Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - І. П. Ющук - Богдан 2018

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 52. Рід іменників. Іменники подвійного роду

1. Рід іменників визначається, як правило, за їхніми закінченнями. Так,іменники з нульовим закінченням належать переважно до чоловічого роду (степ, ступінь, біль, дріб, ярмарок, нежить, шампунь, ворон, Сибір), із закінченням -а — до жіночого (нива, ковила, цукерка, президія, тополя, ворона, Полтава), із закінченнями -о, -е і збірні назви та назви малих істот і речей із закінченням -а — до середнього роду (поле, коло, село, збіжжя, вороння, вороненя, курча, горня, Запоріжжя).

Проте від цієї закономірності є ряд відхилень. Наприклад, іменники собака, лелека, дядько, батько, Дніпро всупереч закінченням відносимо до чоловічого роду (а не жіночого чи середнього). Ряд іменників з нульовим закінченням належать до жіночого роду: путь, ваніль, філігрань, розкіш, Керч.

2. Іноді спостерігаються вагання у визначенні роду. Так, слова ґандж, дрож, купіль, фальш, харч сприймаються як іменники і чоловічого, і жіночого роду. Щоправда, іноді ця родова варіативність оформляється за допомогою закінчень: зал і зала, клавіш і клавіша, мотузок і мотузка, пантофель і пантофля, браслет і браслетка, безлад і безладдя, свердел і свердло, покуть (жіночий рід) і покуття.

У складних іменниках з двома компонентами рід визначаємо, як правило, за першим словом: Міжнародна виставка-ярмарок пройшла успішно. Але якщо перше слово невідмінюване, то рід визначаємо за другим словом: Відкрито новий кафе-бар.

3. Рід невідмінюваних іншомовних іменників залежить, як правило, від їхнього значення.

Назви осіб чоловічої статі належать до чоловічого роду (мсьє, рефері, імпресаріо, тореро), жіночої статі — до жіночого роду (міс, леді, мадам, фрау). Назви тварин відносимо до чоловічого роду: жвавий поні, повільний гризлі, голосистий какаду. Назви неістот належать до середнього роду: шосе, кіно, таксі, меню, рагу.

Але частина іменників — назв неістот — має рід відповідно до роду узагальнювальної (родової) назви. Сприймаються як іменники чоловічого роду назви сулугуні (сир), шимі (танець), сироко, майстро, грего (назви вітрів). До жіночого роду зараховують назви цеце (муха), івасі (риба), салямі (ковбаса), кольрабі (капуста), авеню (вулиця).

За узагальнювальним словом визначаємо й рід іншомовних незмінюваних власних назв: екзотична Гаїті (країна), гористий Гаїті (острів), красиве Сочі (місто), каламутна Сочі (річка), знаменитий Прадо (музей), відома «Вашингтон пост» (газета).

Рід невідмінюваних абревіатур відповідає родові стрижневого слова: Неподалік відкрито нову АЗС (автозаправну станцію). Ще одне ЗАТ збанкрутувало (закрите акціонерне товариство).

4. Деякі загальні назви осіб за професією, посадою, званням тощо можуть виступати то як іменники чоловічого роду, то як — жіночого залежно від статі особи, про яку йдеться: наш завуч і наша завуч, бухгалтер сказав і бухгалтер сказала, тренер поспішав і тренер поспішала. Але в офіційно-діловому мовленні, якщо не називається при цьому особове ім’я, ці назви незалежно від статі сприймаються лише як іменники чоловічого роду. Якщо ж ім’я названо, тоді рід визначається за особовим ім’ям: Засідання проводила завуч Т. М. Яворська.

Від деяких назв професій та посад чоловічого роду творяться за допомогою суфіксів і закінчень назви жіночого роду: учитель — учителька, лікар — лікарка, касир — касирка, продавець — продавщиця. Проте в офіційно-діловому мовленні професії та посади жінок позначаються лише іменниками чоловічого роду: Надати відпустку вчителеві О. М. Довгій.

Назви жіночого роду із суфіксом -их(а), -ш(а), а також деякі із суфіксом -к(а) сприймаються як стилістично знижені, просторічні: повариха, сторожиха, бухгалтерша, директорша, директорка, математичка, завучка.

240. Означення, що в дужках, узгодьте в роді з іменниками. Словосполучення запишіть у три колонки за родами: 1) чоловічий рід; 2) жіночий рід; 3) середній рід.

(Знебарвлений) сутінь, (пахучий) ваніль, (гнітючий) нежить, (запашний) шампунь, (знайомий) Баку, (ошатний) вуаль, (теплий) кашне, (крайній) ступінь, (довгий) путь, (могутній) Дніпро, (огороджений) авеню, (змістовний) інтерв’ю, (здоровенний) собака, (розсипаний) каніфоль, (тупий) біль, (запізнілий) рандеву.

З других букв прикметників повинен скластися кінець вислову М. Сосюри: «Без мови рідної, юначе, й…».

241*. Перепишіть, дописуючи пропущені букви.

1. Вона справила собі син.. галіфе й червоні чоботи (В. Сосюра). 2. Могутнього потоку не вміщал.. шосе, і багато верхівців скакало обабіч шляху (О. Гончар). 3. Те, що вчора було прогресом, завтра стане іхтіозавром. Життя — це божевільн.. ралі (Л. Костенко). 4. За шинквасом сиді.. в надвечірні години мадам Фелісьє (Ю. Смолич). 5. В готелі портьє сказа., мені, що в вітальні на мене жде якась дама (М. Трублаїні). 6. На руці в нього груб.. перстень-печатка (М. Коцюбинський). 7. Супутник на орбіту було виведено потужн.. ракетою-носієм. 8. Кіото відом.. як давня столиця Японії. 9. Створен.. 1929 року ОУН послідовно боре..ся за національне визволення України.

242. Відредагуйте речення відповідно до вимог літературної норми.

1. Ми вдячні нашій класній керівничці Ніні Іванівні за уважне ставлення до нас. 2. Заяву треба писати на ім’я директриси. 3. Нараду проводив заступник директора О. П. Лісова. 4. Лікарка Н. В. Моторна — у відпустці. 5. Сторожиху Н. В. Шевчук за бездоганне виконання своїх обов’язків відзначити премією. 6. Довідка видана Д.Т. Павленко про те, що вона дійсно працює бібліотекаркою. 7. Програму вечора погодьте із заступницею директора Іриною Терентіївною.

243. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.

1. Тепер час нам направити молодого раджу на пряму й добру путь, бо через ту свою селянку він зовсім збився з пантелику (І. Нечуй-Левицъкий). 2. Аромат їх [конвалій], солодкий до болю, так нагадує юність мою (В. Сосюра). 3. Раптом все його тіло пронизав дрож (М. Руденко). 4. Видно, й справді великими чарами уміє це дівча чарувати, коли вергло сього лютого пушкаря собі під ноги (Г. Хоткевич). 5. Несподівана туга за чимось невимовно дорогим струшувала діда, аж дрижаки пробігали по шкірі (Є. Гуцало).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити