Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - І. П. Ющук - Богдан 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 33. Чергування приголосних

Чергування приголосних відбувається внаслідок пересунення перепони на шляху видихуваного повітря з задньої частини ротової порожнини до піднебіння і зубів або, навпаки, від зубів до піднебіння (див. таблицю приголосних). Чергування приголосних сталися ще в доісторичні часи внаслідок пристосування вимови приголосних до вимови голосних.

Чергування звуків відбувається при відмінюванні слова або творенні нових слів.

Найпоширенішими в українській мові є такі чергування приголосних (перенесення місця перепони від задньої частини ротової порожнини до піднебіння і зубів):

1) г — з — ж: нога — нозі — ніжка, бігти — біжу, казати — казусу;

2) к — ц — ч: рука — руці — ручка, пекти — печу, криниця — криничний;

3) х — с — ш: вухо — у вусі — вушко, колихати — колишу, носити — ношу;

4) ґ — дз — дж: ґерлиґа — ґерлидзі — ґерлидженька, Ґриґа — Ґридзі — Ґриджин.

Проте замість закономірного ч вимовляємо й пишемо ш у словах рушник, рушниця, дворушник (від рука), мірошник (від мірка), торішній (від торік), соняшник (від сонце), сердешний «бідолашний» (від серце, але: сердечний «серцевий, щирий»). У цих словах уникаємо збігу двох проривних звуків чн. В інших подібних випадках незалежно від вимови пишемо букву ч: молочний, пшеничний, сонячний, ячний, яєчня.

У дієслівних основах, крім того, чергуються ще такі приголосні (внаслідок перенесення місця перепони від зубів до піднебіння):

1) д — дж: ходити — ходжу, походжати (винятки: завадити — заважати, привидітися — увижатися);

2) зд — ждж: їздити — їжджу, переїжджати;

3) т — ч: платити — плачу, розплачуватися;

4) ст — щ: пустити — пущу, випущений.

В інших частинах мови чергується д — ж (а не д — дж, як у дієсловах): огородити — огорожа, уродити — урожай, переходити — перехожий, погода — погожий, правда — справжній.

159. Випишіть підряд слова в три колонки залежно від того, на який приголосний вони починаються: 1) на зубний; 2) на шиплячий; 3) на задньоротовий.

Кущ, жердка, детектив, навмисне, хутро, чимраз, мимохідь, галас, схил, люди, кров, щоправда, тетерук, джигіт, гетто, бар’єр, шимпанзе, зморшка, ґуля.

З останніх букв виписаних слів прочитаєте закінчення вислову Сенеки: «Люблять батьківщину не за те, що вона …".

160. Прочитайте уривок, визначте слова, в яких сталося чергування приголосних.

Як підріс Чіпка — став бігати, то вибіжить було з двору на вигін, та прямо до дітвори так і чеше. Так же й дітвора його не приймає. Зараз почнуть з нього глузувати, щипати, а іноді поб’ють та й проженуть… Недурно пани своїм родом величаються. На селі теж розпитують — хто якого роду … Тільки те неоднаково, що в городі питають: чим той рід уславився — чи давністю, чи боями, чи послугами. А село знає одну славу — честь. Тим на селі й питають: чи «чесного» роду? А тоді вже й братаються… Чіпка був «виродок»… Як же Чіпку прийняти дітям до іграшки?! Хіба, щоб поглумитися…

— Виродок іде! — кричить, забачивши здалека Чіпку, білоголовий миршавенький хлопчик (Панас Мирний).

161. Випишіть тільки ті слова, у які треба вставити дж.

Твер..ення, поса..ений, заморо..ений, проїж..ий, відобра..ений, розрі..ений, огоро..ений, зава..ати, допрова..увати, загоро..а, омоло..ений.

3 других букв виписаних слів прочитаєте закінчення вислову Чингіза Айтматова: «Той, хто в біді кидає свій народ, стає його…».

162*. Перепишіть, вставляючи пропущені букви ч або ш.

1. День був погожий, соня..ний (І. Нечуй-Левицький). 2. В городі соня..ники жовті на тин посхилялися (А. Головко). 3. Степи стояли в соня..них шапках, чекали жнив пшени..ні й житні ниви(Д. Луценко). 4. В серде..нім співі та розмові як непомітно відпливає час (О. Ющенко). 5. Ягняті нікуди тікати, стоїть, серде..не, та мовчить (Л. Глібов).

163. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.

1. Розум, молодче, по дорозі не валяється (Леся Українка). 2. Скажи мені, серце моє, що маєш на гадці (П Чубинський). 3. Може, це буде вам неприємно, але треба дивитися правді у вічі (І Вільде). 4. Сказився, неборака, переплутав праведне з грішним (О. Ковінька). 5. Робота аж пищала в її руках (М. Коцюбинський).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити