Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ДОДАТКИ

Тлумачний словничок

Авторита́рний (лат.) — 1. Заснований на беззастережному підкоренні владі. 2. Такий, що намагається утвердити свою владу, вплив.

Авторите́тний (лат.) — 1. Впливовий, поважний. // Який заслуговує на повне довір'я. 2. Владний (про тон, жест, вигляд і т. ін.).

Аутса́йдер (англ.) — 1. Спортсмен або команда, що посідає у змаганнях останні місця. 2. Некомпетентна у своїй справі людина, яка не має шансів на успіх; невдаха. Антоніми: лідер, переможець.

Бунчу́к (тур.), іст. — булава з металевою кулею на кінці та прикрасою-китицею з кінського волосу; в Україні — ознака влади гетьманів.

Веб-сайт (англ.) — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, об'єднаних як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям.

Ві́че — 1. У давній Русі — народні збори, що у деяких містах були вищим органом влади. 2. Масові збори населення; мітинг.

Вікіпе́дія (англ.) — загальнодоступна вільна багатомовна онлайн-енциклопедія, усі статті якої може редагувати кожен, хто має доступ до її читання.

Вника́ти — намагатися зрозуміти суть чого-небудь.

Гарт — 1. Те саме, що гартування. 2. Стан або властивість, набуті гартуванням.

Ґа́зда, діал. — господар, голова родини; заможний селянин.

Дерза́ти — сміливо прагнути до чого-небудь величного, нового; діяти сміливо, рішуче.

Диплома́нт (фр.) — 1. Учень або студент, який працює над дипломним проектом, дипломною роботою. 2. Особа, відзначена дипломом за видатні успіхи в чомусь.

Диплома́т (фр.) — 1. Службова особа, яка має урядові повноваження для зносин з іноземними державами. 2. перен. Людина, яка вміло діє у стосунках з іншими.

Енциклопеди́чний словни́к — який охоплює багато галузей знань; різнобічний.

Енциклопе́дія (грец.) — науково-довідкове видання, у якому систематизовано найістотніші відомості з усіх галузей (універсальна) або певної (галузева) галузі знань.

Еруди́ція (філософ., рит.) — глибока обізнаність в одній чи багатьох галузях знання; ученість, начитаність.

Знамени́тий — славетний, популярний; надзвичайний.

Знаме́нний — надзвичайний, дуже важливий із певного погляду; видатний.

Ідеа́л (лат.) — найвища мета; взірець досконалості.

Іммігра́нт (лат.) — іноземець, який оселився в якійсь країні на постійне проживання.

Інклюзи́вний (англ.) — такий, що стосується інклюзії — процесу реального залучення дітей з особливостями розвитку до активного суспільного життя, що однаковою мірою необхідне для всіх членів суспільства.

Інтеле́кт (лат.) — здатність до раціонального пізнання, спроможність мислити (на відміну застосування таких здібностей, як відчуття, воля, уява, інтуїція і т. ін.).

Кала́буха, діал. — болото; калабаня.

Кепта́р, діал. — верхній хутряний одяг без рукавів.

Клейно́ди (нім.) — відзнаки, атрибути і символи військової та цивільної влади й окремих військових і цивільних урядів в Україні в XV- XVIII ст.

Компа́нія (фр.) — група об'єднаних спільними інтересами осіб, які разом проводять час. 2. Виробнича або торгівельна організація, заснована на пайовій участі підприємців.

Континге́нт (лат.) — сукупність осіб, що становлять єдину з певного погляду групу; склад осіб певної категорії.

Контине́нт (лат.) — велика частина суші, оточена з усіх або майже з усіх боків морями і океанами; материк.

Коре́ктність (лат.) — тактовність і ввічливість.

Кре́до (лат). — основи світогляду, переконань.

Криса́ня, діал. — капелюх, бриль.

Криста́л (лат.) — тверде неорганічне тіло, що має форму симетричного багатокутника.

Кришта́ль (гр.) — тверде скло, до складу якого входить значна кількість окису свинцю або окису барію; гірський мінерал класу силікатів, прозорий безбарвний різновид кварцу.

Лайфха́к (англ.) — коротка корисна порада, що дозволяє з найменшими зусиллями вирішити життєве або побутове завдання; рецепт,

хитрість.

Лі́плянка, діал. — хата, зроблена з глини, сирцевої цегли або хмизу, обмазаного глиною, стіни покривалися побілкою на вапні; хата-мазанка.

Мажо́р (фр.) — 1. Музичний лад, стійкі звуки якого утворюють великий тризвук. 2. (перен.) Бадьорий, радісний настрій; радість, піднесеність, бадьорість. 3. (перен.) Молода людина, чиє життя і майбутнє влаштували впливові батьки, через що особа стала легковажною і безтурботною, часом безвідповідальною.

Медіате́ка (англ, медіа- й гр. -тека) — фонд книг, навчальних і методичних посібників, відеофільмів, аудіозаписів, компьютерних презентацій.

Мора́льний авторите́т — людина, яка є взірцем для великої кількості людей або навіть всієї нації.

Мура́л (англ.) — 1. Декоративний розпис стіни або стелі із включенням у композицію архітектурної будівлі; стінопис. 2. Твір, виконаний у такій техніці.

О́бшир — 1. Простір. 2. (рідко) Те саме, що обсяг.

Опира́тися — 1. Те саме, що обпиратися; 2. (перен.) Ґрунтуватися, базуватися на чому-небудь; 3. Чинити опір, протидіяти кому-, чому-небудь.

Опози́ція (лат.) — 1. Опір, протидія комусь чи чомусь; протиставлення своїх поглядів, дій або своєї політики іншим поглядам, діям або політиці. 2. Загальна назва партій, груп, які виступають проти правлячої партії, уряду.

Ошука́ти — ввести кого-небудь в оману діями або словами.

Паблі́ситі (англ.) — 1. Поширення сприятливої інформації широкому загалу через засоби масової інформації. 2. (розм.) Прагнення до самореклами, популярності.

Пала́нка, заст. 1. На Запорізькій Січі у XVIII ст. — невелике укріплення, обнесене частоколом. 2. Адміністративний округ у запорожців. 3. Полкове укріплення, місце перебування полковника з іншими службовими особами полку в запорожців.

Пате́льня, діал. — сковорода.

Перст, заст. — палець руки.

Перфо́манс (англ.) — форма мистецтва, де твором вважають дії автора, за якими глядачі спостерігають у режимі реального часу; в основу перфомансу покладено уявлення про творчість, як спосіб життя.

Пірна́ч — давньоруська холодна зброя у формі металевої насадки з гострими виступами на держалні; вид булави. // У козацькому війську XV—XVIII ст. — знак влади полковника.

Пресингува́ти — 1. Застосовувати в спортивній грі з м'ячем і шайбою пресинг (обмеження дій, тиск). 2. (перен.) Цілеспрямовано впливати, чинити тиск на кого-небудь.

Раме́но, заст. — плече.

Розв'я́зування — 1. Розпускання, роз'єднання кінців чогось зв'язаного. 2. Знаходження відповіді до задачі. 3. (перен.) Вирішення чогось (питання, проблеми, справи і т. ін.).

Свіча́до, (заст.) — 1. Дзеркало. 2. Підвісний свічник для багатьох свічок.

Сердю́к, іст. — В Україні кінця XVII — початку XVIII ст. — козак найманих піхотних полків, що був на повному утриманні гетьманського уряду; охоронець гетьмана.

Спира́тися — 1. Штовхаючи, притискуючи один одного, збиватися в тісний гурт, (лерен.) Затримуватися, спричиняючи відчуття болю у грудях, утруднюючи дихання. 2. Притулятися, прихилятися до кого-, чого-небудь. 3. (лерен.) Знаходити підтримку в чому-небудь, викликати співчуття в когось.

Спонта́нний (лат.) — викликаний внутрішніми причинами, без впливу ззовні; мимовільний.

Стереоти́п (грец.) — 1. (друк.) Пластина, плита з металу, гуми або пластмаси з точним відтворенням друкарського набору, що дає можливість водночас друкувати на кількох машинах, у різних місцях і т. ін. 2. (перен.) Те, що часто повторюється, стало звичайним, загальноприйнятим.

Тенде́нція (лат.) — 1. Напрям розвитку певного явища. 2. Прагнення, схильність когось або чогось.

Те́рен — 1. Місцевість, територія. 2. (перен., заст.) Ґрунт, основа розвитку чого-небудь.

Терза́ти — те саме, що мучити.

Тирамісу́ (італ.) — італійський багатошаровий десерт, виготовлений із сиру, кави, курячих яєць, цукру та печива.

Толера́нтність (лат.) — неупереджене ставлення до осіб, які відрізняються від більшості людей способом життя, думками, зовнішністю, поведінкою (якщо ці властивості не заважають іншим і не ображають суспільної моралі).

Тро́лінг (англ.) — розміщення у веб-форумах провокаційних повідомлень із метою спричинити конфлікти між їхніми учасниками. Уникати — 1. (кого, чого або з інфін.) Намагатися не спілкуватися з ким-небудь. 2. (чого). Берегтися, рятуватися від чого-небудь.

Фі́шинг (англ.) — інтернет-шахрайство з метою виманювання в користувачів мережі персональних даних (паролів, логінів, ідентифікаційних номерів, номерів кредитних карт і т. п.).

Флешмо́б (англ.) — заздалегідь спланована масова акція, учасники якої виконують у громадському місці заздалегідь визначені попереднім сценарієм дії.

Форум (лат.) — 1. Широкі представницькі збори — конференція, конгрес. 2. Популярний різновид спілкування в Інтернеті на актуальні, часто запропоновані самими користувачами теми.

Хору́гва (корогва), заст. — старовинний прапор, поширений у Київській Русі, а також у козацькому війську в XV—XVIII ст. Має вигляд полотнища із зображенням Христа, геральдичних символів, інколи з навершям у вигляді хреста або кулі.

Хреща́тий — 1. Який має вигляд хреста або окремі елементи у формі хреста // Який має хрестоподібну форму (про листя, квітки).

Чат (англ.) — мережевий засіб для швидкого обміну текстовими повідомленнями між користувачами Інтернету в режимі реального часу.

Че́рес, заст. — старовинний широкий шкіряний пояс, ізшитий уздовж із двох складених разом ременів так, що усередині з'являлась порожнина для грошей та інших цінних речей. Чисе́льний — такий, що стосується числа, кількісний.

Числе́нний — той, що складається з великої кількості когось чи чогось; який проводять багаторазово.

Шука́ти — намагатися знайти, виявити кого-, що-небудь.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити