Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - І. П. Ющук - Богдан 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 28. Чергування голосних

Найпоширеніше в українській мові чергування о, е з і. Звук і замість о, е з’являється:

1) у закритому складі: школа — шкіл, воля — вільний, моя — мій, хмелю — хміль, шестеро — шість, перо — пір’я, Києва — Київ;

2) перед подовженими приголосними (у колишньому закритому складі): солі — сіллю, роки — сторіччя, дорога — роздоріжжя, веселий — весілля, селитися — новосілля;

3) у відкритому складі перед складом із суфіксом -ок або -ець: мостити — місток, возити — візок, дзвонити — дзвінок, олово — олівець, паперовий — папірець, променя — промінець;

4) після приставного в на початку слова: овець — вівця, овес — вівсяний, отець — вітчизна, гострий — вістря, око — вічко;

5) у словах: прозвати — прізвище, прізвисько; прорвати — прірва.

Але не чергуються о, е з і, якщо вони випадають (сон — сну, день — дня), в іншомовних словах (бетон, шофер, толь, партер, кортеж) та в деяких інших випадках.

У дієсловах перед складом із суфіксом -а- або -ува-:

1) голосні о, е чергуються з і: летіти — літати, волокти — зволікати, мести — замітати, пекти — випікати, полоскати — прополіскувати, чекати — очікувати, шептати — нашіптувати;

2) голосний о чергується з а: допомогти — допомагати, гонити — ганяти, вклонитися — кланятися, ломити — ламати, розламувати; кроїти — краяти, розкраювати (від наголосу це чергування не залежить);

3) голосний е (ер) чергується з и (ир): беру — збирати, визбирувати; завмерти — завмирати, терти — стирати.

Після шиплячих та й голосний е чергуються з о. Причому е, як правило, виступає, якщо за ним іде теперішній або колишній м’який приголосний, в інших випадках — маємо о: вечеря — вечорниці, шести — шостий, четвертий — чотири, копієчка — копійок.

138. Прочитайте народне оповідання. Знайдіть у ньому всі слова, у коренях яких відбулося або можливе чергування о, е з і.

Увечері батько з сином поїхали в поле по снопи. Наклали повнісінький віз.

— Ну, сину, — каже батько, дивлячись на зоряне небо, — хай воли попасуться, а як Віз перекинеться, збуди мене, будемо їхати додому.

Та й ліг під копою спати.

Через якийсь час віл підійшов до воза із снопами, чухався, чухався та й перекинув його. А син побачив це та мерщій до батька:

— Тату, — гукає, — поїхали, вже віз перекинувся.

139. Випишіть підряд лише ті слова, де звук і виник внаслідок чергування з о або е.

Ліс, сузір’я, вітер, пісок, узвіз, очікувати, робітник, білий, місяць, схід, прізвисько, свідчення, корінчик, діло, горіх, випікати, зачіпає, річка, рів, сіно, щічка, сніг, невід, радісно, спів, Харків, місто, пішки, прізвище, рід, звір, пірце.

3 останніх букв виписаних слів має скластися відома українська приказка.

140. До поданих дієслів доберіть і запишіть споріднені дієслова, в основах яких замість голосного о, е з’явився б голосний і. Визначте, при появі яких суфіксів відбувається таке чергування.

Виволокти, викоренити, випекти, загребти, замести, заплескати, заплести, застебнути, причепити, зачесати, защепнути, зберегти, летіти, набрехати, нашептати, обтесати, остерегти, підперезати, прополоскати, протекти, стрелити, чекати.

141. До поданих дієслів доберіть і запишіть споріднені дієслова, в основах яких замість голосного е з’явився б голосний и. Визначте, при появі якого суфікса відбувається таке чергування.

Стерти, роздерти, простерти, підперти, завмерти, зберу, виперу.

142. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.

1. А день сьогодні як рік для мене (М. Зарудний). 2. Відома річ, кого вогнем пече, тому скрізь вода мріється (Марко Вовчок). 3. За візком уїдливі Копитькові діти бігли, допікали до живого серця (Я. Качура). 4. Я хотів би, щоб ви без зайвих слів це зрозуміли (Леся Українка). 5. Та з цього й кінь би насміявся — наплели ось сім мішків гречаної вовни (П. Козланюк).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити