Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Іменник

§44. Складні випадки відмінювання іменників

У реченні іменники поєднуються з іншими словами. При цьому вони змінюють свою форму, тобто відмінюються.

За особливостями відмінювання іменники поділено на чотири угруповання — відміни. У певному відмінку іменники кожної з відмін мають однакові закінчення.

ПОДІЛ ІМЕННИКІВ НА ВІДМІНИ

До жодної з відмін не належать:

• іменники, що вживаються тільки у формі множини: ліки, двері, сани;

• незмінювані іменники: метро, табу, селфі.

368. Запишіть іменники в чотири колонки за відмінами.

Край, Дніпро, земля, серце, любов, дитя, гордість, світлиця, горня, затишок, щастя, спокій, упевненість, оселя, радість, орля, буквар, мрія, буря, вінок, лисеня, плем’я, матуся, матір, голуб’ятко, повість, відкриття, коліща, пуща, син, латаття, свіжість, кущ, подорож.

• Доберіть до слова птах спільнокореневі іменники, що належать до різних відмін.

• Назвіть серед записаних слів ті, що називають почуття. До якої відміни належить більшість із них?

369. Прочитайте, визначте іменники І відміни, з'ясуйте їх відмінок. Виділіть закінчення.

1. Краще хліб з водою, ніж жити чужиною. 2. Земля ціниться колосом, а людина — працею. 3. Куди тобі кисіль їсти, як кашею заляпався? 4. Не лізь із сокирою, де пила не була. 5. Добрий мисливець і листок кулею зітне. 6. Кіт гострить кігті не тоді, коли стрибає за мишею. 7. Не будь вівцею, бо вовки поряд. 8. В очі лисицею, а поза очі — вовчицею (Нар. творч.).

• Простежте відповідність між голосними о, е в закінченнях орудного відмінка однини іменників І відміни, їх належності до різних груп. Яке закінчення мають іменники твердої групи? м'якої? мішаної?

Іменники І відміни у формі орудного відмінка однини мають такі закінчення:

ОРФОГРАМА:

літери о, е, є в закінченнях орудного відмінка однини іменників І відміни:

сестрою, волею, площею

370. Заверште кожне з речень, поставивши подані в дужках іменники у формі орудного відмінка однини.

З (матуся) я зазвичай обговорюю … Із (бабуся) ми найчастіше говоримо про … Спільно з (рідня) ми вирішуємо такі питання: … Щиро захоплююся (вчителька), яка … З (однокласниця) цікаво обговорити … У розмові з (подруга) ми звіряємо одна одній …

• Витлумачте значення фразеологізмів з легкою душею, розквітати душею, уболівати душею. Складіть із кожним із них речення (усно).

• Як ви розумієте поетичний рядок: Життєва нива колеться стернею (О. Довгоп'ят)? Розкажіть, як можна і треба перемагати життєві труднощі. Уживайте слова і словосполуки правда, доля, сила волі, душа у формах непрямих відмінків.

371. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній граматичній формі.

Прогнозування, уявлення, обмірковування бажаних подій людина називає своєю (мрія). Саме вона, мрія, тісно пов’язана з уявою та (фантазія), з думкою, піснею, (поезія). Часом мрія окреслює образ майбутнього, поєднаного з цілком реальною (надія) (3 Інтернету).

• Розкажіть, про що ви мріяли в дитинстві. Про що мрієте тепер? Чи пов'язані юнацькі мрії з дитячими? Яким чином?

• Витлумачте вислів: Усе, що існує на світі, колись було мрією.

• Що ви робите, щоб перетворити свою мрію на дійсність?

372. Як би ви пояснили меншому братику чи сестричці значення фразеологізму Давид і Голіаф? Як би розповіли про походження вислову? Складіть текст такого пояснення, використавши у формі орудного відмінка однини словосполуки: неймовірна силйща, міцнюща ручища, страхітлива паща, звичайна праща.

• Який повчальний висновок має випливати з вашої розповіді?

373. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери.

У працях цього науковця простежується українське підґрунтя, щ..ре захоплення коза..ьким свободолюбством та запорі..ькою вольниц..ю. Проте між вол..ю та свобод..ю він проводить ч..тку лінію, розділяючи їх виразною меж..ю. Микола Бердяєв застерігає від негатив..зму, закл..кає до заняття творчою прац..ю, самоосвіт..ю. Злет людини, на його думку, має відбутися лише з добровільною самодисциплін..ю. Свобода особистості, натхненна творчість гартують людину (3 журналу).

• Позначте у словах вивчені орфограми.

• Як ви розумієте такі поняття, як свобода особистості та самодисципліна? У який спосіб вони пов'язані? Дайте на це запитання розгорнуту письмову відповідь двома-трьома реченнями.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити