Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Іменник

§49. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

413. Прочитайте. Поміркуйте: до кого звертаються на ім'я по батькові в Україні? Чи лише з віком та посадою пов'язане таке звернення?

Називання людини за іменами предків по чоловічій лінії з’явилося на певному етапі розвитку суспільства, коли важливим стало вказання приналежності до певного роду. У древніх греків показником імені по батькові був суфікс -ід. Деякі з таких давньогрецьких імен популярні досі: Леонід («Леонів син», «син Лева»), Зінаїда («Зевсова дочка»).

У Русі-Україні перетворення власного імені на родове утворювали додаванням суфікса -ич.

У сучасній українській мові по батькові вживають в офіційних документах для більш повної ідентифікації особи. Також по батькові використовують разом з іменем як ввічливе звернення: Петре Івановичу, Остапе Васильовичу, Маріє Петрівно, Галино Миколаївно (3 Вікіпедії).

• Визначте суфікси у словах — іменах по батькові.

ТВОРЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ 1 ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

чоловічі імена по батькові

жіночі імена по батькові

утворюються за допомогою тільки суфікса -ович

утворюються за допомогою суфіксів -івн[а), -ївн(а)

Від таких імен, як Григорій, Ілля, Кузьма, Лука, Микола, Сава, Хома, Яків, відповідні імена по батькові такі: Григорович, Григорівна; Ілліч, Іллівна; Кузьмич (і Кузьмович), Кузьмівна; Лукич, Луківна; Миколайович (і Миколович), Миколаївна (і Миколівна); Савич (і Савович), Савівна; Хомич (і Хомович), Хомівна; Якович, Яківна.

ОРФОГРАМА:

літера о в суфіксі -ович та літери і, ї в суфіксах -івн(а), -ївн(а):

Семенович, Ігорович, Назарівна, Андріївна

414. Утворіть від поданих імен чоловічі й жіночі імена по батькові, запишіть їх. Зразок. Віталій — Віталійович, Віталіївна.

Роман, Дмитро, Микита, Георгій, Олексій, Микола, Юрій, Віталій, Ілля, Ілько.

• У записаних іменах по батькові виділіть суфікси.

• Позначте в словах орфограму «літера о в суфіксі -ович та і, ї в суфіксах -івн(а), -ївн(а)».

415. Утворіть від поданих у дужках слів імена по батькові видатних українських письменників і письменниць.

Григорій (Сава) Сковорода, Іван (Петро) Котляревський, Ольга (Юліан) Кобилянська, Марко (Лука) Кропивницький, Зінаїда (Павло) Тулуб, Любов (Олександр) Яновська, Максим (Тадей) Рильський, Олена (Іван) Теліга.

• Складіть і запишіть речення, увівши до нього одне із записаних імен (на вибір). Назвіть три твори цього письменника(ниці). Поясніть уживання великої літери та лапок.

416. Попрацюйте в парах. Запишіть імена по батькові та прізвища письменників і письменниць, які підписували твори зазначеними псевдонімами.

Леся Українка, Олена Пчілка, Марко Вовчок, Панас Мирний, Іван Карпенко-Карий, Остап Вишня.

• Виділіть суфікси в іменах по батькові.

417. Я — редактор. Відредагуйте речення з ділових паперів.

1. Коваленко Микола Ігоревич являється учнем 10 класу середньої загальноосвітньої школи № 35 міста Полтави (3 довідки). 2. Яценко Клавдія Олексієвна не відвідувала уроки з 24.12 до 12.01.2018 р. із-за хвороби. (З пояснювальної записки). 3. Я, Савченко Ярослав Лукович, староста 10 класу СШ № 28 міста Києва, получив від завгоспа Хоменко Петра Андрієвича в тимчасове користування для походу 6 (шість) рюкзаків; 2 (дві) палатки (3 розписки).

ПІДКАЗКА

Неправильно

Правильно

три палатки

получив у користування

із-за хвороби

являється студентом

Марина Геннадієвна

Валерій Лукович

три намети

одержав у користування

через хворобу

є студентом

Марина Геннадіївна

Валерій Лукич

• Порушення яких норм літературної мови ви виявили в реченнях? Скористайтеся таблицею «Норми літературної мови».

418. Прочитайте. Визначте відмінки чоловічих і жіночих імен по батькові.

1. Тепла атмосфера виникла одразу з приходом Наталі Олексіївни (О. Іваненко). 2. Пригадуєте Свирида Петровича? Ото був мастак вишуканого слова! (З журналу) 3. До невичерпних скарбів українського фольклору долучила мене бабуся Ганна Андріївна (М. Дяченко). 4. З Микитою Івановичам ми вже перебалакали і дійшли згоди (Ю. Юрченко). 5. Ізоте Івановичу! З самого вечора вам ждемо! (О. Гончар) 6. Ольго Василівно! Ви знаєте, що я людина нового покоління (І. Нечуй-Левицький).

Чоловічі імена по батькові відмінюються як іменники II відміни, що належать до мішаної групи: Антона Васильовича, Ігорю Валерійовичу.

Жіночі імена по батькові відмінюються, як іменники першої відміни, що належать до твердої групи: Оленою Назарівною, від Любові Дмитрівни.

Якщо звертання складається з двох і більше слів (ім'я та по батькові, ім'я та прізвище, посада та прізвище та ін.), форми кличного відмінка набуває кожне зі слів: Ольго Семенівно, пане Миколо, лікарю Савченку.

419. Провідміняйте імена по батькові Дем'ян Борисович, Мар'яна Гнатівна.

420. Поставте імена по батькові у формі кличного відмінка.

Юлія Сергіївна, Микола Григорович, Олена Юріївна, Фелікс Генріхо- вич, Дарина Степанівна, Олег Ігорович.

421. Перепишіть, уписуючи імена по батькові та прізвища знайомих вам осіб у потрібній граматичній формі. Визначте відмінки імен по батькові, виділіть закінчення та суфікси.

1. На шкільний вечір ми запросили …. Дату проведення вечора ми узгодили з директором …. 2. Моя родина захоплено спостерігала за змаганнями за участю …. Його перемогу ми обговорили на уроці фізкультури з …. 3. Ми з друзями запланували відвідати наступного тижня виставку творів …. Про цю подію ми дізналися від учителя предметів мистецького циклу … .

• Чи варто українцям перейняти європейську традицію називання одне одного без імені по батькові незалежно від віку та статусу? Чи більш правильним буде зберігати традиції українського етикету? Обговоріть це питання в класі.

Знаю, вмію, набуваю компетентностей!

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

— Що вивчає морфологія? Дайте визначення морфологічної норми. Яку помилку називають морфологічною? Наведіть приклади таких помилок.

— На основі яких ознак іменники розрізняють за родами? Наведіть приклади іменників чоловічого, жіночого та середнього роду.

— Які іменники належать до спільного роду? Наведіть приклади.

— Як визначають рід невідмінюваних іменників? Наведіть приклади. — Що означають збірні іменники? Складіть кросворд із таких іменників. — Що покладено в основу поділу іменників на відміни? Наведіть приклади іменників різних відмін.

— Які іменники не належать до жодної з відмін? Наведіть приклади. — Підготуйте проект статті «Невідмінювані іменники» до Вікіпедії школяра. Розподіліть завдання. Складіть план, доберіть приклади, проконсультуйтеся з учителем. Складений текст обговоріть у класі та ретельно відредагуйте.

— Іменники яких відмін поділяють на групи? За якими ознаками?

— Складіть текст оголошення про очікувану в школі подію. Обміркуйте звертання, якими оголошення має починатися.

— Як відмінюються імена по батькові? Провідміняйте прізвище, ім’я та по батькові людини, яку ви маєте за взірець (члена вашої родини, митця, спортсмена, актора).

Виконайте тестові завдання.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити