Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - І. П. Ющук - Богдан 2018

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 61. Відмінкові форми множинних іменників

Іменники, які вживаються лише в множині, до жодної відміни не належать. Проте вони мають закінчення, характерні для відмін і груп інших іменників.

1. За характером закінчень їх можна поділити приблизно на чотири типи, які співвідносяться:

1) з іменниками І відміни: Карпати, канікули, ножиці; у родовому відмінку вони мають нульове закінчення: Карпат, канікул, ножиць;

2) з іменниками II відміни чоловічого роду: окуляри, сходи, хитрощі; у родовому відмінку вони мають закінчення -ів: окулярів, сходів, хитрощів;

3) з іменниками II відміни середнього роду: ворота, вила, ясла; у родовому відмінку вони мають нульове закінчення: воріт, вил, ясел;

4) з іменниками III відміни: двері, сани, гуси, діти; у родовому відмінку вони мають закінчення -ей: дверей, саней, гусей, дітей.

2. В орудному відмінку множинні іменники мають звичайно закінчення -ами: сходами, канікулами, вилами, граблями, коноплями, Черкасами.

Але іменники, у яких у родовому відмінку виступає закінчення -ей, в орудному приймають закінчення -ми: дітьми, людьми, гусьми, сіньми, саньми, курми, дверми, грішми. Два останні мають ще й паралельні закінчення: дверима, грошима.

3.Іменники ворота і штани мають паралельні закінчення — у давальному відмінку: воротам і воротям, штанам і штаням; в орудному: ворітьми і воротами, штаньми, штанами і штанями; в місцевому: (у) воротах і воротях, штанах і штанях.

274*. Речення перепишіть, розкриваючи дужки.

1. Привикне, кажуть, собака за возом бігти, то й за (сани) побіжить (Панас Мирний). 2. Ключ у (двері) задзвенів (М. Рильський). 3. Палили клоччя, ворожили, по спині (лещата) били, загадували загадок (І. Котляревський). 4. Мокра земля заціпеніла в цупких (обценьки) морозу (О. Досвітній). 5. В (сіни) зачувся гомін (Григорій Тютюнник). 6. Лишився я один, як палець, без (гроші), без захисту (М. Коцюбинський). 7. Вони витягували нитки, зрізували (ножиці) вузлики (І. Нечуй-Левицький). 8. Я чоловік без (хитрощі): чому ж бо й тобі не говорити просто? (П. Куліш). 9. Тут йому треба було побігти до сусіди позичити трохи (дріжджі), бо хазяйка заходилася ставити пироги (Марко Вовчок).

275. І. Прочитайте текст, зверніть увагу на форми множинних іменників.

Українські Карпати складаються з витягнутих з північного заходу на південний схід паралельних пасом, розділених між собою міжгірними долинами. Зовнішні Карпати — крайнє північно-східне пасмо гір.

На північному заході Зовнішні Карпати складаються з невисоких Бескидів, у центральній частині — з середньогірних Ґорґанів, а на південному сході — з низькогірних Покутсько-Буковинських Карпат. Трохи південніше від Ґорґанів здіймається найвища в Україні гора Говерла.

Природа Карпатських гір надзвичайно мальовнича. Головна їхня окраса — це, звичайно, самі гори, величні й неповторні в своїй красі, покриті віковічними лісами, з бурхливими ріками, кришталево прозорими високогірними озерами — «морськими очима», барвистими килимами полонин й отарами овець. Тут можна зустріти сонячні діброви, тінисті бучини, похмурі величні ялинові та смерекові ліси.

Таким на мить постає в уяві цей чудовий край чарівної природи, невичерпних земних багатств, визначних пам’яток минулого, працьовитих і талановитих людей! (Вікіпедія).

Карпати. Фото.

II. Дайте відповіді на питання. Обґрунтуйте їх.

1. Якщо ви станете обличчям на захід, то в якому напрямку від вас лежать Карпати?

2. Яка частина Карпат ближча до вас — північно-східна чи південно-західна?

3. У якій частині Карпат височіє знаменита гора Говерла?

4. У якій частині Карпат лежить Буковина?

5. Яка головна окраса Карпат?

276. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.

1. Засіє й засадить Паміра своєю рукою город, все сходить та росте, як на дріжджах. 2. А я, хвалить Бога, і дочку-красуню маю, і гроші маю, і дім маю, іживу щасливо, як у Бога за дверима (3 тв. І. Нечуя-Левицького). 3. Ні, видно-таки потерся між людьми цей патлатий, видно пізнав, почому ківш лиха (Ю. Збанацький). 4. Він завжди вигадує таке, що часом кури сміються (О. Досвітній). 5. Його серце впало і причаїлось в лабетах лихого передчуття (О. Гуреїв).

277. Запишіть стислі відповіді на поставлені запитання.

1. Яка залежність існує між закінченням іменника і його родом?

2. Як визначають рід у невідмінюваних іменників?

3. Які іменники чоловічого роду в реченні набувають ознак жіночого роду?

4. За якими ознаками іменники поділяємо на відміни?

5. За якими ознаками іменники І і II відмін поділяємо на групи?

6. Як за наголосом визначаємо групу іменників на -ар, -ир, -яр?

7. Якими голосними в закінченнях різняться іменники різних груп?

8. Які особливості в закінченнях іменників І відміни в родовому відмінку множини?

9. Від чого залежать різні закінчення іменників II відміни в родовому відмінку однини?

10. На що слід орієнтуватися, творячи форми давального і місцевого відмінків однини від іменників II відміни?

11. Як закінчення іменників II відміни чоловічого роду в кличному відмінку однини залежить від їхньої групи?

12. Які особливості закінчень іменників II відміни в родовому відмінку множини?

13. Які фонетичні явища відбуваються в орудному відмінку однини в іменників III відміни?

14. У яких відмінках в іменників IV відміни з’являються суфікси?

VII. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ (§§ 52-61)

Підготуйте аркуш для відповідей:

001


007


013


002


008


014


003


009


015


004


010


016


005


011


017


006


012


018


Цифрові відповіді на поставлені запитання записуйте проти відповідних номерів. Наприкінці підручника вміщено таблиці з відповідями, за ними перевірте себе. Правильними слід вважати тільки ті відповіді, у яких всі цифри збігаються з контрольними (не більше й не менше їх, і всі вони такі самі). Помилки обов’язково з’ясуйте.

001. Запишіть номери іменників жіночого роду.

1) путь;

2) степ;

3) ступінь;

4) розкіш;

5) зола.

002. Запишіть номери іменників І відміни.

1) лоша;

2) лелека;

3) наречена;

4) хата;

5) мати.

003. Запишіть номери іменників II відміни.

1) шосе;

2) море;

3)берег;

4) тінь;

5) кінь.

004. Запишіть номери іменників IIIвідміни.

1) синь;

2) ячмінь;

3) радощі;

4) далечінь;

5) папороть.

005. Запишіть номери іменників IV відміни.

1) ягнятко;

2) горня;

3) зерня;

4) кача;

5) в’юнок.

006. Запишіть номери іменників м’якої групи.

1) сонце;

2) земля;

3) м’яч;

4) кулька;

5) окунь.

007. Зробіть те саме, що й у завданні 006.

1) комісар;

2) косар;

3) товар;

4) базар;

5) байкар.

008. Запишіть номери іменників мішаної групи.

1) школяр;

2) тиша;

3) плече;

4) пірце;

5) плащ.

009. Поставте іменники в орудному відмінку однини. Запишіть номери іменників, у закінченні яких буде голосний е.

1) ясен;

2) ясень;

3) крапля;

4) корж;

5) діжка.

010. Зробіть те саме, що й у завданні 009.

1) повістяр;

2) муляр;

3) санітар;

4) аптекар;

5) поводир.

011. Поставте іменники в родовому відмінку множини. Запишіть номери іменників із закінченням -ів.

1) підкова;

2) суддя;

3) корова;

4) тесля;

5) хата.

012. Поставте іменники в родовому відмінку однини. Запишіть номери іменників із закінченням -у.

1) ялівець;

2) олівець;

3) Дід Мороз;

4) мороз;

5) сніг.

013. Зробіть те саме, що й у завданні 012.

1) Львів;

2) Крим;

3) Дон;

4) Донець;

5) Конотоп.

014. Закінчіть речення: Дім збудований з…

1) каменя;

2) каменю.

015. Поставте іменники в кличному відмінку однини. Запишіть номери іменників із закінченням -е.

1) Петро;

2) Мусій;

3) хлопець;

4) кобзар;

5) Фрідріх.

016. Поставте іменники в родовому відмінку множини. Запишіть номери іменників із закінченням -ів.

1) татарин;

2) море;

3) солдат;

4) чобіт;

5) помідор.

017. Поставте іменники в орудному відмінку однини. Запишіть номери іменників із подвоєнням приголосних.

1) блакить;

2) користь;

3) галузь;

4) річ;

5) нехворощ.

018. Яка форма орудного відмінка правильна: ім’ям чи іменем?

1) перша;

2) друга;

3) обидві.

Тренувальні тести у форматі ЗНО.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити