Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Шевчук С. В. - Перун 2018

Лексична норма

Повторення вивченого

ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Лексика мови — це всі слова, які в мові вживаються. Слова, поширені в українській літературній мові, утво­рюють її словниковий склад.

Лексичні норми — це вживання слів у властивому зна­ченні та впровадження їх до узаконених семантичних відношень (себто враховуючи багатозначність слова, синонімію, омонімію, паронімію, антонімію та закономірності сполучуваності).

Лексична помилка — це порушення відповідності між явищем і спосо­бом його називання, між засобами власної мови і чужої тощо.

Лексичне значення слова — це його основний, реальний зміст. Воно відображає співвіднесеність між звуковим комплексом і предметом чи яви­щем дійсності. Маючи лексичне значення, слова називають все, що нас оточує в навколишньому світі, що вже пізнала людина і має уявлення про нього.

Таблиця № 5

Таблиця № 6

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити