Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - І. П. Ющук - Богдан 2018

ЛЕКСИЧНА НОРМА

§ 8. Слововживання

У Слово в мові повинно вживатися в його загальноприйнятому лексичному значенні. Відхилення від його значення може призвести до непорозуміння, а то й до неправильного тлумачення сказаного.

Найчастіше трапляються сплутування значення таких слів:

1) адрес — письмове вітання кого-небудь з видатною подією в його житті ( вітальний адрес, вручити адрес); адреса — місце перебування (нашою адресу, помилитися адресою);

2) вирішити — прийняти рішення, бути вирішальним (вирішили страйкувати, іноді хвилина вирішує все); розв’язати — реалізувати, знайти відповідь на поставлену умову (розв’язати проблему, питання, задачу);

3) виручка — допомога (прийти на виручку, виручка в скрутну хвилину); виторг — гроші, одержані від продажу чого-небудь (рахувати виторг);

4) відношення — причетність до чого-небудь, зв’язок з кимось, чимось, взаємозв’язок між предметами (процентне відношення); ставлення — характер поводження з ким або чим-небудь (ставлення до людей, ставлення до праці);

5) вірно — надійно, щиро (любити вірно, вірно служити); правильно — відповідно до правил, істинно, безпомилково (правильно міркувати, правильно розв’язати задачу);

6) дякуючи — висловлюючи вдячність (дякуючи за підтримку);завдяки — внаслідок, при сприянні (завдяки збігові обставин, завдяки наполегливості);

7) заказувати — забороняти, не дозволяти, рішуче радити не робити чого-небудь (заказано рубати дерева, заказати полювання); замовляти — доручати кому-небудь виготовити, підготувати або доправити що-небудь, казати магічні слова (замовити костюм, замовити рану, замовити слово);

8) любий — дорогий, близький серцю (люба матусю, любий друже); будь-який — байдуже який, який завгодно (будь-яка людина, будь-який предмет);

9) на протязі — у різкому струмені повітря (не стій на протязі); протягом — за час (протягом години, протягом року);

10) не дивлячись — не бачачи (не дивлячись на дорогу, не дивлячись у вічі); незважаючи — всупереч несприятливим умовам (незважаючи на ранній час, незважаючи на труднощі);

11) неділя — сьомий день тижня (неділя — день відпочинку); тиждень — сім днів (протягом тижня, сім п’ятниць на тиждень);

12) об’єм — величина чого-небудь, вимірювана в кубічних одиницях (об’єм конуса, об’єм і форма); обсяг — розмір, величина чого-небудь (обсяг робіт, обсяг знань);

13) обумовлювати — робити певні застереження в угоді, іншому документі (обумовити відповідальність за невиконання); зумовлювати — бути причиною, спричиняти (зумовити пожежу);

14) підписка — письмове зобов’язання або потвердження чогось (підписка про невиїзд); передплата — попередня плата за що-небудь (передплата на газети);

15) попереджувати — наперед повідомляти кого-небудь про щось (попереджувати про небезпеку, попереджувати про відповідальність); запобігати — не допускати, заздалегідь відвертати що-небудь неприємне, небажане; догоджати кому-небудь (запобігати злочинам, запобігати перед начальством);

16) рахувати — визначати кількість, суму чого-небудь; називати числа в послідовному порядку (рахувати гроші, рахувати дні); вважати — мати думку, гадати (вважати за потрібне, вважати справедливим);

17) розгрузити — зіпсувати ходьбою, їздою розмоклу від дощу дорогу або стежку (розгрузити болото); розвантажити — знімати вантаж із машини, звільняти кого-небудь від надмірного навантаження (розвантажити машину);

18) складати — розміщувати що-небудь у певному порядку, в одному місці; збирати докупи що-небудь; монтувати (складати речі, складати руки, складати зброю, складати відозву, складати шану, складати велосипед); становити — являти собою, утворювати певну суму, кількість (становити більшість, становити виняток, становити певний відсоток);

19) являтися — з’являтися, виринати, виникати, привиджуватися (являтися уві сні); бути — у ролі зв’язки в складеному присудку, існувати (бути здоровим, бути героєм, бути в театрі);

20) тривати — відбуватися протягом певного відрізку часу (посадка на поїзд триває, нарада тривала годину); продовжуватися — збільшувати тривалість чого-небудь (канікули продовжуються на тиждень).

38. Прочитайте вголос подані речення, звертаючи увагу на виділені слова.

1. Якщо багато похвал на твою адресу, то пильнуй, щоб не зазнався. 2. Не цікава та задача, яка дається легко розв’язати. 3. Стався до людей так, як би ти хотів, щоб вони ставилися до тебе! 4. Правильно думай, то й правильно чинитимеш. 5. Виторг підраховують увечері, а не вранці. 6. Поспішай другові на виручку, то й він тебе виручить. 7. Не стій протягом дня на протязі, бо протягне. 8. Те, що склав ти в скарбничку, становить тільки частину твого багатства, решта — в голові. 9. Попередиш людину про небезпеку — запобіжиш нещастю. 10. Замовляй майбутнє вчора, то воно прийде завтра. 11. Заказати думати ніхто нікому не може. 12. На жаль, неділя буває тільки раз на тиждень.

39. Доберіть із дужок слова, які треба вставити в подані речення. Речення запишіть. Вставлені слова випишіть підряд.

І. 1. Собаці пальця в рот не (ложи, клади). 2. З людьми завжди будь (людиною, чоловіком). 3. У договорах прагнуть (обумовити, зумовити) всі можливі ситуації. 4. Нема таких проблем, щоб їх не можна було (вирішити, розв’язати). 5. Коли темно, (включи, увімкни) світло.

II. 1. Усе невідоме (здається, кажеться) величним. 2. Причина (обумовлює, зумовлює) наслідок. 3. Вареники — це ж найкраща (їда, їжа). 4. З ким не траплялися (інтересні, цікаві) пригоди? 5. На його обличчі розіллялась щаслива (посмішка, усмішка). 6. Як хто (відноситься, ставиться) до людей, таку й шану має. 7. При (тусклому, тьмяному) світлі не все й помітиш.

3 других букв виписаних слів складеться: 1) слово, пропущене у вислові Л. Костенко: «… відкрити важче, ніж Америку»; 2) друга частина слова, не дописана у вислові А.-Е. Брема: Головний ворог кохання — бай…».

I. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я». Худ. І. Басалига.

40. Поміркуйте, чому автор вжив саме ті слова, а не їхні синоніми (вони подані в дужках).

Кайдашиха нахилила (схилила, похилила, зігнула, опустила) в низьких (присадкуватих) дверях голову, і для неї здалося, що вона влазить (заповзає, всувається) в якусь скриню в дірочку. Хатні двері були ще нижчі. Кайдашиха нагнулась (нахилилась, похилилась) і тільки що хотіла (бажала, воліла) гордо підняти (підвести, піднести, здійняти) голову, та з усієї сили лусь (луснула, ударилася, гепнула, гахнула) тім’ям об одвірок!

Кайдашиха почутила, що в неї на тім’ї вискочила (вистрибнула) ґуля. Вона вхопилась (узялась, вчепилась) за тім’я. Ґуля заболіла (защеміла) так, неначе хто сунув у тім’я розпеченим залізом (І. Нечуй-Левицький).

41. Прочитайте речення вголос. З’ясуйте значення фразеологізмів.

1. Мені поперед усього треба людей розумних, енергійних, смілих, кованих на всі чотири ноги (І. Франко). 2. Люблю я таких людей, завзятих і проклятих, щоб душа в них була не з лопуцька (Ю. Яновський). 3. Панас Юхимович на всі руки майстер. Як кажуть: і швець, і жнець, і на дуду грець (Ю. Збанацький). 4. Кожен живе своїм розумом, на чужий не зважає (Є. Гуцало). 5. Ти думаєш, як ти отаман, то й велике цабе? (І. Нечуй-Левицький).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити