Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Шевчук С. В. - Перун 2018

Орфографічна (ортографічна) норма

§20. Написання складних слів

Повторення вивченого

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Складними є слова, що містять у своїй структурі дві чи кілька основ або окремих слів: спільнослов’янський, світловодолікарня, щоб, з-поміж.

Поєднання основ у складне слово здійснюють чи безпосередньо (грам-молекула, тризначний), чи за допомоги єднальних звуків [о], [е].

Таблиця № 46

Складні слова належать до різних частин мови і можуть писатися разом або через дефіс.

Таблиця №47

Таблиця № 48

Таблиця № 49

Запам’ятайте! Сполуки новітнього запозичення топ — із кількісними числівниками — це безглузді утворення. Із префіксами українського чи чужомовного походження кількісні числівники ніяк не поєднуються. За­мість топ- потрібно вживати прикметники найкращий (найкраща, най­краще, найкращі): Топ-10 диджеїв світу правильно 10 найкращих диджеїв світу.

Таблиця № 50

Запам’ятайте! Займенники що і який цілком рівноправні, ними треба послуговуватись, аби уникнути тавтологічних побудов. Ці займенники приєднують підрядні означальні речення незалежно від категорії живого чи неживого.

Слово — найтонше дотикання до серця, воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним залізом (В. Сухомлинський).

Степ навколо заріс чебрецем, який лив чудодійні запахи (В. Шевчук).

Таблиця № 51

Примітка. Якщо прислівник утворено від складного прикметника, якого треба писати через дефіс, то дефіс ставимо тільки після по-, іншу частину писатимемо ра­зом: по-соціалдемократичному (від соціал-демократичний).

Прислівники, утворені поєднанням прийменника із формами непрямих відмін­ків іменників, прикметників, числівників, займенників, треба відрізняти від пра­вопису однозвучних форм непрямих відмінків іменних частин мови, вжитих із при­йменниками.

Прислівник

Однозвучні слова іменних частин мови

Не сон-трава на могилі вночі про­цвітає (Т. Шевченко)

В ночі світла не позичиш (Народна творчість)

Запам’ятайте! Уживана в українській мові словосполука по другому — калька російської по другому. Її потрібно замінити словом інакше, або по-іншому.

Неправильно

Правильно

Не можу вчинити

Не можу вчинити інакше

по другому


Вони говоритимуть по другому

Вони говоритимуть по-іншому

Найчастіше припускаються помилок, вживаючи такі словосполуки:

Неправильно

Правильно

більше ніж досить

цілком (зовсім) достатньо (досить)

більше того (мало того)

навіть більше, ба більше, ще більше

більше чим досить

(аж) задосить

в дитинстві

змалку, за малих літ

до останнього часу

донедавна

другим разом

інколи, іноді, часом, іншим разом, інший раз, іншого разу, вдруге

з тих пір

відтепер, відтоді

завідома ухвалюється

наперед ухвалено

кінець кінців

врешті-врешт, зрештою, кінець кінцем

на сьогоднішній день

сьогодні, зараз, на цей час

своїми силами

самотужки, сама, сам

скоріше всього

найімовірніше, мабуть, радше

у більшості випадків

здебільшого, здебільша

у той же час

водночас, одночасно

у той час

тоді

чуть-чуть пізніше

дещо, (трохи) згодом, перегодом

як можна швидше

якнайшвидше, якомога швидше

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити