Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Морфологічна норма

§39. Морфологічна помилка

335. Прочитайте. Витлумачте лексичне та граматичне значення виділених слів.

Тримаю вишиті старенькі рушники.

Давно забуті, горнуться до мене.

Заполонили світ нейлони та шовки…

Кому потрібні вишиті ромениі

Перегортаю білі рушники,

Що хліб вкривали і дитя в колисці,

Що старостів чекали на святки —

Розшиті маками, заквітчані, барвисті.

Благословенна будь на всі віки

Найперша жінка, що нашила квіти.

Душа мого народу — рушники,

Барвінками і мальвами зігріта.

(Н. Баклай)

• Який розділ мовознавства вивчає лексичне значення слів?

• Якими частинами мови є виділені слова?

• Який розділ науки про мову вивчає слово як частину мови?

Морфологія — розділ граматики, вчення про слово, його будову, граматичні форми слова, способи вираження властивих слову граматичних значень, які виражають різні відношення між словами у словосполученні й реченні.

Морфологічні норми — це загальноприйняті правила вживання граматичних форм слів і поєднання їх з іншими словами.

Наслідком порушення норми літературної мови, тобто неправильного утворення граматичної форми слова та неправильного поєднання його з іншими словами, є морфологічна помилка.

336. Перепишіть, ставлячи подані в дужках слова в потрібній граматичній формі.

1. Шлях Чумацький над нами як білий рушник, і зірки наче розсипи (сіль) (В. Невдобенко-Івашина). 2. Біжить собі стежина від (поріг), минаючи усі земні тривоги (О. Лозова). 3. В калині пахучій і в згірклім вінку з (полин) ми любимо так (Україна), як матір на світі одну (Т. Майданович). 4. Слід беззастережно захищати символи України як (всенародний) святині (3 журналу).

• Поясніть відмінність між зміною форми слова (формотворенням) і словотворенням.

• За допомогою якої значущої частини ви змінили граматичну форму кожного слова?

• Що символізує в Україні вишитий рушник? калина і полин?

337. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Обґрунтуйте їх уживання.

1. Книжкова полиця найкраща сходинка вгору. 2. Не взявши книги в руки не опануєш науки. 3. Недочитана книжка то не пройдений до кінця шлях (Нар. творч.) 4. Письменники перебирали можливі відповіді в суперечці щодо призначення літератури. Література є «лимонад для усолодження» чи це мистецтво? А може література дзеркало для відображення життя? Та зупинилися на такому визначенні література речник нації література зброя (За А. Погрібним).

• Визначте в кожному з речень самостійні частини мови. Які з них змінні, які незмінні?

• Укажіть ужиті в реченнях особливі форми дієслова. Яка з них незмінна?

• Скільки самостійних частин мови в українській мові? Назвіть їх.

• Які ви знаєте службові частини мови? Чим вони відрізняються від самостійних? Визначте службові частини мови в реченнях.

338. Я — редактор. Визначте допущені під час перекладу прислів'їв морфологічні помилки. Відредагуйте речення, запишіть їх.

1. Зронені слово не підіймеш. 2. Рот тримай частіше стулений, а око завжди розплющені. 3. Розворушені багаття дає більше полум’я. 4. Рано лягаючи і рано встаючи, матимеш найважливішу: здоров’я, багатство і розум. 5. Шукає кобилу, їдучи на вона верхи. 6. Перескочивши через колода, перечепився через соломину.

• Які норми літературної мови було порушено в реченнях?

• Які граматичні категорії яких частин мови ви узгодили, редагуючи речення?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити