Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Іменник

§46. Закінчення іменників III відміни в орудному відмінку

400. Прочитайте прислів'я. Порівняйте написання виділених іменників. До якої відміни належать ці іменники? Визначте їх відмінок.

1. Дружба — здоров’я душі, насолоджуйся кожною її миттю! (Грецьке) 2. Сухий хліб із радістю смачніший, ніж пиріг із горем (Німецьке). 3. Любов’ю викликають любов, а жорстокістю — страх і зневагу (Італійське). 4. Щастя й доброту в спілкуванні з матір’ю знайду (Чеське). 5. Чого добрістю не вдієш, того злістю не виграєш (Польське).

• Які іменники належать до III відміни? Чи поділяють такі іменники на групи?

• Які з ужитих у реченнях слів називають почуття? Витлумачте суть кожного.

В орудному відмінку однини перед закінченням -ю кінцевий приголосний основи іменника подовжується (на письмі позначається подвоєними літерами): сталлю, ніччю, подорожжю.

Якщо в початковій формі в кінці основи збігаються два різні приголосні звуки, подовження немає (на письмі немає подвоєних літер): совістю, гідністю, скатертю.

ОРФОГРАМА:

подвоєні літери перед закінченням орудного відмінка однини іменників III відміни тінню, розповіддю, сіллю, гуашшю

401. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі орудного відмінка однини.

Людина відрізняється від інших живих істот (духовність), а отже, (любов) до своєї батьківщини, (відданість) їй.

Абстрактним патріотизм не буває. Він живиться історичною (пам’ять), надихається (любов) до народу, його історії, мови та культури. Без цього людина схожа на корабель, що розминувся зі своєю (пристань) (За О. Силіним).

• Позначте в словах орфограму «подвоєні літери перед закінченням орудного відмінка однини іменників III відміни».

• Поясніть вислів історична пам'ять. Звіртеся зі Словничком термінів.

402. Перепишіть, уставляючи на місці крапок, де потрібно, літери.

1. Історія підносить факел над ніч..ю чорною (М. Рильський). 2. І пам’ят..ю живе земля під світлим небом України (Д. Луценко). 3. Правдою, совіст..ю світиться нам людина щира і чесна (Б. Олійник). 4. Людина прекрасна своєю людяніст..ю, незламніст..ю духу й творчим горін..ям (За І. Матяш). 5. Я йшов без сумнівів і страху, лишень би з чест..ю й гідніст..ю дійти (3. Красівський). 6. Не звикнуся з чужою рол..ю (Т. Майдановий).

• Яким нормам літературної мови відповідає написання іменників III відміни у формі орудного відмінка однини? Обґрунтуйте подовження приголосних орфографічним правилом.

• Витлумачте останнє речення. Чи можна грати чужу роль у житті? Що це означає? Як цього уникнути?

403. Попрацюйте в парах. Прочитайте. Поставте за змістом прочитаного одне одному два уточнювальних і два проблемних запитання, вислухайте відповіді. Скористайтеся поданою на форзаці підручника таблицею «Види запитань». Психологічною особливістю сучасних поколінь підлітків і молоді є зменшення відчуття щастя і повноти буття. Дехто з науковців навіть б’є на сполох: сучасне онлайн-покоління виростає толерантнішим, менш бунтівним, не надто щасливим і зовсім не підготовленим до дорослого життя!

Цікаво, що це явище пов’язують із поширеністю цифрових пристроїв. Річ у тім, що воно збіглося зі збільшенням на 50 % кількості школярів, які мають смартфоны. Зростання кількості часу, проведеного з цифровими медіа, спричинило різке зменшення тривалості безпосереднього, «живого» спілкування і, між іншим, сну. Саме поширеністю смартфонів пояснюють погіршення психологічної рівноваги молоді.

Утім, тотальне утримання від гаджета також не додає щастя. Для того, щоб відчувати себе щасливим, потрібно не відмовлятися від електронних пристроїв взагалі, а використовувати їх обмежено. З цифровими медіа потрібно проводити не більше двох годин на день — це підтверджено експериментально медиками й психологами.

Решту часу потрібно витрачати на спорт і безпосередні соціальні контакти. Саме з такою активністю пов’язують відчуття щастя (3 журналу).

• Проаналізуйте свої «стосунки» з гаджетом. Складіть і запишіть про це висловлення в публіцистичному стилі. Уживайте у формі Ор. в. іменники молодь, річ, кмітливість, пам'ять, рідкість, радість, обережність.

404. Напишіть есе на одну з тем (на вибір). Скористайтеся поданою на форзаці підручника пам'яткою «Як написати есе».

Гаджет у моєму житті: радість, біда чи клопіт?

Що переможе: гаджети чи реальне спілкування?

Моє бачення сучасної школи.

• Написані есе розмістить у блозі, організуйте в класі їх обговорення.

• Найбільш цікаві тексти оприлюдніть на шкільному веб-сайті.

405. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Що значить любити себе? То значить жити у згоді з власною гідністю (Л. Гузар). 2. Коли слава стає самоціллю вона увінчується безслав’ям (П. Осадчук). 3. Ще не написане те Слово що мов набат зове на бій що дише пам’яттю й любов’ю перемагає в боротьбі (Т. Пащенко). 4. Любов пов’язана передовсім із відповідальністю а вже потім це радість (За Л. Костенко). 5. Недуга це коли людина не переймається жодною духовною цінністю зважаючи тільки на матеріальні а ми не такі (Б. Гаврилишин).

• Визначте іменники III відміни, з'ясуйте відмінок і число кожного.

• Назвіть ваші цінності — духовні та матеріальні. Що, на вашу думку, краще: знехтувати одними на користь інших чи розумно їх поєднати? Відповідь побудуйте у формі роздуму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити