не/читаних книжок (Є. Будницька). 6. Я вперше промовлю колись не/промовлене слово (Б. Олійник). 7. Світ здається чарівною казкою, не/розгаданим плетивом мрій (Б. Симоненко). 8. Людина має в собі потенціал можливостей фантастичний, до глибини ще не/досліджений (О. Гончар).

• Позначте в словах орфограму «не з дієсловами, дієприкметниками, дієприслівниками».

320. Прочитайте прислів'я народів Європи. У яких реченнях ні є часткою?

1. Ніщо не приносить стільки радості, як добре виконана робота (Українське). 2. Дій по правді й нікого не бійся (Англійське). 3. Усі бачать, яке пальто, а душі не бачить ніхто (Італійське). 4. Осла хоч як загнуздай, а коня з нього ніколи не вийде (Французьке). 5. Ні до чого парасолька, як черевики діряві (Ірландське). 6. Від доброго слова ні в кого язик не зчорнів (Серболужицьке). 7. Ні до чого те добро, що запізно прийшло (Англійське). 8. Сказавши «так», не кажи «ніяк» (Українське). 9. Ні до чого ощадливість, коли вже все розтринькано (Угорське).

• Назвіть частину мови слів, ужитих у реченнях із префіксом ні.

НІ (АНІ) з різними частинами мови ПИШУТЬ

разом

окремо

з іменниками, прикметниками, прислівниками, які без ні не вживаються: нісенітниця, ніяковий, нівроку;

із заперечними займенниками: ніхто, ніщо, нічий (але ні до кого, ні перед чим) та заперечними прислівниками: ніде, ніяк, ніколи, анітрохи.

у реченнях із заперечним присудком:

Ніхто не вимовив ні слова;

у заперечних реченнях, коли ні повторюється, виступаючи сполучником: ні в пеклі, ні в раю;

у фразеологізмах: ні тут ні там, ні туди ні сюди.

321. Перепишіть прислів'я, знімаючи риску.

1. Розумний прагне справедливості, ні/кчема — вигоди. 2. Чеснота ні/ коли не старіє. 3. Hi/чого не/роби передчасно. 4. На казані плями зітруться, на совісті — ні/коли. 5. Риба без кісток не/водиться ні/в/якій водиці. 6. Як болить голова, то не поможе ні/капелюх, ні/корона. 7. Танцювати не/вміє, а каже — розвернутися ні/де. 8. Hi/стиду, ні/сорому в ні/яку сторону. 9. Козак не/боїться ні/тучі, ні/грому (Нар. творч.).

• Обґрунтуйте написання ні правилами.

322. Попрацюйте в групах. Прочитайте уривок зі спілкування на форумі молодіжного веб-сайта SUPERPORADA.

• Включившись в обговорення, складіть і запишіть 2-3 дописи, сформулювавши й обґрунтувавши свій погляд на обговорюване питання. Доберіть нікнейми, які відповідають змісту ваших висловлень.

Розгублена

Дата: Субота, 22.12.2018, 16:32 | Повідомлення # 11

Група: Користувачі

Повідомлень: 11

Статус: Offline

Хочу порадитись: з однокласниками про це говорити не наважуюсь, до батьків із такими нісенітницями йти незручно. Ні в чому не маю серйозної потреби, але відчуваю незадоволеність собою. Хочу сама платити за свій мобільний, за свої бантики-гребінці-кремики. У батьків просити не хочеться. Може, я ненормальна?

Радник-вигадник

Дата: Субота, 22.12.2018, 17:10 | Повідомлення # 39

Група: Користувачі

Повідомлень: 39

Статус: Offline

Ти супернормальна. Просто хочеш, як усі ми, заробити грошиків. Для нас, шістнадцятирічних, це непросто. Спільна нерозв’язна проблема.

Я чесно пробував. За копійчану зарплатню роздавав біля магазину рекламні флаєри — розлякав усіх бабусь. Кажу: «Тітонько, я вам сумку донесу, тільки не проганяйте! Візьміть папірчик, почитаєте!»

А тітонька від мене — тікати! Просив-просив — ніхто рекламі не вірить і читати не хоче…

Відвертий

Дата: Субота, 22.12.2018, 17:30 | Повідомлення # 21

Група: Користувачі

Повідомлень: 21

Статус: Offline

А я песика сусідського вигулював. Якраз вистачало на пиріжок у шкільному буфеті, але я був гордий: місяць сам себе годував! Мама навіть плакала:

«Не ганьби мене, подумають, що я тебе не годую!» Та я ж уже не дитина, можу заробити…

Проблема в тому, що нам ізмалку прищеплювали до грошей нелюбов і зневагу: думати про гроші — не потрібно, говорити про них не заведено. Думай про високе і вічне! Плекай духовність! А хіба працювати — не духовно? Допомогати матері — погано?

• Організуйте в класі обговорення питання: Заробляти чи заощаджувати: мій вибір сьогодні. Використайте прислів'я: Козак усім хороший, але не має грошей! Хто гроші не рахує, того біда частує. Як копійка ведеться, непогано живеться. Без грошей життя не хороше.

323. Поясніть правилами написання з не, ні слів, що входять до складу фразеологізмів.

Неопалима купина. Єгипетська неволя. Хома невірний. Не хлібом єдиним. Не можна двічі увійти в ту саму річку (воду). У нас нема зерна неправди за собою. Незлим тихим словом. Ні здумати, ні згадати, ні пером описати. Ні чутки ні вістки.

• Витлумачте значення фразеологізмів. Відшукавши в Інтернеті Словник фразеологізмів, скористайтеся ним.

• Укажіть фразеологізми біблійного походження. Які крилаті вислови походять з художньої літератури? з фольклору?

• Складіть і запишіть речення з чотирма (на вибір) поданими фразеологізмами.

Знаю, вмію, набуваю компетентностей!

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

— Як відрізнити частку не від префікса не-? Наведіть приклади.

— Які правила написання частки не стосуються всіх частин мови?

— Доберіть три іменники з префіксом не-, які вказують на риси людської вдачі.

— Наведіть приклади прикметників дієприкметникового походження, які з не пишуть разом.

— Доберіть до словникового диктанту 10 слів різних частин мови з не, до яких можна дібрати синоніми.

— Доберіть з мережі Інтернет три прислів’я, у яких прикметник з не є присудком.

— Придумайте рекламний слоган до щойно створеного молодіжного веб-сайта, щоб у ньому було протиставлення з часткою не.

— Проілюструйте прикладами написання слів: нічим — ні з чим.

— Наведіть два приклади фразеологізмів із часткою ні.

Складіть із цими фразеологізмами речення.

Виконайте тестові завдання.

Практична риторика

Суперечка як вид комунікації.

Правила ведення суперечки

324. Прочитайте. Як часто виникають обговорення й суперечки на ваших уроках? Чи вважаєте ви їх корисними? Чому?

Щодо різних питань люди можуть мати різні, а то й протилежні погляди. Обговорення таких питань може переходити в суперечку: кожен відстоює свою думку, захищає власні погляди, висловлює свої оцінки.

Щоб гідно відстоювати свої думки, необхідно оволодіти спеціальними знаннями та практичними вміннями. Проте ніколи не можна забувати, що рівне право на висловлення своїх думок і оцінок мають усі без винятку люди. Недаремно префікс за- (заперечувати, закреслювати, забороняти) означає початок і завершення дії, тоді як префікс су- (суперечка, сумістити, сузір’я) має значення «разом, спільно з кимось» (3 підручника).

• Чи часто ви берете участь у суперечках, що виникають поза школою? Які це суперечки — організовані чи спонтанні? Чи подібні вони до змагання? Чим?

Суперечка — словесне змагання між двома або кількома особами з приводу того чи іншого питання, у якому кожна зі сторін обстоює правильність своїх думок.

Суперечка є особливою формою організації спілкування: один зі співрозмовників висловлює певну думку, підтверджуючи її доказами, інший (опонент) цю думку сприймає та оцінює (погоджуючись, заперечуючи або спростовуючи).

Суперечка є важливим засобом вирішення спірних питань, розв'язання конкретної проблеми, прийнятного для обох сторін.

Участь у суперечці, як і ведення суперечки, вимагає певних знань, досвіду, майстерності.

Готуючись до суперечки, слід ураховувати всі її аспекти:

• мовний (дотримання учасниками норм літературної мови);

• логічний (логічне та послідовне доведення точки зору з опорою на достовірні факти);

• психологічний (розуміння мотивів, почуттів опонента);

• етичний (ставлення до всіх людей із повагою й увагою).

ЕТАПИ СУПЕРЕЧКИ

Початок

з'ясування предмета суперечки: чітке формулювання суті обговорюваного питання (проблеми)

Перебіг

оголошення теми суперечки, представлення її учасників, визначення тривалості виступів;

виступ першого учасника з представленням аргументів на підтвердження його думок і оцінок;

запитання до промовця;

його відповіді;

виступ другого учасника з аргументованим запереченням або

спростуванням сказаного попередником;

запитання до промовця, його відповіді;

заключні виступи першого і другого опонентів;

запитання до обох, їхні відповіді

Завершення

підбиття підсумків обговорення

325. Прочитайте афоризми. Чи є слова істино та правда абсолютними синонімами? Поясніть.

1. Істина не перестає бути істиною від того, що вона кимось не визнана (Б. Спіноза). 2. Істина — в добрі (Латинське прислів’я). 3. Істина — це те, що витримує випробування досвідом (А. Ейнштейн). 4. Зачиніть двері перед усіма помилками — і істина не зможе увійти (Р. Тагор). 5. Кажуть, істина лежить між двома протилежними думками. Це не так! Між ними лежить проблема (Й. В. Ґете). 6. Річка істини протікає через канали помилок (Р. Тагор). 7. Істина живе лише у відкритій душі, і авторитет лише в чистих вустах (Жорж Санд).

• Витлумачте значення афоризму: Істина зазвичай посередині. Який із поданих тут афоризмів скерований проти пошуків «золотої середини» — спроб усіх примирити, а всі протистояння згладити? До чого закликає автор афоризму?

326. Ознайомтеся з правилами ведення суперечки. Які з них ви вважаєте за найголовніші?

ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ СУПЕРЕЧКИ

Перед тим як вступити в суперечку, поміркуйте: чи всі можливості домовитися вичерпані.

Вступайте в суперечку лише в тому разі, якщо впевнені, що думки (або наміри) співрозмовника помилкові та шкідливі.

Зберігайте спокій. Стримуйте емоції. Не підвищуйте голосу.

Якщо зрозумієте, що суперечка перетворюється на сварку, припиняйте спілкування.

Спочатку наводьте найсильніші докази своєї правоти. Не будьте дріб’язковим(ою)!

Стежте за логікою своїх міркувань. Висловлюйте думки й оцінки послідовно.

Уживайте слова у властивому їм лексичному значенні.

Якщо докази опонента переконливі, майте мужність із ними погодитись.

Переконавшись, що позиція опонента не підтверджується доказами, укажіть на це.

Якщо зроблений опонентом висновок не випливає з усього ним сказаного, зверніть на це його увагу.

Намагайтеся дійти згоди. Якщо для цього потрібно піти на компроміс, зробіть це. Проте переконаннями не поступайтесь!

Поважайте опонента. Будьте толерантним(ою), уважним(ою) й чем- ним(ою).

• Яким із наданих правил відповідають подані нижче народні прислів'я?

Від сварки до бійки один крок. За дрібне сваритися — велике втратити. За онучу збили бучу.

327. Напишіть есе «На кожне "так" є своє "ні"». Витлумачте в ньому неоднаковість понять (на вибір): питання — проблема, правда — істина, толерантність — безапеляційність. Скористайтеся поданою на форзаці підручника пам'яткою «Як написати есе».

Різновиди суперечки: публічний діалог, дебати

328. Прочитайте. Сформулюйте за змістом прочитаного три проблемних запитання. Вислухайте відповіді, за потреби зробіть доповнення, ілюструючи їх прикладами із сучасного життя.

Суперечка — складне явище: вона не зводиться лише до зіткнення двох несумісних тверджень. Стосуючись різних проблем і відбуваючись у цілком конкретних умовах, вона розкриває і зачіпає такі риси людської вдачі, як гідність, самолюбство, упевненість у собі. Суперечці притаманна певна гострота, емоційність, адже кожен з учасників захищає свої погляди, які є для нього принципово важливими і життєво значущими.

Можна досягти в суперечці формальної перемоги, переконати загал у правоті чи доцільності свого підходу, одночасно програвши в чомусь іншому: не оцінивши оригінальності доказів опонента, принизивши його гідність. Такі наслідки суперечки можуть позбавити вас радості перемоги, звести нанівець усі ваші старання.

Суперечка має цінність не сама по собі — це дієвий засіб досягнення певних цілей. Якщо з’ясувати питання, узгодити дії, то й домовитися можна — затівати суперечку безглуздо. Трапляється, що важливішим за перемогу є розумний компроміс. Постійна націленість на протистояння, опозицію будь-яких думок, галасливе розв’язування дріб’язкових проблем будь-кого характеризує не з кращого боку (З реферату).

• Доберіть до виділених запозичених слів українські відповідники.

• Які з покладених в основу телевізійних ток-шоу суперечок запам'яталися вам як найбільш цікаві? Розкажіть про них. До якого різновиду суперечок можна їх віднести? Скористайтеся поданою нижче таблицею.

РІЗНО́ВИДИ СУПЕРЕЧКИ

Діалог (публічний)

спосіб побудови переконувальної промови як співбесіди з аудиторією: кожен може і виступати, і слухати. Основні ознаки: виразна цілеспрямованість, двосторонність, експресивність, емоційність

Диспут

публічна, заздалегідь підготовлена суперечка на наукову, суспільну, літературну, моральну тему; проводиться на наукових конференціях, у навчальних закладах, на сторінках періодичних видань. Учасники заздалегідь ознайомлюються з темою, опрацьовують літературу, щоб аргументовано відстоювати свої погляди, оцінки подій, проблем, явищ

Дебати

суперечка з приводу висловлених у доповіді, програмі дій, заяві пропозицій щодо розв'язання важливих державних, громадських проблем, спосіб передвиборної агітації (парламентські дебати, теледебати між представниками різних партій, угруповань)

Дискусія

обговорення спірного питання, на яке висловлюються протилежні точки зору, мета — примирення сторін на основі взаємних компромісів

Полеміка

войовнича суперечка, що виникає в результаті протиборства, конфронтації сторін, мета — отримати перемогу будь-якою ціною; характерна напруженість, підвищена емоційність

329. Прочитайте античні вислови. Сформулюйте на їхній основі два-три правила, яких варто дотримувати під час суперечки.

1. Сказане не повернеться. 2. Сила доказів визначається їх вагомістю, а не кількістю. 3. Язик знищив більше людей, ніж меч. 4. Яка людина, таке в неї мовлення. 5. Хто мовчить, той, мабуть, погоджується. 6. Що б ти не говорив, будь лаконічний! 7. Умій сказати багато небагатьма словами. 8. У людини завжди на язику одне, а на думці — інше. 9. Краще мудро мовчати, ніж даремно базікати. 10. Дотримуйся закону і норм мовлення!

• Запишіть складені правила. Організуйте ділову гру — обговорення у формі публічного діалогу: обраний вами учень виголошує промову, у якій доводить, чому певне, обране ним правило є найбільш корисним. Інші учні ставлять питання, висловлюючи сумніви, пропонуючи інше правило. Завдання промовця — переконати «електорат». Не стримуйте емоцій, виявляйте експресію!

• До слів електорат, експресія, емоційний, лаконічний доберіть українські відповідники.

330. Ознайомтеся з пам'яткою. Самостійно сформулювавши тему для обговорення (або обравши із запропонованих), організуйте ділову гру — проведення дебатів.

ПАМ’ЯТКА

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ТА ПРОВЕСТИ НАВЧАЛЬНІ ДЕБАТИ

1. Тему формулюють риторичним реченням, у якому закладено неоднозначність розуміння певного питання або проблеми.

2. У дебатах беруть участь дві команди (групи): перша виступає з позиції «за», стверджуючи обговорювану тезу, доводить її правильність, наводячи аргументи, приклади. Друга команда (група) заперечує тезу, спростовуючи аргументи іншої сторони.

3. Кожна група відстоює позицію, яку вона обирає через жеребкування.

4. Головна мета кожної з груп — переконати суддів у тому, що висловлені нею аргументи переконливіші, ніж докази опонентів.

5. Група аргументує свою позицію доти, доки не вичерпає всіх доказів; після цього слово переходить до другої команди.

6. Не можна повторювати аргументи, переходити на особистості і порушувати норми етикету спілкування.

7. Необхідно дотримувати норм літературної мови.

8. Дебати завершуються визначенням суддями переможців із зазначенням учасників, чиї аргументи були найбільш переконливими, виступи найцікавішими, мовлення нормативним.

ТЕМИ ДЛЯ ДЕБАТУВАННЯ

Чи можна стверджувати, що юнацькі мрії — це засіб самовдосконалення?

(З позиції «проти». Юнацькі мрії — втеча від дійсності, шкідлива відірваність від реального життя).

Хіба це важко — бути до всіх і завжди добрим?

(З позиції «проти». Набагато важче бути завжди і до всіх справедливим).

Важливо для кожного розуміти минуле: своєї сім’ї, народу, країни.

(З позиції «проти». Важливіше жити сьогоденням і дбати про майбутнє).

331. Прочитайте. Складіть перелік умінь, корисних для участі в дебатах.

Хтось із мудреців сказав: «Заговори, щоб я тебе побачив». Говоріння — важлива характеристика людини, проте вміння й навички грамотного і приємного говоріння необхідно розвивати.

Найчастіше слухачі не так уважні до змісту сказаного, як до того, як це сказано.

А от у дебатах особлива увага приділяється саме правильно дібраній, послідовно викладеній, чітко обґрунтованій інформації! Уміння обстоювати свою позицію, аргументувати свої думки надзвичайно важливе! Сформовані навички переконливого, правильного говоріння — ось результат участі в дебатах. Вони допоможуть у навчанні, кар’єрі, поведінці в сім’ї, стосунках із друзями.

Сьогодні важко навіть уявити, як без жодних технічних засобів (!) середньовічні оратори оволодівали увагою тисяч людей, керували натовпом, командували й перемагали в боях. Запорука їхнього успіху — в умінні висловлювати свої думки. Як це просто і водночас як важко!

Найкращий спосіб безперервно удосконалювати своє мовлення — практикуватися: чим досвідченіші промовці, тим швидше відчуття невпевненості та хвилювання змінюється на впевненість і вміння володіти собою. Під час різноманітних обговорень і дискусій ви опановуєте основи риторики (3 посібника Міжнародного Фонду «Відродження» та Інституту Відкритого Суспільства, Нью-Йорк).

• Напишіть сценарій рекламного відеоролика на тему: «Дебати як засіб розвитку риторичних навичок» (передайте зміст, окресліть суть зображуваного).

Різновиди суперечки: диспут, дискусія

332. Прочитайте. Як ви розумієте вислови європейська цивілізація, спільні з Європою цінності?

У травні студенти організували диспут «Шлях України в Європу: проблеми і перспективи». Щодо прискорення інтеграції вони висловлювались як «за», так і «проти».

Серед озвучених студентами тез були такі: «Відзначення Дня Європи — підтвердження єдності України та Європи на основі спільних цінностей», «Український народ є невід’ємною частиною європейської цивілізації» (3 Фейсбуку).

• Витлумачте офіційне гасло Євросоюзу: Єдність у багатоманітності. Поясніть символіку прапора Євросоюзу.

• Чи є диспут різновидом суперечки? Назвіть особливості цієї форми спілкування.

333. Попрацюйте в групах. Обміркуйте подані теми для обговорення на диспуті, оберіть із них ту, яка вам імпонує.

Якими мають бути телепередачі для сучасної молоді.

Чи варто проводити в школах флешмоби.

Як сприяти формуванню мовної культури у молоді.

Чи є (буде) користь від організованого в нашій школі самоврядування.

Як створити в нашій школі простір вільних думок.

• Підготуйтеся до ділової гри-диспуту:

— на основі обраної для обговорення теми сформулюйте тезу;

— доберіть аргументи та приклади;

— оберіть ведучого.

• Проведіть диспут. Дотримуйте таких правил.

1. Якщо маєте що сказати, кажіть!

2. Ретельно обмірковуйте кожне слово! Говоріть тільки те, у чому впевнені.

3. Речення виступу починайте словами: я згоден(-а) з тим, що…; дозволю собі не погодитись…; на мою думку, …; як мені здається, …; як сказано у… .

4. Висловлюйте думки чітко і стисло. Уникайте недомовок і натяків.

5. Свої думки й оцінки підтверджуйте доказами.

6. Не повторюйте того, що було вже кимось сказано.

7. Поважайте чужу думку. Намагайтеся поставити себе на місце того, хто висловлює думки, з якими ви не згодні. Поміркуйте: чому він (вона) думає саме так?

8. Будьте чемні. Не перебивайте того, хто говорить. Не нав’язуйте своїх думок і оцінок.

9. Майте мужність визнавати свої помилки.

10. Після завершення диспуту поміркуйте: чого я навчив(ла)ся? що нового зрозумів(ла)? що в мені змінилось?

Дискусія — це публічна суперечка, метою якої є зіставлення та з'ясування різних поглядів на одне питання (проблему), пошук такого загального уявлення про предмет обговорення, яке визнавалося б усіма дискутантами.

Предмет обговорення і є темою дискусії. Тема дискусії формулюється як певне твердження — теза. Така теза є вихідним пунктом дискусії.

Кожен із дискутантів, маючи певне уявлення про предмет обговорення, стверджує або спростовує покладену в основу дискусії тезу. Робити це потрібно аргументовано.

Дискутанти висловлюються почергово. Виступи учасників дискусії обов'язково мають стосуватися однієї й тієї ж теми, стверджувати або спростовувати певну тезу. Важливими умовами є толерантність і коректність дискутантів.

Дискусія — одна з найбільш важливих і цікавих форм спілкування.

334. Доберіть 2-3 теми для дискутування, які були б, на вашу думку, цікаві для ваших однокласників.

• Сформулюйте і запишіть до кожної з тем питання, які ви хотіли б винести на обговорення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити