Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Шевчук С. В. - Перун 2018

Орфоепічна (ортоепічна) норма

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Повторення вивченого

Орфоепія (ортоепія) — розділ мовознавчої науки, що ви­вчає систему норм єдиної вимови, властивої літератур­ній мові.

Орфоепічні (ортоепічні) норми — сукупність правил, що впорядковують мовні засоби щодо вимови.

Таблиця №12

Орфоепічна (ортоепічна) помилка — порушення правил вимови.

Практичне значення орфоепії винятково важливе, позаяк дотримання орфоепічних норм, як і інших літературних норм, удосконалює мову як за­сіб спілкування, полегшує обмін думками. Унормована вимова є однією з ознак культури мовлення.

Таблиця №13

Таблиця № 14

Відповідно до закономірностей сполучуваності звуків у мовленні деякі орфоепічні (ортоепічні) норми випливають з асимілятивних (уподібнюваль­них) змін у групах приголосних.

Таблиця №15

Треба пам’ятати! Групи приголосних, що з’являються у словах унаслі­док словотворення, спрощуються у вимові:

проїзд + н(ий) —► [пройі́знией] — проїздний;

контраст + н(ий) —► [контра́снией] — контрастний.

Отже, написання окремих слів не відповідає вимові:

[шісна́д'ц'ат'] — шістнадцять, [ш’іс:о́т] — шістсот, [ш’іздеис'а́т] — шіст­десят, [преизиеде́н'с'кией] — президентський.

Увага! У словах [пеистли́вией], [хвастлИ́вией], [виепускнИ́й] спрощення не відбувається у вимові й не передається на письмі.

Також ніколи не спрощуються звукосполуки [здр], [спр], [стр]:

[здружи́тиес'а] — здружитися, [сприейма́тие] — сприймати,

[спрац'ува́тиес'а] — спрацюватися, [страйкува́тие] — страйкувати,

[страхови́й] — страховий.

Таблиця №16

Зверніть увагу! Українській мові властиві повнозвучна вимова голос­них у слові й насиченість мови дзвінкими приголосними. Отже, українська мова милозвучна.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити