Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Шевчук С. В. - Перун 2018

Морфологічна норма

§28. Категорія числа іменників

Число — одна з визначальних граматичних категорій, що виражає кіль­кісний вияв того, що позначає іменник.

Таблиця № 70

Запам’ятайте! Ненормативне вживання форм числа полягає в тому, що помилково від іменників тільки однини утворюють форму множини: канцелярські приладдя, а треба канцелярське приладдя.

Від іменників тільки множини утворюють форму однини: на рибній консерві, а треба на рибних консервах.

Примітка. Іменники людина — люди, дитина — діти, курка — кури, гуска — гуси, радість — радощі, гордість — гордощі й подібні є спорідненими словами, а не співвідносними формами однини/множини, друге слово в кожній парі є множин­ним іменником.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

83. Визначте граматичний рід поданих іменників, його ознаки. Робо- ту виконайте за поданою схемою і зразком, прочитавши теоретичний блок.

Багаття, білка, суддя, родич, зала, касир, Дмитро, гортань, горобець, дівчисько, рева, Євген, Слава, Тесленко, Лідія, лялька, Женя, пісняр, хло­пець, дівчина, ведмежа, господиня, нероба, сузір’я, артист, дубище, шосе, біль, тюль, шампунь, бандероль, купіль, тунель, статус-кво, банкнот.

184. Прочитайте, назвіть іменники, визначте їхні рід та ознаки роду. Чому деякі іменники не мають роду?

1. Я не хочу ображати гостинності твоєї, ґречний пане. Адже, по схід­ному звичаю, гості не сміють відмовлятись від дарунків, бо то була б госпо­дарям образа? — Авжеж, такий у нас ведеться звичай. І я безмірно вдячний за уважність до мене й до звичаїв мого люду. 2. Та мати вражається, коли в її клейноди невісточка кохана не вбереться. 3. Невже там тільки й сла­ви, що квітки? — Ні, ще й саронського жіноцтва врода. 4. Стривай, помо­жеш пані зачесатись по-римському. 5. Чи є кращі в життю літа та над мо­лодії? (Л. Українка). 6. А дитина! Сердешна дитина! Обідране, ледве-ледве несе ноженята … 7. І ти не згадаєш того сироту, що в сірій свитині, бувало, щасливий, як побачить диво — твою красоту. 8. Так думав, ідучи в латаній свитині, сердега Ярема (Т. Шевченко). 9. Куди подівся лагідний вітрець? Дужий вітрище рве тремтливі віти дерев, хилить голови золотоверхим сос­нам, хмару за хмарою в червоне сонце жбурляє (Л. Письменна). 10. Добі­гавсь, гуляко? Ходімо ж додому. 11. Я в торбу взяв харчів для нас і ще роси в баклажку. Коли в дорогу є запас, іти не буде важко (М. Пригара).

185.1 . Уважно прочитайте на с. 144—145 теоретичний матеріал. Кіль­ка із поданих іменників введіть у контекст, щоб кожен із них називав особу чоловічої статі та особу жіночої статі.

Директор, глядач, виконавець, пацієнт, доцент, ректор, читач, тренер, керівник, друкар, журналіст, прокурор, прем’єр-міністр, дипломат, режи­сер, генерал.

2. Утворіть від поданих іменників, якщо можливо, іменники жіночого роду, визначте словотвірний суфікс, сферу вживання форм жіночого роду, наведіть відповідні ілюстрації.

186. Від іменників, поданих нижче, утворіть, де можливо, іменники середнього роду. Пригадайте й наведіть приклади вживання таких форм у народних казках, художніх творах для дітей. Визначте, як ви­ражається родова форма.

Горлиця, лебідь, жайворонок, сова, журавель, ластівка, зозуля, качка, заєць, кріль, їжак, ведмідь, тигр, слон.

187. Поясніть, як визначають родові форми поданих іменників, об­ґрунтуйте на прикладах уживання різних форм роду одного іменника в мовленні.

Морозище, димище, ручище, носище, головище, ротище, звірище, ка­банище, голосище, дідище, бабище, ножака, яворонько, багнище.

188. Визначте рід поданих іменників, його ознаку. Кожен іменник поєднайте із прикметником за змістом. (Скористайтесь теоретичним матеріалом нас. 144—145).

Рукопис, тунель, біль, ступінь, ярмарок, продаж, насип, степ, рояль, Сибір, нежить, купіль, бандероль, підпис, полин, розпач, розкіш.

189. Подані іменники запишіть у два стовпчики: а) іменники, що мають паралельні форми;

б) іменники, в яких закінчення змінює значення слова. З кількома іменниками з кожного стовпчика складіть речення.

Взірець: 1)  2)

 парасоль — парасоля адрес — адреса

Сусіда, округ, абрикос, жираф, вольт, банкнота, кахля, віла, кар’єра, зал, ковил, ріка, пантофель, девіза, криз, оазис.

190. Розкрийте дужки, вживаючи слова, що в дужках, у потрібній гра­матичній формі роду. За яких умов можливе вживання дієслів у фор­мах чоловічого і жіночого роду?

1. На зборах (виступати) щойно (обирати) директор школи Олександра Дмитренко. 2. До учнів (звернутися) класний керівник Марія Степанівна. 3. Графік складання пропущених занять (повідомити) заступник дирек­тора. 4. Хворого (оглянути) (досвічений) лікар Галина Бойчук. 5. Проект (презентувати) інженер. 6. Довідку (підписати) (молодий) секретар Галина Безрук.

Вивчаємо свій рід

191. Назвіть людей за родинними стосунками; запишіть групами за належністю до роду, назвіть ознаки роду, мовні засоби вираження його.

192. Подані іменники переділіть на групи за граматичним родом, по­ясніть поділ. Кілька іменників кожної групи поєднайте із прикметни­ками. Значення невідомих слів з’ясуйте за словником.

Капричо, резюме, декольте, кольрабі, конферансьє, авізо, сомбреро, манго, маестро, мадам, шимпанзе, ательє, портьє, есперанто, есе, денді, вето, аріозо, леді, шасі, кіно, метро, Катрін, Марго, Золя, Сапфо, Софіко, Отелло, Гюго, Гайне, Аннет, Кіті, Россіні, Бізе, Мері, Генрі.

193. Визначте рід поданих іменників, поясніть, що є його основою. Назвіть значення та країну, материк, яких стосуються власні назви. У зв’язку з якими подіями, фактами життя вам стали відомі окремі з них?

Глазго, Бордо, Ніцца, Туапсе, Чарджоу, Чикаго, Гельсінки, Монтеві­део, Мехіко, Баку, Чилі, Перу, Марокко, Гаїті, Сомалі, Уссурі, По, Міссурі, Хуанхе, Ріца, Онтаріо, Сочі, Цхалтубо, Гранчако, Па-де-Кале, Ай-Петрі.

194. 1. Розшифруйте подані абревіатури, визначте граматичний рід кожної з них, обґрунтуйте відповідь.

ОБСЄ, США, МАГ АТЕ, ТЕЦ, ЧАЕС, АПН України ВР, ПДВУ, ЕОМ, ВАК, АТС, інформбюро, спортлото, СНІД, ЗМІ, МВФ, УНІАН.

Поспілкуймося усно

2. Дайте відповіді на запитання:

• Чи в усіх абревіатурах граматичний рід визначаємо так, як у поданих?

• Які абревіатури не мають роду? Чому?

195. Переділіть іменники на групи за вживанням у граматичному чис­лі: іменники, гцо вживаються: 1) в однині та множині; 2) лише в одни­ні; 3) лише у множині. До іменників першої групи допишіть співвід­носні форми множини, визначте засіб вираження числа та значення іменників другої та третьої груп.

Примовка, дитина, люди, дати, людство, людина, Багдад, Олена, Піре­неї, криси (капелюха), прикрощі, гордість, листок, листя, буяння, курси, збирач, качка, збитки, універсал, аудиторія, збруя, вапно, кошти, космос, Полтава, Десна, четвірка, крейда, недремність, далина, вада, дріжджі, таї­на, стіна, посаг, валіза, збирання, збори, збір, збірка, будні, дрібнота, вальс, шахи, переджнив’я, Великдень, шана, велич, заручини, весілля, малеча.

196. Прочитайте текст. Випишіть іменники, вжиті у формі множини, переділіть їх на дві групи: а) іменники, що вживаються в однині та множині, запишіть поряд співвідносну форму однини; б) іменники множини. Окремо запишіть іменники, що вживаються тільки в одни­ні. Визначте значення двох останніх груп.

Гість із Варшави

Були жнива. Настя Трубчак прибігла з поля, щоб дати їсти свиням, курям, кролям, узяти полуденок чоловікові.

Лиш зайшла в погріб, як кури дико закричали й кинулися хто куди. Вийшла — й сама злякалася: по подвір’ї бігав якийсь рудий птах, розпустивши метрові крила, й ловив кролів, які шмигали хто в дрова, хто під тин, а хто й до сіней. За цими і погнався той страшний птах, розкривши великого, кривого хижого дзьоба. Настя підбігла й зачинила за ним двері. В сінях смертельно пищало кроленя: видно, птах зловив його.

Подумавши, Настя побігла до школи й розповіла про все учителеві… Учитель Іван Риндик узяв рушницю й пішов за Настею. У сінях птаха не застали. Заглянули до хати й побачили, що птах сидить на розі лежанки. Учитель лиш глянув і відразу пізнав у птахові орла — беркута-велетня…

Учитель залюбувався красою його. Велика голова з чорними хижими очима. А що вже крила — то як у літака. Могутні ноги були вкриті пір’ям до самих пальців, тому здавалося, що орел у шароварах. На нозі в нього була бирка, або інвентарний номер, на якому прочитали: «Варшава, 712». Стало ясно, що він утік із Варшавсько­го зоопарку.

В. Перепелюк

197. Уважно прочитайте рубрику «Запам’ятайте!» нас. 147 ізредагуйте речення з ненормативним вживанням форм числа і роду іменників. Правильні варіанти запишіть, поясніть їх.

1. На базі можна було придбати дріт і пиломатеріал. 2. Просимо зазна­чити вартість упакувань і транспортувань продукції. 3. У продажу надій­шли канцелярські приладдя. 4. В інтернетмагазині Ольга замовила дещо з м’якої меблі. 5. Ярмарка вражає асортиментами продукції. 6. Багато гіль зрубано. 7. На рибній консерві не зазначено дати придатності. 8. За голосу­ваннями не можна визначати переможців. 9. У кіоску продавали сувеніри з символіками чемпіонату.

Ваша творчість

198. Напишіть: 1) застереження дітям щодо без­печної поведінки на воді й біля водойми; 2) звер­нення до відпочивальників «Чистота довкола нас — основа здоров’я», послуговуючись іменниками.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити