Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Іменник

§45. Закінчення іменників чоловічого роду II відміни. Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням

374. Прочитайте. Визначте іменники чоловічого роду, з'ясуйте відмінок кожного.

1. Добрий розум прилаштовує нас до будь-якого способу життя (Г. Сковорода). 2. Спроможності вашого мозку безмежні, тож головне — переконати себе в цьому (Р. Кіосакі). 3. Учень має остерігатися єдиного страшного тирана — невігластва (В. Гюґо). 4. Талант — це здатність вірити в успіх і йти до успіху (Дж. Леннон). 5. Знати багато мов — значить мати багато ключів до одного замка (Вольтер).

✵ Назвіть іменники у формі родового відмінка, визначте в кожному закінчення.

У родовому відмінку однини іменники II відміни мають закінчення -а(-я) -у(-ю). Уживання закінчень пов'язане з лексичним значенням іменників.

375. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі родового відмінка однини. Скористайтеся таблицею.

1. О мій народе, (Прометей) ти маєш душу молоду (Б. Сосюра). 2. Душі (народ) глибина відкрилася усім (М. Рильський). 3. Довіку земля не зазнала такого безкрайного (вітер)! (О. Ольжич) 4. І такі бувають рани, що нема на них (бальзам), що нема на них завоїв, окрім (панцир) твердого (Леся Українка). 5. Багато (ліс) — не губи, мало (ліс) — бережи, немає (ліс) — посади (Нар. творч.).

✵ За якими словниками можна перевірити відмінкові закінчення дієслів?

376. Прочитайте. Визначте відміну та відмінок виділених іменників.

Сучасна молодь не може уявити життя без можливості вийти на зв’язок будь із ким у будь-який час, тобто без телефону.

До речі, і мобільний телефон, і смартфон, навіть електронна книжка — усі ці пристрої мають безпосереднє відношення до терміна «ґаджет», адже це всьо- го-на-всього його різновиди.

Ну, от як обійтися без сучасних засобів мобільного зв’язку — телефона, а ще краще ґаджета?

Технології мобільного зв’язку невпинно розвиваються, і спричинено це передовсім нетривалістю терміну використання ґаджетів: усього 8-12 годин автономної роботи.

✵ Поясніть, від чого залежать відмінкові закінчення виділених у реченнях двох колонок іменників.

У деяких іменників II відміни відмінкове закінчення залежить від значення слова:

✵ телефона (про апарат) — телефону (про вид електрозв'язку);

✵ терміна (про чітко окреслене поняття науки) — терміну (про проміжок часу);

✵ акта (про документ: постанову, указ) — акту (про прояв діяльності, подію, вчинок);

✵ рахунка (про документ) — рахунку (про математичну дію);

✵ блока (про частину механізму, споруди) — блоку (про об'єднання держав). Увага! Написання закінчень іменників II відміни в родовому відмінку однини бажано перевіряти за словником.

377. Перепишіть, вибравши з дужок закінчення. Звіртеся з поданими нижче словниковими статтями.

1. Роботу органів мовного апарат(а,у) координує головний мозок, підпорядковуючи техніку вимовляння творчій волі мовця (3 підручника). 2. У добу цифрових технологій не потрібно проявляти фотознімки — достатньо призвичаїтися до можливостей свого фотографічного апарат(а,у) (З інструкції). 3. Ніжні, тендітні квіти з папер(а,у) неодмінно прикрасять будь-яке свято (3 реклами). 4. Мова будь-якого ділового папер(а,у) має відповідати загальнолітературним нормам сучасної української мови (З посібника).

Апарат. 1. Р. в. -а. Одиничний прилад, пристрій. Підійшов до телефонного апарата. 2. Р. в. -у. Сукупність органів, що обслуговують певну ділянку державного життя. Працівники апарату Міністерства культури. 3. Р. в. -у, фізіол. Сукупність органів, що виконують певні функції в організмі. Діяльність травного апарату.

(Зі словника-довідника з культури української мови)

Папір. 1. Р. в. -у. Матеріал для писання, друкування, малювання і т. ін., виготовлений із ганчіркової, деревної та іншої маси. 2. Р. в. -а. Письмовий документ офіційного характеру.

(З короткого тлумачного словника української мови)

УВАГА! Якщо ви не маєте можливості скористатися словником, звертайте увагу на лексичне значення слів, які можуть мати різні закінчення:

Іменники конкретного значення:

-а, -я

Іменники абстрактного значення:

-у, -ю

дзвона (про сигнальний підвісний інструмент)

дзвону (про звук, дзвеніння)

каменя (про окремий уламок)

каменю (про будівельний матеріал)

колоса (про суцвіття рослини)

колосу (збіжжя, колосся)

малюнка (про конкретне зображення предмета на площині)

малюнку (про зображення як таке)

серфінга (про засіб — дошку для плавання)

серфінгу (про вид спорту)

378. Перепишіть, дописуючи до слів відмінкові закінчення. На що ви зважали, вибираючи їх?

1. З одного камен(я,ю) муру не буває. 2. Він і з пух(а,у) мури зведе. 3. Проти вітр(а,у) піском не посиплеш. 4. З глини не матимеш булки, з піск(а,у) не спечеш хліб(а,у). 5. Ухопив, як шилом борщ(а,у). 6. Немає кращого знак(а,у) згоди за мовчання. 7. У лицеміра лице з цемент(а,у). 8. Говорить, наче хліб(а,у) три дні не їв. 9. Жаднюга, поки торт(а,у) не доїсть, не заспокоїться. 10. Без кожух(а,у) нема дух(а,у) (Нар. творч.).

✵ Які з прислів'їв можна використати для характеристики людини? Яку рису кожне з них увиразнює?

379. Попрацюйте в групах. Прочитайте уривок зі спілкування на форумі веб-сайта «Моволюби».

Словниченко

Дата: Вівторок, 25.12.2018, 16:32 | Повідомлення # 28

Група: Користувачі

Повідомлень: 28

Статус: Offline

Не розумію, навіщо витрачати час на зазубрювання правил, якщо є словники? Маю на увазі передусім електронні, тобто онлайн. Мить — і потрібне слово знайдене. Рух мишкою — і ось воно, закінчення іменника у формі родового відмінка! Дуже раджу неперевершений словник із дзвінкою назвою «Дзвона чи дзвону? або -А(-Я) чи -У(-Ю) в родовому відмінку»! Підказую адресу: http://rodovyi-vidminok. wikidot.com/ Особисто я звіряю зі словником мало не кожне третє слово! Зручно, швидко, цікаво!

Чесна-пречесна

Дата: Вівторок, 25.12.2018, 17:10 | Повідомлення # 20

Група: Користувачі

Повідомлень: 20

Статус: Offline

Я так само зі словниками дружу змалечку (десь класу з п’ятого)! Але трапляються ситуації, коли до словника, по-перше, не дотягнутися, а по-друге, користуватися ним нечесно, бо йдеться про ТВОЇ знання мови. Контрольна! Іспит! ЗНО! Не будеш же обманювати людей і себе! Багато чого треба не тільки РОЗУМІТИ, а ще й ЗНАТИ… Ми ж не роботи, щоб усе зводити до автоматичного запам’ятовування. Щодо закінчень родового відмінка, то там усе побудовано на логіці: як ти вмієш розрізнити, відрізнити, пояснити… Йдеться про розвиток мислення, врешті-решт про інтелект, який не можна (і не треба) замінювати липучкою запам’ятовування!

✵ Включившись в обговорення, сформулюйте й викладіть власні думки щодо дискутованого питання, обґрунтовуючи свою позицію якнайретельніше.

✵ Доберіть нікнейми, які відповідають змісту ваших висловлень.

✵ Складіть список інтернет-адрес словників, із якими може і має, на вашу думку, працювати школяр. У чому перевага словників онлайн? Чому повністю замінити звичні «паперові» словники електронними поки що не вдається?

У давальному відмінку однини іменники чоловічого роду II відміни мають такі закінчення:

ОРФОГРАМА:

літери о, е, є в закінченнях давального відмінка однини іменників II відміни:

громадянинові, учителеві, добродієві

380. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі давального відмінка однини.

1. Не вір (цап) в капусті, а (вовк) в отарі. 2. Віл (кінь) не товариш. 3. Звички лева не пасують (лис). 4. Сопілка — (вівчар) втіха. 5. Не спаруєш голубки і півня, бо голубка (півень) не рівня. 6. (Заєць) не треба кущів показувати, а (ведмідь) — лісу. 7. Де (звір) живеться, там він і ведеться (Нар. творч.).

✵ Прочитайте записані прислів'я, замінюючи утворені вами відмінкові форми на паралельні.

381. Імена та прізвища названих осіб поставте у формі давального відмінка. Учитель Роман Стешук, журналіст Матвій Данилюк, психолог Григорій Петраш, науковець Олексій Гармаш, інженер Віталій Палій, програміст Йосип Мельник, промисловець Семен Коломієць, режисер Оксен Ягнич, краєзнавець Ігор Костюк.

✵ Прочитайте утворені словосполуки, називаючи можливі паралельні відмінкові форми іменників.

У знахідному відмінку однини іменники II відміни —

✵ назви істот мають таку ж форму, як у родовому відмінку: зустрів одноклас

✵ назви неістот мають звичайно таку форму, як у називному відмінку: бачу

Іменники — назви неістот, що називають чітко окреслені предмети, мають паралельні форми: узяв олівець — узяв олівця; написав лист — написав листа. Частіше перевагу надають формі, як у родовому відмінку: нагострив но

382. Перепишіть, розкриваючи дужки та ставлячи іменники в потрібній граматичній формі.

Вирушаючи до лісу на прогулянку, по ягоди чи гриби, можна зустріти дикого (звір). Уникнути серйозних неприємностей допоможуть прості поради.

Якщо ви побачили (ведмідь) або (вовк) здалеку — обережно обійдіть (хижак). Рухаючись лісом групою, галасуйте — гучний шум змусить звіра обминути ваш дружний гурт стороною.

Місцину, де ви раптово виявили ведмежого або вовчого (синок), залиште негайно. Пам’ятайте: його мати десь поруч. Щоб захистити свого (улюбленець), вона нападе не замислюючись.

Якщо звір несподівано з’явився прямо перед вами, не панікуйте і не біжіть. Повільно відступайте назад, не повертаючись до звіра спиною.

Здійміть гучний крик, підніміть рюкзак чи мішок, візьміть у руки светр — це збільшить ваш «розмір» і допоможе відлякати (звір). Почувши різкий і гучний крик, шум чи свист, він зазвичай мудро відступає. Тільки витримка і холоднокровність допоможуть вберегтися (3 веб-сайта «Лісівник»).

✵ 3 формою якого відмінка збігається та граматична форма, у якій ви поставили подані в дужках іменники?

✵ Визначте в тексті вжиті у формі знахідного відмінка однини іменники II відміни — назви неістот. З формою якого відмінка збігається їхня форма?

✵ Складіть застереження малим дітям щодо безпечної поведінки на воді й біля водойм. Використайте словосполуки (на вибір): не забувайте рятувальний(ого) круг/ круга, використовуйте матрац, втратили з поля зору товариша, не бачити берег/ берега, здіймайте галас, подавайте сигнал/сигнала, хапайте телефон/телефона, кличте рятувальника.

В орудному відмінку множини іменники чоловічого роду II відміни

383. Витлумачте значення кожного із фразеологізмів.

Лізти з чобітьми в душу. Кресати чоботами. Під крильми. Як муха крилами зачепила. Лягти кістьми. Гриміти костями.

✵ Прокоментуйте різні граматичні форми іменників.

✵ Складіть із трьома фразеологізмами (на вибір) речення.

У місцевому відмінку однини іменники чоловічого роду II відміни мають закінчення:

384. Прочитайте, поясніть відмінкові закінчення іменників II відміни.

1. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим. 2. В тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекло… 3. Закувала зозуленька в зеленому гаї, заплакала дівчинонька — дружини немає. 4. А калина з ялиною та гнучкою лозиною, мов дівчаточка із гаю вихожаючи, співають. 5. І виріс я на чужині, і сивію в чужому краї… (З тв. Т. Шевченка)

✵ Прокоментуйте варіативність відмінкових закінчень іменників.

✵ Як ви розумієте вислів: Ми на вічному шляху до Шевченка (І. Дзюба)?

385. Перепишіть прислів'я, ставлячи іменники у формі місцевого відмінка однини.

1. Що на умі, те й на (язик). 2. Держи язик на (зашморг). 3. Просили на дорозі, щоб не були на (поріг). 4. Не ори чужої межі, то й не будеш у (гріх). 5. Не шукай грибів у ведмежому (барліг). 6. Переплив море, та й при (берег) втопився. 7. Краще хліб у коморі, ніж перо на (капелюх). 8. Сій овес у (кожух), а жито в брилі (Нар. творч.).

✵ Якій нормі літературної мови підпорядковується чергування звуків?

386. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники в потрібній граматичній формі. Які з іменників мають паралельні форми?

1. Ой, у (лісок), на жовтім (пісок) росте деревце. 2. При працьовитому (батько) і діти не ледачі. 3. На (рушник) квіти, як у (квітник). 4. В чужім (край) і солов’ї не тьохкають. 5. Хочеш спокою — готуйся до (бій). 6. Хто бував на (кінь), бував і під конем (Нар. творч.).

✵ Витлумачте значення останнього речення. До якого випадку можна застосувати цей фразеологізм? Складіть про це жартівливе оповідання.

Практична риторика

Аргументи і доказовість

387. Прочитайте. Укажіть у тексті речення, що містить тезу й аргумент.

Книга Платона «Держава» написана ним від імені його вчителя філософа Сократа. Цю книгу завжди неправильно читають, думаючи, що вона про державу. Насправді в книзі Платона важливий не образ держави, а образ печери.

Уявіть, що ми всі живемо в печері, і єдине світло, яке проникає туди, десь сховане від нас.

Усе, що ми бачимо,— це тіні, які рухаються довкола і відбивають світло. Ми це сприймаємо як єдину радість.

Насправді найбільше щастя — це вийти на світло. Платон роздумує, що станеться з людиною, яка вийде з печери. Однозначно відбудеться переворот у мисленні!

Але коли ця людина повернеться в печеру і розкаже іншим, що існує вища істина, скоріше за все, її висміють і не зрозуміють.

Попри це, весь сенс людського життя — це вийти з печери, тому що людина покликана до світла, до вищості. І коли ми стараємося вийти з темряви, одразу стаємо тими, ким маємо бути, і наш масштаб мислення зростає (За Я. Грицаком).

✵ Розкрийте алегорію образів печери і світла, якого прагне людина. Чому вихід з темної печери філософ вважає за сенс людського життя?

✵ Як ви розумієте сенс словосполучень переворот у мисленні та масштаб мислення!

✵ Як пов'язані мислення і мова? Відповідь побудуйте у формі роздуму, сформулювавши тезу й підтвердивши її аргументом (або кількома аргументами).

Роздум-доведення обов'язково включає такі частини:

✵ тезу (положення, істинність якого потрібно довести);

✵ аргумент або кілька аргументів (наводяться для доведення тези).

Теза й аргументи — це судження, виражені реченнями, які можна побачити (якщо вони написані) або почути (якщо вони вимовлені).

Якщо теза й аргумент не пов'язані логічним зв'язком і існують окремо, вони не утворюють доведення.

Якщо ж теза доводиться (обґрунтовується) аргументами, то внаслідок цього вона визнається істинною.

Вимоги до аргументів — істинність, несуперечливість, достатність.

Логічний зв'язок тези з аргументом забезпечує доказовість.

388. Попрацюйте в парах. Прочитайте. Виконайте подані після тексту завдання. Один з учнів якось спитав Сократа:

— Чому на твоєму чолі не буває ознак печалі? Ти завжди щасливий. Сократ відповів:

— Я вічно щасливий, тому що не маю про що шкодувати, втративши.

✵ Як ви думаєте: чи може почуватися щасливою людина, якій немає чого втрачати? Складіть про це роздум-доведення, сформулювавши тезу та дібравши на її підтвердження (або спростування) аргумент або кілька аргументів.

✵ Чи можна тему такого роздуму-доведення вважати дискусійною? Сформулюйте тему дискусії.

389. Попрацюйте в групах. Оберіть одну з поданих тем. Складіть до обраної теми (тези дискусії) питання, розподіліть їх між членами групи, доберіть аргументи.

Навіщо Україні український Інтернет?

Які європейські цінності можуть об'єднати сучасних українців і українок?

Перфоманс — двері в мистецтво майбутнього чи скороминуща мода?

Кого з наших сучасників (сучасниць) можна вважати успішним (успішною)?

Чи все у виборі життєвого шляху залежить від самого випускника (випускниці)? Чи можна уникнути конфлікту між дітьми й батьками?

390. Доберіть аргументи для доведення або спростування кожного з питань попередньої вправи.

Полемічні прийоми

Полеміка — зіткнення різних поглядів під час обговорення важливих питань: наукових, політичних, мистецьких.

Особливість полеміки полягає в тому, що основні зусилля сторін, що беруть у ній участь, спрямовані на утвердження власних поглядів.

Якщо метою дискусії є пошуки компромісу, то завдання полеміки — відстоювання й утвердження певної позиції, яка може бути суперечливою, а то й хибною.

Поза тим, головні засади полеміки — чесність, порядність, принциповість, поважливе ставлення до опонентів.

391. Прочитайте уривок із публікації в районному ЗМІ. Сформулюйте проблему, навколо якої відбувається полеміка. Чи є ця проблема суспільно важливою?

Уже вигляд будівельного паркана довкола руїн старовинної церкви викликає не просто незадоволення, а обурення та гнів. Певно, гостям нашого міста таке видовище видається непристойним. Ті, хто побував за парканом, розповідають, що бачили… сміттєзвалище.

Батьки міста пояснюють таку несосвітенну ганьбу відсутністю фінансування.

Церква, про яку йдеться, є пам’яткою історії, хай поки що й не занесеною до відповідного реєстру, проте безцінною для наших земляків. Зведена десь у XVI столітті, вона є свідком життя нашого міста впродовж чотирьохсот років. Пережила криваві війни, вистояла під час пожеж, зруйнована людською байдужістю й недбалістю.

Розв’язана навколо реставрації пам’ятки полеміка час від часу спалахує під впливом публікацій у пресі. Пам’ятаємо пристрасні статті вчителів історії шкіл нашого району, підтримуваних іменитими науковцями, причому не лише істориками, а й архітекторами й мистецтвознавцями.

Та полеміка пригасає, ретельно задмухувана тими, хто відбудову святині й повернення народові гідності вважає за негідну уваги метушню.

Певно, настав час розв’язати цю проблему. Для незалежної України плекання історичної пам’яті є справою національного й державного значення.

✵ Назвіть пам'ятки історії вашого міста (області, району). Чи обговорює громада питання їхнього збереження? Якщо такі обговорення вам відомі, розкажіть про них.

✵ Яка форма для обговорення наболілих питань є, на вашу думку, найбільш придатною: диспут, дискусія чи полеміка? Відповідь обґрунтуйте.

392. Попрацюйте в групах. Підготуйтеся до ділової гри: проведення полеміки з приводу проблеми, порушеної в тексті, поданому в попередній вправі. Для цього сформулюйте тему обговорення, доберіть і запишіть аргументи з позицій «так» і «ні».

✵ Обговоріть дібрані аргументи. Визначте серед них найбільш сильні, відсійте слабкі.

✵ Ознайомившись із поданою таблицею, оберіть прийоми, які ви хотіли б застосувати в полеміці. Які з прийомів ви вважаєте за найбільш ефективні? Чому?

✵ Ще раз перегляньте дібрані вами для полемізування аргументи. Поміркуйте: які прийоми можуть застосувати проти кожного з аргументів опоненти. Урахуйте це (обміркуйте відповідь або відмовтесь від аргумента).

Полемічні прийоми

прийом

мета

виявлення невідповідностей і суперечностей у поглядах опонента, однобічності його позицій

розкриття хибності позицій опонента, виявлення логічних помилок

зіставлення суб'єктивних прагнень опонента з його об'єктивною метою

роз'яснення справжнього смислу його позиції (матеріальних чи інших зацікавлень)

доведення аргументів опонента до абсурду

демонстрування сумних, а то й катастрофічних наслідків прийняття аргументів опонента (для цього можна удавано погодитися з його доказами, ніби договорюючи «за нього»)

відтягування заперечення

відтермінування відповіді з удаваних причин (розгубленості, забудькуватості) з метою завдання ефектного і несподіваного для опонента переможного «удару»

Полемічні прийоми

«заковтування гачка»

удавана згода з найбільш сильними доказами опонента, підтакування на його користь, після чого — несподівана демонстрація їхньої помилковості

удавана згода

демонстрація прагнення бути об'єктивним, удавана згода з висновками опонента, після чого — добре обміркований наступ із метою спростування суті його висновків
Прийнятними прийомами полеміки є використання гумору, іронії, сарказму, сатири. Застосування таких прийомів сприяє послабленню напруження, здійснює вплив на емоції слухачів, створює потрібний промовцеві настрій під час обговорення гострих питань.

Проте застосування таких прийомів не виключає необхідності дотримання правил етики: тактовності, поваги до опонентів.

Не слід забувати: учасники полеміки обговорюють погляди на певні питання (проблеми), а не осіб, які їх відстоюють.

393. Обравши ведучого, розіграйте полеміку, поділившись на дві команди: з позиції «за» (реставрувати старовинну церкву) та позиції «проти» (реставрація не потрібна). Застосовуйте обрані вами полемічні прийоми.

✵ Підбийте підсумки полеміки. Відзначте найбільш вдалі виступи. Чи застосовували промовці полемічні прийоми? Чи допомогли вони їм?

394. Як відомо, такі слова, як фейк, тролінг, геймер, селфі, популярні в мовленні молоді, що дозволяє говорити про мовну моду. Підготуйте й проведіть у класі дискусію або полеміку на тему «Мовна мода — це добре чи погано?».

Мистецтво відповідати на запитання

395. Прочитайте. Поясніть, чому відповісти на запитання іноді буває важче, ніж виступити з доповіддю.

Якось один відомий оратор прихворів у дорозі до міста, де мав виступати. Йшлося про скасування зустрічі, але водій, який працював у промовця кілька років, запропонував його виручити. Він стільки разів слухав виступи оратора, що був упевнений, що зможе поспілкуватися зі слухачами замість нього.

Промовець погодився, проте застеріг водія, щоб той був обережний із відповідями на запитання.

Провівши в машині репетицію, обидва вирушили до слухачів, помінявшись плащами й капелюхами. Водій гордо ніс портфель оратора.

Лекцію було прочитано бездоганно: водій дійсно виступив блискуче. І тут відбулося те, чого боявся лектор: один зі слухачів поставив промовцеві каверзне запитання.

Не змигнувши оком, водій відповів: «Ваше запитання настільки просте, відповідь на нього настільки очевидна, що я попрошу відповісти мого водія, який випадково присутній у цій залі» (3 Інтернету).

✵ Назвіть якості промовця, які виявляють його відповіді на поставлені слухачами запитання.

✵ 3 якою метою слухачі ставлять промовцеві після виступу запитання?

Слухачі ставлять ораторові запитання з різною метою:

✵ одержати більше інформації (доповнювальні);

✵ уточнити деталі змісту почутого (уточнювальні);

✵ дізнатися причини обговорюваних явищ, процесів, подій (проблемні);

✵ з'ясувати міру корисності прослуханого, перспективи застосування нових знань.

Відповідь промовця має бути чіткою, зрозумілою та стислою. Відповідаючи на запитання, промовець має виявити компетентність, увагу і повагу до думок і оцінок слухачів, тактовність.

396. Поясніть, як вибір виду запитання залежить від змісту виступу, від мети сприймання виступу слухачем. У чому полягає корисність спілкування промовця з аудиторією після виступу?

397. Витлумачте слова Євгена Сверстюка: «Я переконаний, що "діалогічний" принцип узагалі надзвичайно важливий для двадцять першого століття. У нашому суспільстві — безліч людей, які потребують якоїсь мудрої розмови і роздумів про пережите. Саме така атмосфера має лікувати людей зациклених, зі своїми глухими стереотипами».

Основна ознака риторичного тексту — його діалогічність. Такий текст (виступ) розраховано на спільну інтелектуальну діяльність того, хто створює-проголошує текст, і тих (того), хто його сприймає-розуміє.

398. Прочитайте риторичний текст (уривки з листа і статті Петра Яцика). Чи можна сказати, що в його основу покладено діалогічність? Поясніть.

Дорогі старшокласники! Я хочу поділитися з вами думками, які допомогли мені досягнути деяких успіхів. Моя філософія життя завжди була дуже проста: «Мале зроблене є завжди більше, ніж балаканина про найбільші подвиги».

Я народився в Україні і не відчуваю потреби вдавати, що я хтось інший.

У західній культурі найбільшою образою є назвати когось перевертнем. Якби я вдавав, що я англієць, росіянин чи поляк, то не шанував би себе самого. А якщо людина сама себе не шанує, то як може сподіватися, що її пошанує хтось інший? Кожен гарно усміхається, але вважає таку людину неповноцінною.

Життя навчило мене: найкраще бути самим собою. Я був, є і помру українцем. Я завжди пильнував, щоб не принизити своєї гідності. Особливо важливо, щоб я як українець не принизив моїми діями гідності мого народу. Я гордий зі свого походження і вірю в краще майбутнє України.

Я вважаю, що Україна — це велике дерево, яке живиться соками української землі, а розпускає гілки по всьому світу. Деякі нездорові гілки всохнуть. Але корінь здоровий — гілки і галузки відростуть.

…Багато було тих, хто віддав своє життя і загинув за ідею України. Але є багато тих, хто живе і творить для тієї самої ідеї як в Україні, так і за її межами.

Якщо відновимо в собі правдиве почуття гордості — з того, що ми витримали й пережили,— то ніхто не зможе нам перешкодити стати рівними з іншими визнаними народами світу. Ніхто не перешкодить нам почувати себе добрими для себе, нашого народу і світу.

…Головне в житті — не занепадати духом і вірити у кращий завтрашній день.

✵ Чи втратили слова Петра Ящика актуальність? Які його думки стосуються вічних істин?

✵ Які запитання, прочитавши текст, ви хотіли б поставити самим собі?

✵ Яка роль у житті суспільства ініціативних людей, доброчинців і меценатів? Кого з таких особистостей ви можете назвати?

✵ Складіть план тексту. За планом усно перекажіть його.

399. Кого з наших сучасників вважають моральним авторитетом нації? Чи має така особа володіти даром слова? Чи сприяє розвиткові такого дару риторична компетентність? Викладіть свої думки в короткому творі, написаному у формі діалогу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити