Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Шевчук С. В. - Перун 2018

Морфологічна норма

§27. Рід іменників

Рід — несловозмінна граматична категорія, що є визначальною морфо­логічною ознакою іменника. Усі іменники, крім тих, що вживаються лише у множині, належать до одного з трьох родів: чоловічого, жіночого, середнього.

Таблиця № 68

Запам’ятайте! Рід іменників розрізняють тільки в однині й визнача­ють за формою однини: хліб, мрія, поле. Якщо іменник вживається тіль­ки у множині, то він граматичного роду не має: жнива, вершки.

Особливості визначення роду окремих іменників:

— в іменах, прізвищах за статтю їх носія: Микола (чол.), Ганна (жін.), Олеся Іваненко (жін.), Олесь Іваненко (чол.);

— у назвах професій, звань зберігається форма чоловічого роду: інженер, юрист, директор;

— форма або чоловічого, або жіночого роду вживається для назв деяких тварин, птахів, риб: жайворонок, лисиця, щука;

— мають форми двох родів: чоловічого і середнього (вовчище), жіночого і середнього (ручище).

Запам’ятайте! Рід невідмінюваних іменників іншомовного походжен­ня — загальних назв визначають так:

✵ іменники, що називають осіб чоловічої статі, належать до чоловічого роду: аташе, маестро;

✵ іменники, що називають осіб жіночої статі, належать до жіночого роду: мадам, леді, фрау;

✵ іменники — назви неістот належать до середнього роду: метро, так­сі, фойє, бюро.

Рід власних назв визначають на основі відповідної загальної назви типу: місто, озеро, річка, країна, острів: Сочі (курорт — чоловічого роду), Перу (республіка — жіночого роду); Сан-Франциско (місто — середнього роду).

Таблиця № 69

Запам’ятайте! Частина незмінюваних іменників змінила родову на­лежність відповідно до родової ознаки:

✵ чоловічий рід: сироко, маестро, памперо, грего («різновиди вітрів»), су лугу ні («сир»), бефстроганов («страва»), шимі («танець»);

✵ жіночий рід: авеню («вулиця»), бере («груша»), кольрабі («капуста»), салямі («ковбаса»), бері-бері («хвороба»), страдиварі («скрипка»), альма-матер («мати-годувальниця»), цеце («муха»), івасі («риба»);

✵ жіночий і середній рід: есперанто («штучна мова»);

✵ жіночий і чоловічий рід: колібрі («пташка»);

✵ чоловічий і середній рід: статус-кво, бренді.

Рід іменників в офіційно-ділових документах

Офіційними назвами професій, посад, звань слугують іменники чолові­чого роду. У ділових документах їх уживають незалежно від статі особи: прем’єр-міністр провів, провела засідання-, секретар РНБО запізнився, за­пізнилася.

Це зумовлено тим, що зазвичай ці посади обіймали чоловіки.

Зі зміною тендерної політики офіційно-діловий стиль поповнюватимуть слоформи із суфіксами жіночого роду: прем’єрка, президентка, завідувач­ка, директорка, що ми вже спостерігаємо в публіцистичному, художньому та розмовно-побутовому мовленні: доповідачка, лікарка, редакторка.

Запам’ятайте! Ненормативними є утворення з оцінними суфіксами -ш(а), -их(а), -ис(а): генеральша, прокурориха, директриса.

Якщо іменник чоловічого роду вживають на позначення жінки, а імені її не називають, то узгоджене означення і присудок ставлять у формі чолові­чого роду: директор сьогодні відсутній. Словосполука на кшталт мер Вино­градова вимагає, щоби присудок мав форму жіночого роду, натомість озна­чення набуватиме форми чоловічого роду: щойно обраний мер Виноградова доповіла.

Порушення норм роду

Порушення норм роду найчастіше зумовлено впливом російської мови.

Запам’ятайте! Форма роду іменників в українській та російській мовах

українська мова чоловічий рід

російська мова жіночий рід

українська мова чоловічий рід

російська мова жіночий рід

біль

боль

поступ

поступь

дріб

дробь

продаж

продажа

живопис

жи́вопись

пропис

пропись

запис

запись

розсип

россыпь

кір

корь

рукопис

рукопись

літопис

летопись

Сибір

Сибирь

машинопис

маши́нопись

степ

степь

напис

надпись

степінь

степень

опис

опись

ступінь

степень

перекис

перекись

ТОЛЬ

толь

пил

пыль

тюль

тюль

підпис

подпись

ярмарок

ярмарка

полин

полыньукраїнська мова жіночий рід

російська мова чоловічий рід

путь

путь

Запам’ятайте!

До чоловічого роду належать: нежить, псалтир, рояль, розпач, тунель;

до жіночого — антресоль, бандероль, вермішель, мігрень, розкіш, ретуш;

у чоловічому і жіночому роді вживають: ґанж, дрож, купіль, фальш, жужіль, кужіль, харч.

Паралельні форми роду мають іменники:

абрикос — абрикоса

клавіш — клавіша

банкнот — банкнота

ковил — ковила

вольєр — вольєра

оаза — оазиса

жираф — жирафа

пантофель — пантофля

зал — зала

парасоль — парасоля

змій — змія

сусід — сусіда

кахель — кахля


Запам’ятайте! Ці слова не треба плутати з тими, де закінчення -а змі­нює лексичне значення слова: адрес «вітальна листівка» — адреса «місце проживання»; вольт — вольта «тканина»; девіз — девіза «вексель, чек»; кар’єр «місце добування копалин» — кар’єра «просування в діяль­ності»;

жовтобрюх «змія» — жовтобрюха «пташка»; криз «медичний тер­мін» — криза;

округ «територіальна одиниця» — округа «навколишня місцина»; рік —ріка.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити