Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Іменник

§49. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

413. Прочитайте. Поміркуйте: до кого звертаються на ім'я по батькові в Україні? Чи лише з віком та посадою пов'язане таке звернення?

Називання людини за іменами предків по чоловічій лінії з’явилося на певному етапі розвитку суспільства, коли важливим стало вказання приналежності до певного роду. У древніх греків показником імені по батькові був суфікс -ід. Деякі з таких давньогрецьких імен популярні досі: Леонід («Леонів син», «син Лева»), Зінаїда («Зевсова дочка»).

У Русі-Україні перетворення власного імені на родове утворювали додаванням суфікса -ич.

У сучасній українській мові по батькові вживають в офіційних документах для більш повної ідентифікації особи. Також по батькові використовують разом з іменем як ввічливе звернення: Петре Івановичу, Остапе Васильовичу, Маріє Петрівно, Галино Миколаївно (3 Вікіпедії).

✵ Визначте суфікси у словах — іменах по батькові.

ТВОРЕННЯ ЧОЛОВІЧИХ 1 ЖІНОЧИХ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

чоловічі імена по батькові

жіночі імена по батькові

утворюються за допомогою тільки суфікса -ович

утворюються за допомогою суфіксів -івн[а), -ївн(а)

Від таких імен, як Григорій, Ілля, Кузьма, Лука, Микола, Сава, Хома, Яків, відповідні імена по батькові такі: Григорович, Григорівна; Ілліч, Іллівна; Кузьмич (і Кузьмович), Кузьмівна; Лукич, Луківна; Миколайович (і Миколович), Миколаївна (і Миколівна); Савич (і Савович), Савівна; Хомич (і Хомович), Хомівна; Якович, Яківна.

ОРФОГРАМА:

літера о в суфіксі -ович та літери і, ї в суфіксах -івн(а), -ївн(а):

Семенович, Ігорович, Назарівна, Андріївна

414. Утворіть від поданих імен чоловічі й жіночі імена по батькові, запишіть їх. Зразок. Віталій — Віталійович, Віталіївна.

Роман, Дмитро, Микита, Георгій, Олексій, Микола, Юрій, Віталій, Ілля, Ілько.

✵ У записаних іменах по батькові виділіть суфікси.

✵ Позначте в словах орфограму «літера о в суфіксі -ович та і, ї в суфіксах -івн(а), -ївн(а)».

415. Утворіть від поданих у дужках слів імена по батькові видатних українських письменників і письменниць.

Григорій (Сава) Сковорода, Іван (Петро) Котляревський, Ольга (Юліан) Кобилянська, Марко (Лука) Кропивницький, Зінаїда (Павло) Тулуб, Любов (Олександр) Яновська, Максим (Тадей) Рильський, Олена (Іван) Теліга.

✵ Складіть і запишіть речення, увівши до нього одне із записаних імен (на вибір). Назвіть три твори цього письменника(ниці). Поясніть уживання великої літери та лапок.

416. Попрацюйте в парах. Запишіть імена по батькові та прізвища письменників і письменниць, які підписували твори зазначеними псевдонімами.

Леся Українка, Олена Пчілка, Марко Вовчок, Панас Мирний, Іван Карпенко-Карий, Остап Вишня.

✵ Виділіть суфікси в іменах по батькові.

417. Я — редактор. Відредагуйте речення з ділових паперів.

1. Коваленко Микола Ігоревич являється учнем 10 класу середньої загальноосвітньої школи № 35 міста Полтави (3 довідки). 2. Яценко Клавдія Олексієвна не відвідувала уроки з 24.12 до 12.01.2018 р. із-за хвороби. (З пояснювальної записки). 3. Я, Савченко Ярослав Лукович, староста 10 класу СШ № 28 міста Києва, получив від завгоспа Хоменко Петра Андрієвича в тимчасове користування для походу 6 (шість) рюкзаків; 2 (дві) палатки (3 розписки).

ПІДКАЗКА

Неправильно

Правильно

три палатки

получив у користування

із-за хвороби

являється студентом

Марина Геннадієвна

Валерій Лукович

три намети

одержав у користування

через хворобу

є студентом

Марина Геннадіївна

Валерій Лукич

✵ Порушення яких норм літературної мови ви виявили в реченнях? Скористайтеся таблицею «Норми літературної мови».

418. Прочитайте. Визначте відмінки чоловічих і жіночих імен по батькові.

1. Тепла атмосфера виникла одразу з приходом Наталі Олексіївни (О. Іваненко). 2. Пригадуєте Свирида Петровича? Ото був мастак вишуканого слова! (З журналу) 3. До невичерпних скарбів українського фольклору долучила мене бабуся Ганна Андріївна (М. Дяченко). 4. З Микитою Івановичам ми вже перебалакали і дійшли згоди (Ю. Юрченко). 5. Ізоте Івановичу! З самого вечора вам ждемо! (О. Гончар) 6. Ольго Василівно! Ви знаєте, що я людина нового покоління (І. Нечуй-Левицький).

Чоловічі імена по батькові відмінюються як іменники II відміни, що належать до мішаної групи: Антона Васильовича, Ігорю Валерійовичу.

Жіночі імена по батькові відмінюються, як іменники першої відміни, що належать до твердої групи: Оленою Назарівною, від Любові Дмитрівни.

Якщо звертання складається з двох і більше слів (ім'я та по батькові, ім'я та прізвище, посада та прізвище та ін.), форми кличного відмінка набуває кожне зі слів: Ольго Семенівно, пане Миколо, лікарю Савченку.

419. Провідміняйте імена по батькові Дем'ян Борисович, Мар'яна Гнатівна.

420. Поставте імена по батькові у формі кличного відмінка.

Юлія Сергіївна, Микола Григорович, Олена Юріївна, Фелікс Генріхо- вич, Дарина Степанівна, Олег Ігорович.

421. Перепишіть, уписуючи імена по батькові та прізвища знайомих вам осіб у потрібній граматичній формі. Визначте відмінки імен по батькові, виділіть закінчення та суфікси.

1. На шкільний вечір ми запросили …. Дату проведення вечора ми узгодили з директором …. 2. Моя родина захоплено спостерігала за змаганнями за участю …. Його перемогу ми обговорили на уроці фізкультури з …. 3. Ми з друзями запланували відвідати наступного тижня виставку творів …. Про цю подію ми дізналися від учителя предметів мистецького циклу … .

✵ Чи варто українцям перейняти європейську традицію називання одне одного без імені по батькові незалежно від віку та статусу? Чи більш правильним буде зберігати традиції українського етикету? Обговоріть це питання в класі.

Знаю, вмію, набуваю компетентностей!

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

— Що вивчає морфологія? Дайте визначення морфологічної норми. Яку помилку називають морфологічною? Наведіть приклади таких помилок.

— На основі яких ознак іменники розрізняють за родами? Наведіть приклади іменників чоловічого, жіночого та середнього роду.

— Які іменники належать до спільного роду? Наведіть приклади.

— Як визначають рід невідмінюваних іменників? Наведіть приклади. — Що означають збірні іменники? Складіть кросворд із таких іменників. — Що покладено в основу поділу іменників на відміни? Наведіть приклади іменників різних відмін.

— Які іменники не належать до жодної з відмін? Наведіть приклади. — Підготуйте проект статті «Невідмінювані іменники» до Вікіпедії школяра. Розподіліть завдання. Складіть план, доберіть приклади, проконсультуйтеся з учителем. Складений текст обговоріть у класі та ретельно відредагуйте.

— Іменники яких відмін поділяють на групи? За якими ознаками?

— Складіть текст оголошення про очікувану в школі подію. Обміркуйте звертання, якими оголошення має починатися.

— Як відмінюються імена по батькові? Провідміняйте прізвище, ім’я та по батькові людини, яку ви маєте за взірець (члена вашої родини, митця, спортсмена, актора).

Виконайте тестові завдання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити