Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - І. П. Ющук - Богдан 2018

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 60. Відмінкові форми іменників IV відміни

1. В іменниках IV відміни однини (крім тих, які при відмінюванні дістають суфікс -ен-) в усіх непрямих відмінках, за винятком орудного і знахідного однини, з’являється суфікс -ат-: гуся — гусяти, гусяті, гусята. В орудному відмінку іменники такі іменники мають лише закінчення -ам (без суфікса -ат-): гусям, лошам, коліщам.

2. В іменників ім’я, плем’я, сім’я суфікс -ен- з’являється в усіх непрямих відмінках (крім знахідного): ім’я — імені, іменем, імена, імен. Проте в орудному відмінку однини цього суфікса може й не бути: ім’ям, плем’ям.

Іменники тім’я і вим’я за характером відмінкових форм належать скоріш до II, ніж до IV відміни, хоч можуть мати й деякі паралельні форми: в родовому однини буває тім’я і тімені, вим’я і вимені; в давальному і місцевому однини — тім’ї і тімені, вим’ї і вимені.

3. Іменники IV відміни, дістаючи суфікс -атк(о), стають іменниками II відміни: теля — телятко, лоша — лошатко, горня — горнятко.

270. Іменники поставте в родовому відмінку однини й запишіть у три колонки: 1) із закінченням -и; 2) із закінченням -а; 3) із закінченням -і.

Індичатко, звіря, тім’я (тімен..), білченя, оцупок, ім’я, окуня, телятко, плем’я, вим’я (вимен..), кошеня, озеро.

3 других букв виписаних слів прочитаєте закінчення вислову Б. І. Антонича: «Є я і ти, і третє є ще сонце, сонце має…».

271.Речення перепишіть, розкриваючи дужки. Іменники IV відміни підкресліть.

1. Ластівка своїх (малята) годує, вона їх береже, доглядає, поки крила їм відростуть. 2. Старий чабан кинувся до (ягня), взяв його на руки (3 тв. О. Гончара). 3. І почав хлопчик з того дня ходити за (теля). Це, однак, не перешкоджало (теля) перестрибувати через низький тин (О. Донченко). 4. І ще приємно, і дуже любив я, коли дід розмовляв з конем і (лоша), як з людьми (О. Довженко).5.Великий і численний рід, один з родів полянського (плем’я), до якого належав Ант, споконвіку жив над Дніпром (С. Скляренко). 6. На хаті в гнізді клекоче лелека, а на призьбі сидить босоноге дитинча, бавиться з (щеня) і щось говорить само з собою (М. Стельмах).

272. І. Прочитайте текст. Випишіть іменники IV відміни й зазначте при них відмінок і число.

Перепадало і ящіркам, а надто коникам. На це була особлива причина. Річ у тім, що коли наставала пора виведення лісовими птахами пташенят, кожен з нас вважав за свій обов’язок завестися власними, ручними пташенятами. Особливо полюбляли ми кіб’ят від жовтого кібця. Кібці у нас водилися жовті і чорні. Кращим вважалося кіб’я від жовтого кібця. Воно було витривале і, незважаючи на варварське з ним поводження, як правило, виростало. Годували ми їх ящірками, кониками, послиненими кульками хліба, м’ясом, коли щастило взяти непомітно від мами. Кіб’я звикало до свого власника, частенько жило в нього на плечі чи на голові, на картузі. Власник картуза біжить скільки сили, а кіб’я вчепиться пазурами в картуз і балансує на вашій голові, підтримуючи себе розпущеними крилами. Кіб’ят драли тоді, коли вони були ще біленькі, в пушку. Згодом пушок випадав, натомість починало з’являтися пір’я. Кіб’я вчилося літати; відчувши голод, воно поспішало на голову до свого власника і жалісним криком оповіщало, що не погано було б трохи перекусити. Драли ще совенят і галенят. Галенята, вирісши, звикали до хазяїна так, що потім ціле літо, вже навчившися літати, поверталися на ночівлю «додому» і тільки восени, приєднавшися до якогось табунця, поривали кревний зв’язок з хлопцем, який видрав і вигодував їх (І. Сенченко).

II. Дайте відповіді на питання. Обґрунтуйте їх.

1. Чи в місцевості, де відбуваються події, був ліс поблизу?

2. Якого кольору бувають кібці?

3. Якого кольору були кіб’ята?

4. Чи кіб’ята їдять м’ясо?

5. Переважно якого кольору було пір’я в приручених кіб’ят, коли вони збиралися відлітати на зимівлю?

6. Як автор оцінює поводження хлопців з кіб’ятами?

273. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.

1. — Ви відповідаєте за свої слова? — Я називаю речі їхніми іменами (М. Зарудний). 2. А там козак — не в тім’я битий: щось та прирозуміє! (М. Пригара). 3. Всі кинулись по інститутах, по технікумах, а я що: в бога теля з’їв? (О. Гончар). 4. Петро мовчав, тільки втелющився в Хлипала, мов баран на нові ворота СЮ. Збанацький). 5. Мурашки бігали по спині, але цікавість перемогла страх (В. Ґжицький).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити