Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

ДОДАТКИ

Словничок фразеологізмів

Байдики бити — ледарювати. Синоніми: сидіти склавши (згорнувши) руки; сидні (посиденьки) справляти; ґав (ґави) ловити; собак ганяти; дурня валяти (клеїти).

Бити в литаври — торжествувати, радіти.

Біла ворона — людина, яка різко виділяється серед інших поглядами, життєвою позицією, поведінкою чи зовнішнім виглядом.

Біла пляма — 1. Недосліджений край, необжита місцевість. 2. Мало вивчене питання.

Бо́чка данаї́д — має значення «марна, нескінченна праця».

Брати (узяти) в лещата — змушувати щось робити, нав'язувати свою волю, позбавити можливості супротиву.

Будувати повітряні замки — придумувати нездійсненні, відірвані від життя плани, мріяти про щось недосяжне.

Бути на коні й під конем — мати великий життєвий досвід, досягати успіхів і зазнавати невдач. Синоніми: бути (побувати) в бувальцях; пройти вогонь і воду; пройти і мідні труби, і чортові зуби; пройти (перейти) крізь сито й решето.

Вивести на денне світло — викрити, розвінчати кого-небудь, розповівши про його негарні вчинки.

Вивести на орбіту — створити комусь умови для досягнення успіхів у чому-небудь.

Викладати на чистоту — висловлюватися відверто, прямо. Синоніми: називати речі своїми (їх) іменами; різати правду в вічі.

Впадати в око — бути особливо примітним, привернути чию-небудь увагу.

Впадати в риторику (ірон.) — бути багатослівним, вести пустопорожню балаканину.

Го́лий коро́ль — крилатий вислів; уживається, коли хтось називає правдою те, чого немає, через страх або заздрість.

Дев'ятий вал — символ грізної небезпеки, найвищого підйому грізної, непереборної сили; найвище піднесення чого-небудь.

Довга пісня — те, що вимагає багато часу, довго триває.

Допо́ки бі́лий світ — уживається в значенні «ранок» або «світанок».

Ждати манни небесної — чекати чогось, сподіватися на щось бажане.

Замилювати очі — обдурювати, ошукувати когось; показувати що-небудь у вигідному освітленні.

Затамувати подих — перестати або дуже тихо якийсь час дихати, щоб зробитися непомітним або внаслідок переляку, сильного враження і т. ін.

Зимувати на кожному (кожнім) слові — дуже повільно говорити, промовляти, розповідати.

Зійти з орбіти — відмовитися від якоїсь діяльності, припинити добре налагоджену роботу.

Золоті слова — уживається для підкреслення слушності, вчасності, доречності висловленого.

Камінь спотикання — велика перепона, значна перешкода.

Канути в Лету — назавжди зникнути, піти в непам'ять.

Кидати слова на вітер — даремно, марно говорити що-небудь.

Кидатися словами (словом, фразами) —

безвідповідально, необдумано говорити, обіцяти що-небудь.

Кинути рукавичку — 1. (іст.) Викликати на дуель, поєдинок. 2. Вступити в боротьбу з ким-небудь. Антонім: підняти рукавичку.

Ковтати (жувати) слова — говорити невиразно, нерозбірливо, мимрити.

Крок за кро́ком — поступово просуваючись у чомусь.

Купа́тися в зо́лоті — бути дуже багатим.

Кури не клюють — про велику кількість чогось.

Лавро́вий віно́к — символ слави, перемоги, тріумфу, ознака визнання.

Легка рука — про того, хто приносить щастя, успіх; хто вдало починає.

Легкий на слово — який любить багато говорити; говіркий, дотепний.

Ловити кожне слово — слухати з великою увагою. Синоніми: насторожувати (нашорошувати) вуха; ловити слово із рота; прихиляти вухо (ухо) до когось, чогось.

Мати ра́цію — бути правим, діяти, думати правильно, слушно.

Махнути рукою — перестати звертати увагу на кого-небудь, відмовитися від чогось.

Медові слова (речі) — облесливе, багатообіцяльне, нещире мовлення.

Мозолити свій язик — базікати, говорити щось нерозумне.

На голому (порожньому) місці — не маючи умов, основи для чогось або під собою; з нічого.

Нагострювати вуха — напружено, уважно прислухатися до чогось, звертати увагу, зважати на що-небудь, ураховувати щось.

На край сві́ту — дуже далеко.

Намотати на вус — добре запам'ятати; навчитися; взяти до уваги.

Наріжний камінь — основа чогось, найважливіша частина чого-небудь, головна ідея.

Натирати мозолі — багато, наполегливо й тяжко працювати.

Неопали́ма купи́на — символ стійкості, незнищенності. У сучасній мові — символ безсмертя.

Непохи́тний олов'я́ний солда́тик — так говорять про непохитну людину.

Обірвати на півслові — різко зупинити, перервати кого-небудь, змусити замовкнути.

Обходити гострі кути — уникати суперечок, проблемних питань, принципового вирішення чого-небудь; нічого не чинити всупереч комусь.

Одним махом (щось зробити) — за один раз, швидко. Антонім: крок за кроком.

Перейти рубікон — зробити безповоротний крок, рішучий вчинок.

Підня́ти рукави́чку — залучитися до спору.

Піти́ світ за о́чі — піти дуже далеко.

Поперхнутися словом — раптово замовкнути, не договорити, не закінчити якусь думку.

Поставити на коліна — примусити підкоритися, поневолити.

Про чо́рний день — на важки часи.

Пуска́ти пил у ві́чі — будь-якими вчинками створювати помилкове (зазвичай краще) враження про себе.

Розводити балачки́ — вести пусті розмови.

Розрубати го́рдіїв вузол — швидко і просто розв'язати складне, заплутане питання.

Серед бі́лого дня — у світлий час доби.

Сизифів труд — надзвичайні зусилля, які не дають бажаних результатів; виснажлива, проте марна праця.

Стара́ пі́сня — про те, що давно повторюється, уже добре всім відоме.

Стати на слизький шлях — утратити правильний напрямок у житті, поведінці, діяльності.

Стояти на розпутті — вагатися, сумніватися.

Стриміти гвіздком у головоньці — про того, хто безперервно думає про щось.

Тверда́ рука́ — про того, хто має вольовий, сильний характер.

Терновий вінок — страждання, мучеництво.

Товкти воду в ступі — марно гаяти час.

Троянський кінь — хитрі дії, підступні засоби боротьби.

Тягти кота за хвіст — не поспішати, зволікати з чим-небудь.

Узяти за жабри — силою примусити кого-небудь виконати, зробити щось.

Узя́ти себе́ в ру́ки — опанувати себе.

У світи́ пода́тися — поїхати далеко.

Ходити (піти) манівцями — ходити кружними, обхідними шляхами. Антонім: піти (йти) правильною стежкою.

Ходити по мотузочці — бути дисциплінованим, слухняним.

Чо́рний во́рон — недобра людина.

НАУКОВИЙ СТИЛЬ

Основна функція

повідомлення знань, пояснення, аналіз явищ, доведення наукових припущень

Сфера вживання

наука, техніка, освіта, виробництво

Основні види висловлень

наукова доповідь, лекція, стаття; підручники й посібники, наукові звіти, реферати, тези, рецензії, наукові та науково-популярні журнали

Загальні ознаки

узагальненість (відстороненість від несуттєвого), логічність, конкретність, точність (однозначність), об'єктивність, аргументованість, фактографічність, послідовність викладу

Мовні ознаки

уживання слів у прямому значенні. Використання термінів. Використання слів з абстрактним значенням, слів іншомовного походження. Переважання іменників над дієсловами. Використання конструкцій із прийменниковими сполуками відповідно до, у зв'язку з, на відміну від, за допомогою, в результаті і т. ін. Складні речення з причиново-наслідковими, умовними, часовими зв'язками між частинами

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

Основна функція

повідомлення і волевиявлення (наказ, вимога або припис)

Сфера вживання

дипломатія, юриспруденція, діловодство

Основні види висловлень

закон, постанова, нота, наказ, статут, угода, канцелярське листування, ділові папери (заява, автобіографія, протокол, доручення, розписка, план, звіт, характеристика і т. ін.)

Загальні ознаки

наказовий характер викладу, офіційність, логічність, об'єктивність, конкретність, стислість, знеособленість та стандартизованість викладу

Мовні ознаки

уживання слів у прямому значенні, використання термінів (юридичних, дипломатичних, військових та ін.), складноскорочених і скорочених слів, усталених зворотів (мовних кліше), переважання віддієслівних іменників, використання неозначеної форми дієслова у значенні наказового способу, уживання складних речень, вставних слів, прямий порядок слів у реченнях

ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ

Основна функція

образне відтворення дійсності та емоційний вплив на читача або слухача

Сфера вживання

тексти художньої літератури

Основні види висловлень

оповідання, повість, роман, вірш, поема, драма, казка, байка, притча

Загальні ознаки

образність, емоційність, виразність

Мовні ознаки

використання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів. Використання всіх пластів лексики (застарілих слів, неологізмів, професійних слів, жаргонізмів, просторічних слів і т. ін.)
ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ

Основна функція

повідомлення та вплив на читача чи слухача

Сфера вживання

суспільно-політичне життя

Основні види висловлень

виступи на зборах, мітингах, публікації в суспільно-політичних інтернет-ресурсах, газетах і журналах, радіо- та телепередачах

Загальні ознаки

інформативність, логічність, фактографічність, точність, образність, піднесеність, емоційність, експресивність, відверта оцінність

Мовні ознаки

суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова, оцінні слова, риторичні звертання і запитання, окличні речення

РОЗМОВНИЙ СТИЛЬ

Основна функція

повідомлення побутової інформації, пояснення побутових фактів і явищ

Сфера вживання

усне повсякденне спілкування в побуті, родині, на роботі

Основні види висловлень

діалог (полілог), бесіди на побутові та професійні теми, монолог — розповідь про події; приватні листи.

Загальні ознаки

неофіційність стосунків, невимушеність спілкування, спонтанність (непідготовленість), емоційність, експресивність, образність, оцінність, уживання позамовних чинників (жестів, міміки), особистісність

Мовні ознаки

уживання розмовної та просторічної лексики, фразеологізмів, діалектних слів, жаргонізмів; використання синонімів, антонімів; уживання особових займенників, вигуків, простих, неповних і усічених речень, вставних слів; прискореність темпу вимови, інтонаційна різноманітністьPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити