Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - І. П. Ющук - Богдан 2018

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

§ 44. Написання и та і в іншомовних словах

1. В усіх словах (у загальних і власних назвах) іншомовного походження пишемо і:

1) на початку слова: ідея, ізольований, імпонувати, інтелект, інтерес, ірраціональний, Італія, Ікар;

2) перед голосними та й: радіо, радіація, ажіотаж, тріумф, асоціація, стаціонар, стронцій, Ріо-де-Жанейро, Трієст, Греція, Гельвецій, Діана;

3) в абсолютному кінці невідмінюваних слів: колібрі, таксі, жалюзі, хаджі, попурі, журі, конфеті, Капрі, Сочі, Леонардо да Вінчі, Аліг’єрі Данте.

2. В інших випадках в основах загальних іншомовних назв після дев’яти букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р («де ти з’їси цю чашу жиру») пишемо и: директор, стиль, коридор, синус, азимут, цирк, шифер, режим.

Після букв, які не входять до «дев’ятки», пишемо і: адміністратор, бісквіт, нігілізм, ліміт, вітамін, кіно, гігієна, гідравліка, хірург.

Але, як виняток, відповідно до вимови пишемо и після букв, які не входять до «дев’ятки»:

1) у деяких давно засвоєних словах: бинт, вимпел, графин, єпископ, єхидна, імбир, кипарис, лимон, литаври, миля, митрополит, митра, мирт, спирт, химера; а також перед й: християнство, диякон;

2) у словах, запозичених із східних мов: башкир, киргиз, калмик, кишлак, кинджал, кисет, гиря, кишмиш, кизил.

3. Щодо власних назв, то в них відповідно до чинного правопису діють трохи інші правила написання и та і.

В основах власних назв та похідних від них слів и пишемо після шиплячих та ц (перед наступним приголосним, крім й): Вашингтон, Шиллер, Чингісхан, Цицерон, Чилі, чилійський, Чикаго, Жиронда, Джибуті, Лейпциг.

Крім того, тільки в географічних назвах (не в особових) пишемо и:

1) після р, д, т: Мадрид, Великобританія, Рига, Рим, Крит, Скандинавія, Кордильєри, Аргентина, Ватикан, Тибет, тибетський, Тирасполь;

2) у кінцевих сполученнях -ида, -ика: Антарктида, Колхида, Флорида, Мексика, Корсика, Америка;

3) як виняток, у назвах: Єгипет, Єрусалим, Вифлеем, Вавилон, Сирія, Сицилія, Сиракузи, Бразилія, Пакистан, Китай, Киргизія, Узбекистан.

В інших випадках в основах власних назв пишемо і:

1) в іменах та прізвищах не після шиплячих та ц: Діккенс, Дідро, Тімур, Ріхтер, Фрідріх, Сісмонді, Хіросіге, Зільберт;

2) у географічних назвах не після шиплячих, ц та р, д, т: Сідней, Свазіленд, Гімалаї, Хібіни, Вільнюс, Міссісіпі.

208. Слова запишіть у дві колонки: 1) зі вставленою буквою и; 2) зі вставленою буквою і. Значення незнайомих слів з’ясуйте за словником.

Ір..с, нарц..с, зеф..р, ет..кет, бат..ст, ех..нокок, окс..ген, мар..онетка, неод..м, ларинг..т, експер..мент, бр..нза, еп..граф, уайт-спір..т, юстиція, лімуз..н, об’єкт..в.

3 перших букв повинно скластися закінчення вислову М. Сома: «Земля ніколи небом не була, але ж …»

209. Вставте у власних особових іншомовних назвах пропущені букви и або і. Слова запишіть у дві колонки: 1) зі вставленою буквою и; 2) зі вставленою буквою і.

Гойт..соло, Пучч..ні, Б..зе, С..нх, П..фагор, Ц..ркель, Д..нкар, Тіц..ан, Ч..мароза, Ж..гмонді, Дікш..тар, Кваз..модо, Мур..льйо, Д..дро, Дж..нс, Гр..г, Ар..стотель, Ш..нкель, М..страль, Абаш..дзе, Б..дструп, Кунік..да.

3 виділених букв повинно скластися закінчення вислову Ралфа Емерсона: «Здатність бачити чудесне в звичайному— …»

210. Вставте у власних географічних іншомовних назвах пропущені букви и або і.

Слова запишіть у дві колонки: 1) зі вставленою буквою и; 2) зі вставленою буквою і.

Янг..базар, Ваш..нгтон, С..рія, Яр..лгач, Зар..а, В..нбург, Уок..ган, Куку-ш..лі, Ель-Дж..з, Г..бралтар, Акх..сар, Зугд..ді, Лейпц..г, Нючоп..нг, Ель- Кеб..рі, Очамч..ра, Баш.. .

З перших букв повинен скластися вислів Сократа, який закінчується складом «…ним".

211. Запишіть текст під диктовку. Написане уважно звірте з надрукованим, звертаючи особливу увагу на слова іншомовного походження. Помилки, якщо вони трапляться, виправте і з’ясуйте їх.

Америку Колумб відкрив, шукаючи Індію. Доля аборигенів відома.

Ми ж Україну відкриваємо в Україні, і це нікому не загрожує ні втратою територій, ні втратою духовних цінностей …

Українці — це нація, що її віками витісняли з життя шляхом фізичного знищення, духовної експропріації, генетичних мутацій, цілеспрямованого перемішування народів на її території, внаслідок чого відбулася амнезія історичної пам’яті і якісні втрати самого національного генотипу.

Образ її спотворювався віками, їй приписувалася мало не генетична тупість, не відмовлялося в мужності, але інкримінувався то націоналізм, то антисемітизм. Велике диво, що ця нація на сьогодні ще є, вона давно вже могла б знівелюватися й зникнути.

Фактично це раритетна нація, самотня на власній землі у своєму великому соціумі, а ще самотніша в універсумі людства. Фантом Європи, що лише під кінець століття почав набувати для світу реальних рис. Вона чекає своїх філософів, істориків, соціологів, генетиків, письменників, митців. Неврастеніків просять не турбуватися (Л. Костенко).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити