Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Іменник

§48. Особливості кличного відмінка

408. Прочитайте. Укажіть іменники у формі кличного відмінка. До якої відміни кожен із цих іменників належить?

1. Скажи ж мені, Дніпре, які вітровії все кличуть тебе крізь степи і гаї?.. (М. Вінграновський) 2. Молода і бентежна Україно моя, якщо ти незалежна, незалежний і я (П. Скунць). 3. Козаче Мамаю, душе українська, довіку ти дивуватись будеш перед своїми ділами, сам до пуття не знаючи, що ти можеш, що вмієш і на що ти здатен… (О. Ільченко) 4. Мій краю, я перед тобою чесний (В. Крищенко). 5. Моя любове! Ти — мені опора, моя надія, крила, непокора (О. Різниченко). 6. Я вдарився, голубонько, об землю крилами: «Малі мої сиротята! Пропав же я з вами!» (Нар. творч.)

• Яка роль кличного відмінка в мовленні?

Кличний відмінок іменника є засобом вираження звертання до певної особи чи предмета.

Форму кличного відмінка мають усі іменники I, II, III відмін у формі однини: Послухайте, сестро Галино, сусідко Маріє, дядьку Петре, батьку Іване! Зосередься, пам'яте, прийди, радосте!

У множині форма кличного відмінка цих іменників збігається з формою називного відмінка: Слухайте, сестри, брати, матері!

Кличний відмінок іменників IV відміни і в однині, і в множині збігається з формами називного відмінка: Злітай, орля! Летіть, орлята!

Іменники III відміни у формі кличного відмінка вживають переважно в поетичних творах: Добрий ранок, моя одинокосте! (Л. Костенко).

У поетичному та урочистому мовленні вживають застарілу форму звертання із закінченням -ове: Тільки в єдності, братове, наша краща доля! (О. Кононенко).

409. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі кличного відмінка.

1. Прощай, мій (зошит)! Спасибі тобі, (друг), що ти думок моїх не відцуравсь! (В. Симоненко) 2. Пиши, як кажуть, (хлопець), із натури (А Малишко). 3. Я люблю тебе, незрадлива (мудрість) книг! (М. Стельмах) 4. Не опустись, (поезія), до бруду! Ти — Божий дар, ти — завжди таїна (А. Бортняк). 5. Нащо, (вітер), ти голубиш в серці мрію золоту? (Олександр Олесь) 6. Співаймо, (сестриця), веснянку! (Леся Українка) 7. Давай, (жінка), перцю, мед закушу! (Нар. творч.).

• Визначте відміну кожного з іменників, виділіть закінчення.

• При творенні форми кличного відмінка яких іменників відбулося чергування приголосних звуків? Яких саме?

У формі кличного відмінка в іменниках чоловічого роду II відміни перед закінченням -е відбувається чергування приголосних звуків:

• [г] — [ж]: друг — друже, ворог — вороже;

• [к] — [ч]: чоловік — чоловіче, козак — козаче-,

• [ц'] — [ч]: хлопець — хлопче, швець — шевче;

• [х] — [ш]: пастух — пастуше, Явтух — Явтуше.

Увага! В іншомовних власних назвах з основою на [г], [к], [х], а також із суфіксами -ик, -к у кличному відмінку однини чергування не відбувається: Джеку, Жаку, Людвігу, Генріху, Кирику.

410. Попрацюйте в парах. Перепишіть, ставлячи подані в дужках іменники у формі кличного відмінка.

1. Гарно твоя кобза грає, любий мій (земляк)! (О. Афанасьєв-Чужбинський) 2. Нехай живе поезія, мій (друг)! (М. Рильський) 3. Де ж ти подівся, наш старий (співак), ти заспівай нам про життя козаче! (А. Метлинський) 4. 0, (Мономах), не навчай, що щастя наше — покора й рай (П. Филипович). 5. Не шуми ти, (луг), і не гасніть, далі (П. Воронько). 6. Вітрець комиш колише. Шуми, шуми (комиш)! (Р. Берне)

• Які з ужитих в реченнях звертань є риторичними? Яка роль риторичних звертань у мовленні?

Іменники — географічні назви у формі кличного відмінка мають закінчення

Прізвища прикметникового походження на -ів (-їв), -ов, -ев(-єв), -ин, -ін(-їн) при звертанні вживають як у формі кличного, так і в називному відмінках: Глібое і Глібове, Тютчев і Тютчеве.

411. Прочитайте. Прокоментуйте відмінкові форми іменників.

1. Ой Дніпре мій, Дніпре, широкий та дужий! Багато ти, батьку, у море носив козацької крові; ще понесеш, друже! (Т. Шевченко) 2. Молодієш, Києве, хоч старий літами (Д. Луценко). 3. Та й тепер жива твоя тут пам’ять, Леоніде Глібов (М. Рильський). 4. Охоплений нових надій тремтінням, він небу, гордий, показав кулак. Бетховене! Той жест руки худої страшніший від симфонії страшної! (М. Рильський)

• Поясніть уживання в реченнях розділових знаків.

412. Перепишіть, розставте розділові знаки. Заверште текст переліком назв народних пісень, що містять виражене іменниками у формі кличного відмінка звертання.

ПІСНІ МОГО НАРОДУ

Тисячі літ живе народ наш на прекрасній землі. Скільки було заздрісних ворогів які хотіли зіпхнути його з цієї землі знищити пустити в непам’ять! А він стояв уперто непохитно вороги ж гинули безслідно. Та над їхніми могилами лунали не прокляття бо народ наш не вміє ненавидіти. Линули до самого неба пісні.

Дунаю Дунаю чому смутен течеш? Ой не шуми луже зелений байраче (За П. Загребельним).

• Обґрунтуйте написання назв пісень у лапках відповідним правилом.

• Поясніть чергування приголосних в іменниках у формі кличного відмінка.

• Чому в текстах пісень часто трапляються звертання? Відповідь побудуйте у формі роздуму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити