Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Шевчук С. В. - Перун 2018

Орфографічна (ортографічна) норма

§17. Правопис префіксів

Повторення вивченого

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Префікс (від лат. praefixus — прикріплений спереду) — частина слова, що стоїть перед коренем і надає слову но­вого лексичного чи граматичного значення.

Таблиця № 36

Запам’ятайте! Префікс пре- наявний у словах презирливий, презирли­вість, презирство.

Префікс ви- у віддієслівних іменниках вживаємо з чітким голосним наголошеним [й]: вихід, виріб, ви́падок та ін.

В українській мові поширені префікси іншомовного походження: а-, ал-, ан-, анти-, архі-, екс-, інфра-, контр-, ультра-, супер-: алітерація, алхімія, анархіст, антитеза, архіпастир, експропріація, інфраструк­тура, контрреволюція, ультраправі, суперакція та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити