Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О. П. Глазова - Ранок 2018

Лексична норма

§4. Лексичне значення слів. Лексична помилка

36. Прочитайте. Визначте лексичне та граматичне значення виділених слів.

1. Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, як їх почує!.. (Т. Шевченко) 2. О слово! Будь мечем моїм! (Олександр Олесь). 3. Слово — мінімальна структурно-семантична одиниця мови, яка виражає своїм звуковим складом поняття про предмети, процеси, явища дійсності, їхні ознаки чи відношення між ними, вільно відтворюється в мовленні та служить для будови висловлень (Д. Ганич, І. Олійник).

• Який розділ науки про мову вивчає словниковий склад мови, значення слів, групи слів за значенням та особливості їх уживання? Звіртеся зі словником лінгвістичних термінів.

Слово має два типи мовного значення — лексичне і граматичне.

Реальний зміст слова становить його лексичне значення.

Лексичне значення — це зміст слова, історично закріплена в свідомості людей співвіднесеність слова з певним явищем дійсності, зв'язок певного звучання з певним поняттям, волевиявленням.

Граматичне значення встановлює належність слова до певної частини мови, визначає його граматичні ознаки.

Якщо лексичні значення слів наповнюють думку конкретним змістом, то граматичні значення цю думку організовують.

Повнозначні слова (самостійні частини мови) мають і лексичне, і граматичне значення. Службові частини мови лексичних значень не мають.

Лексичні значення слів пояснюють тлумачні словники.

Одне слово може мати кілька лексичних значень. Таке явище називають багатозначністю, або полісемією. У такому разі розрізняють пряме та переносне значення слова.

37. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Укажіть слова, ужиті в переносному значенні, витлумачте це значення.

1. Людина починається з душі її красу формує світле Слово (Л. Коваленко). 2. Гниле слово псує людину воно каламутить свідомість духовно ослаблює. Воно не будує а руйнує (Є. Сверстюк). 3. Подай душі убогій силу щоб огненно заговорила щоб слово пламенем взялось щоб людям серце розтопило (Т. Шевченко).

• Визначте граматичне та лексичне значення слова слово. Доведіть, що це слово багатозначне.

38. Прочитайте. У якому лексичному значенні вжито в тексті слово слово? Шабля і слово — це споконвічна зброя українського народу. Козаки обирали отаманами тих, хто володів словом: співав, сам складав пісні, був оратором, мав розум. Для козаків розум був найвищими святощами, може, тому, що кинуті були в такі нетрі життя, де не було ніяких святощів. Козак Мамай — шабля на дереві, а в руках бандура.

Коли народ перестає чути поезію, він втрачає в своїй душі щось дуже значне. Занепад поезії — занепад душ. Народ бореться з цим навіть несвідомо. Коли історичні умови склалися так, що ми не мали професійних поетів, народ створив сотні тисяч пісень, неповторні думи, билини (П. Загребельний).

• Витлумачте рядок із поезії Т. Шевченка «Подражаніє 11 Псалму»: Возвеличу малих отих рабів німих! Я на сторожі коло їх поставлю слово.

• Чому основоположник української літературної мови Т. Шевченко назвав збірку своїх творів «Кобзар»? Що увиразнив такою назвою?

• Розкрийте пряме й переносне значення слова кобзар.

Лексична норма — це норма вживання слова у властивому йому значенні та сполучуваності слова з іншими словами в реченні.

Відхилення від норм слововживання в мовній практиці зумовлені такими чинниками:

• незнанням або нерозумінням точного лексичного значення слова;

• невмінням вибрати із синонімічного ряду найточніше слово, тобто незнанням синонімічного багатства мови.

Наслідком порушення лексичної норми літературної мови є лексична помилка.

Козак Мамай. Картина XIX ст.

39. Прочитайте анекдоти. Чи можна стверджувати, що комічний ефект спричинено тим, що один зі співрозмовників не знає лексичного значення слова?

1. На уроці математики розв’язують задачу: «Якщо вранці кінь з’їв двадцять кілограмів вівса, а вдень ще двадцять, то скільки всього вівса він спожив?»

— Стільки вівса відразу кінь не з’їсть! — заперечує школяр.

— Та це ж гіпербола,— каже вчителька.

— Ну, гіпербола, може, і з’їсть, а кінь не подужає.

2. Сестра, виконуючи домашнє завдання з біології, запитує в старшого брата:

— Які звірі провадять нічний спосіб життя?

— Погугли.

— Про звірів погуглів я не чула…

• Витлумачте лексичне значення слів, через які виникло непорозуміння.

• Яке з цих слів є жаргонізмом? Відповідь обґрунтуйте.

40. Утворіть словосполучення, вибравши з дужок нормативне слово. (Переписуватися, листуватися) з родичами. (Чиста, щира) правда. (Здати, скласти) іспити. (Довідка, справка) від лікаря. (Марнувати, витрачати) час. (Зібрання, збірка) поезій. (Заказний, рекомендований) лист. (Шахова, шахматна) гра. Дерева були (висотою, заввишки) з будинок.

• Назвіть норму літературної мови, якій відповідає здійснений вами вибір слова.

41. Я — редактор. Запишіть речення, виправивши лексичні помилки. За потреби скористайтеся підказкою.

1. Суржик — поважна перешкода на шляху до вивчення літературної мови. 2. У шкільній бібліотеці чимало мовних словників та учбових посібників. 3. У тестових завданнях треба визначити й позначити вірну відповідь. 4. Я рахую, що мій виступ на засіданні гуртка був удачний. 5. Зміст виступу слідуючого виступаючого не протирічить моїм словам.

• Які з виправлених вами помилок спричинені вживанням слова у невластивому йому значенні?

• Укажіть виправлені в реченнях лексичні помилки, що полягають у сплутуванні українських і російських слів.

• Визначте речення, у якому недоцільно вжито спільнокореневі слова.

ПІДКАЗКА

Неправильно

Правильно

учбовий посібник

поважна перешкода

на протязі дня

навчальний посібник

значна (серйозна) перешкода

протягом (упродовж) дня

вірне рішення

я рахую, що…

слідуючий виступаючий

не протирічить суті

правильне рішення

на мою думку (я думаю, що…)

наступний промовець

не суперечить суті

• Назвіть відомих вам артистів (артисток), які послуговуються суржиком як прийомом гумору. Чи завжди таке використання суржику є, на вашу думку, доречним? Чому?

42. Прочитайте есе, створене письменником Віталієм Жежерою. Чи близькі вам викладені автором міркування? Якщо так, чим саме?

КОРОТКІ ВЕЧОРИ

У кінці літа вечори пізні й короткі. И усі сходяться на кухні за столом десь незадовго перед тим, як лягати спати. Тут є всі, хто тут у цей час живе,— і малі діти, й старші діти, й батьки цих дітей, і батьки цих батьків. Це буває нечасто, бо хтось тут живе завжди, а хтось — наїздами. І що всі тепер разом — це щастя. Та як тільки відчуваєш цю мить як щастя, одразу відчуваєш і її недовготривалість, бо ці вечори короткі. Затоплюється грубка — не тому, що холодно. Ти дивишся, як це робиться, і знаєш, що за чверть години піде спати найменший з компанії. І нас поменшає на одного, потім ще на одного, і отак цей вечір убуває, а не хочеться.

Один із таких вечорів я пережив у іншому дворі, де все було так само, але там я знайшов істоту, яка ще більше, ніж я, хотіла, щоб вечір тривав довше. Той вечір був дощовим, я промок і змерз і сидів за столом, сховавши ноги під себе. А потім спустив їх під стіл і наткнувся на щось живе. То був пес Каштан. Він, коли надворі, то дуже гавкучий, особливо на мене. А тепер можна було поставити на нього ноги і грітися — він лежав і не ворушився. Ось кому найбільше хотілося, щоб вечір був довгим і щоб усі були за столом. Бо коли розійдуться — йому доведеться покинути нагріте місце і йти стерегти цю хату, де ми всі спатимемо.

• Про жанр есе прочитайте в Словничку термінів. Чим цікавий вам цей жанр літературної творчості? Відповідь аргументуйте.

• Напишіть есе на одну з тем: «Прекрасна мить життя», «З чого зіткане щастя». Скористайтеся поданою на форзаці підручника пам'яткою «Як написати есе». Дотримуйте лексичних норм літературної мови.

43. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте слова, вжиті в переносному значенні, витлумачте це значення.

1. Слова високомовні «честь» «вітчизна» всевладно й просто входять у життя. І сміливість зроста до героїзму а відданість до самозабуття (Н. Забіла). 2. Не потоком шумних і галасливих фраз а тихою і невтомною працею любіть Україну (А. Шептицький). 3. Найганебніше впасти в рабство користі найстрашніше жити з горбом на совісті (Т. Яков’юк). 4. Бути вільним це радше бути щасливим невільником улюбленої праці рідних і близьких людей (І. Малкович). 5. Твоя родина оберіг душі. Не загуби її не розкриши (Б. Крищенко).

• Визначте вжиті в реченнях тропи. Яка їхня роль у художній творчості?

• Витлумачте суть кожного з названих у реченнях почуттів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити