Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - Шевчук С. В. - Перун 2018

Практична риторика

§46. Мистецтво аргументації

Аргумент — підстава, доказ, які наводять для обґрунтування, підтвер­дження тези.

Теза — висловлене положення, правдивість якого треба довести.

Під час наведення доказів треба пам’ятати правила про те, що аргументи мають бути:

істинними судженнями;

доведені самостійно, незалежно від тези;

достатніми для тези.

Доказ — незаперечний факт, який підтверджує істинність чого-небудь.

Недоцільно відразу наводити всі відомі вам докази, завжди треба мати щось у запасі, бо невідомо, як поведеться опонент.

Якщо опонент зігнорував наведені вами аргументи, які вам видаються важливими, то про них можна нагадати фразами:

Чи не могли б ви сказати, якої ви думки про …

Ви чомусь не зауважили …

Ви ще висловилися щодо …

Таблиця №111

Таблиця № 112

Таблиця №113

Таблиця №114

Таблиця №115

Зустрічні методи

Дебати — це стратегічна тактична гра, здобути перемогу в якій означає переконати присутніх. На другому етапі дебатів дуже важливо вміти вико­ристовувати зустрічні методи.

Таблиця №116

Таблиця №117

Таблиця №118

Запитання

Запитання — прохання дати які-небудь відомості з приводу чого-небудь; з’ясування чогось.

Таблиця №119

Таблиця №120

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

253 І. Прочитайте текст, дотримуючись правил інтонаційного передавання змістового навантаження й авторського бачення.

Історія однієї суперечки англійця, німця, італійця та українця

Було це давно, ще за старої Австрії, в далекому 1916 році. У купе першого класу швидкого потяга «Львів — Відень» їхали англієць, німець, італієць. Четвер­тим був відомий львівський юрист Богдан Костів. Балачки точилися навколо різ­них тем. Нарешті заговорили про мови: чия краща, багатша і якій належить світове майбутнє. Звісно, кожен заходився вихваляти рідну.

Почав англієць: «Англія — це країна великих завойовників і мореплавців, які славу англійської мови рознесли цілим світом. Англійська мова — мова Шекспіра, Байрона, Діккенса та інших великих літераторів і науковців. Отже, їй належить сві­тове майбутнє». «Ніколи! — гордо заявив німець. — Німецька — мова двох вели­ких імперій: Великонімеччини й Австрії, які займають пів-Європи. Це мова філо­софії, техніки, армії, медицини, мова Шіллера, Гегеля, Канта, Вагнера, Гейне. І тому, безперечно, вона має світове значення».

Італієць усміхнувся і тихо промовив: «Панове, ви не маєте рації. Італійська — це мова сонячної Італії, музики та кохання, а про кохання мріє кожен. Мелодій­ною італійською мовою написані найкращі твори епохи Відродження, твори Данте, Боккаччо, Петрарки, лібрето знаменитих опер Верді, Пуччіні, Россіні, Доніцетті й інших великих італійців. Тому італійській мові належить бути провідною у світі».

Українець довго думав, нарешті промовив: «Я не вірю у світову мову. Хто до­магався цього, потім гірко розчаровувався. Йдеться про те, яке місце відводять моїй мові поміж ваших народів. Я також міг би сказати, що українська — мова не­зрівнянного сміхотворця Котляревського, геніального поета Тараса Шевченка. Це лірична мова найкращої з кращих поетес світу — Лесі Українки, нашого філософа- мислителя Івана Франка, який вільно володів 14 мовами, зокрема і похваленими тут. Проте рідною, а отже, найбільш дорогою, Франко вважав українську… Нашою мовою звучать понад 300 тисяч народних пісень, тобто більше, ніж у вас усіх разом узятих… Я можу назвати ще багато славних імен свого народу, проте вашим шля­хом не піду. Ви ж, по суті, нічого не сказали про багатство й можливості ваших мов. Чи могли би ви, скажіть, своїми мовами написати невелике оповідання, в якому б усі слова починалися з однакової літери?» «Ні». «Ні». «Ні, Це неможливо!» — від­повіли англієць, німець та італієць.

«Вашими мовами це неможливо, а українською — зовсім просто. Назвіть якусь літеру!» — звернувся Костів до німця. «Нехай це буде літера «П», — відповів той.

«Добре. Оповідання називатиметься «Перший поцілунок»: «Популярному перемишльському поету Павлові Петровичу Подільчаку прийшло поштою при­ємне повідомлення: «Приїздіть, Павле Петровичу, — писав поважний правитель Підгорецького повіту Полікарп Пантелеймонович Паскевич, — погостюєте, пове­селитеся». Павло Петрович поспішив, прибувши першим поїздом. Підгорецький палац Паскевичів привітно прийняв приїжджого поета. Потім під’їхали поважні персони — приятелі Паскевичів… Посадили Павла Петровича поряд панночки — премилої Поліни Полікарпівни. Поговорили про політику, погоду. Павло Петрович прочитав підібрані пречудові поезії. Поліна Полікарпівна пограла прекрасні поло­нези Понятовського, прелюдії Пуччіні. Поспівали пісень, потанцювали падеспань, польку. Прийшла пора — попросили пообідати. Поставили повні підноси пляшок: портвейну, плиски, пшеничної, підігрітого пуншу, пива, принесли печені поросята, приправлені перцем, півники, пахучі паляниці, печінковий паштет, пухкі пампушки під печеричною підливою, пироги, підсмажені пляцки. Потім подали пресолодкі пряники, персикове повидло, помаранчі, повні порцелянові полумиски полуниць, порічок. Почувши приємну повноту, Павло Петрович подумав про панночку. По­ліна Полікарпівна попросила прогулятися Підгорецьким парком, помилуватись природою, послухати пташині переспіви. Пропозиція повністю підійшла прихмілілому поету. Походили, погуляли …Порослий папороттю прадавній парк подарував приємну прохолоду. Повітря п’янило принадними пахощами. Побродивши парком, пара присіла під пророслим плющем платаном. Посиділи, помріяли, позітхали, пошепталися, пригорнулися. Почувсь перший поцілунок: прощай, парубоче привілля, пора поету приймакувати».

У купе зааплодували, і всі визнали: милозвучна, багата українська житиме вічно поміж інших мов світу.

II. Виконайте завдання за текстом.

1. Визначте, яка це суперечка:

а) за формою;

б) залежно від мети;

в) за кількістю осіб.

2. Визначивши різновид суперечки, назвіть її особливості.

3. Чи дотримувались вимог учасники суперечки?

4. Визначте, які аргументи застосовували учасники суперечки.

5. Напишіть оповідання (нарис, есе, вірш), у якому всі слова починали­ся б з однієї літери.

254.1. Подана нижче вправа — це спроба поглянути на деякі загальні риси твого характеру, твоєї особистості. Йдучи рядок за рядком, у кож­ному впишіть цифру 4 біля того слова, яке найкраще вас характеризує; далі — цифру 3 біля того, яке характеризує вас найкраще після того першого, і цифри 2 та 1 біля решти слів у рядку.

У кожного з нас свій стиль, свої риси, свій характер

Зразок:

II. Додайте числа в кожній колонці і впишіть суми у відповідні клі­тинки:

Якщо у тебе найвищий рахунок у 1-й колонці — ти виноградина. Якщо у тебе найвищий рахунок у 2-й колонці — ти помаранча.

Якщо у тебе найвищий рахунок у 3-й колонці — ти банан.

Якщо у тебе найвищий рахунок у 4-й колонці — ти кавун.

А тепер знайди свій фрукт і поміркуй, що це може означати для тебе.

ВИНОГРАДИНИ

Природні здібності:

Можуть мати труднощі з:

✵ вміння усвідомлювати

✵ точністю відповідей

✵ чуйність

✵ зосередженістю на чомусь одному

✵ гнучкість

✵ організованістю

✵ вигадливість

✵ схильність до роботи в групі Найкраще навчаються, коли:

Для того, щоб розширити свій стиль, потребують:

✵ можуть працювати разом з інши­ми та обмінюватися думками

✵ звертати більше уваги на деталі

✵ мають можливість поєднувати працю й розвагу

✵ не поспішати

✵ мають нагоду спілкуватися

✵ бути менш емоційними в рішен­нях

✵ не потребують змагатися


ПОМАРАНЧІ


Природні здібності:

Можуть мати труднощі з:

✵ схильність до експериментування

✵ дотриманням строків

✵ незалежність

✵ сприйняттям лекційного мате­ріалу

✵ допитливість

✵ творчий підхід до справи

✵ прийняттям обмеженого вибору

✵ новаторство

Найкраще навчаються, коли:

Для того, щоб розширити свій стиль, потребують:

✵ можуть діяти методом спроб і помилок

✵ навчитися делегувати відпові­дальність

✵ мають змогу створювати реаль­ний продукт

✵ бути сприйнятливішими до чу­жих ідей

✵ мають нагоду змагатися

✵ навчитися розставляти пріори­тети

✵ є самокерованими


БАНАНИ


Природні здібності:

Можуть мати труднощі з:

✵ схильність до планування

✵ розумінням чужих почуттів

✵ вміння з’ясовувати факти

✵ ставленням до незгідних

✵ організованість

✵ дослідженням альтернативних варіантів

✵ вміння дотримуватися вказівок


Найкраще навчаються, коли:

Для того, щоб розширити свій стиль, потребують:

✵ перебувають у впорядкованому середовищі

✵ частіше висловлювати власні почуття

✵ одержують конкретні результати

✵ просити інших пояснити їхні погляди

✵ можуть бути певні, що інші вико­нають свою частину роботи

✵ бути гнучкішими

✵ мають справу з передбачуваними ситуаціями


КАВУНИ

Природні здібності:

Можуть мати труднощі з:

✵ обговорювати різні позиції

✵ працею в групі

✵ знаходити розв’язки

✵ сприйняттям критики

✵ аналізувати ідеї

✵ дипломатичністю в перекону­ванні інших

✵ визначати цінність і важливість


Найкраще навчаються, коли:

Для того, щоб розширити свій стиль, потребують:

✵ мають доступ до ресурсів

✵ терпляче приймати недоскона­лість

✵ мають змогу працювати незалежно

✵ навчитися розглядати всі аль­тернативи

✵ відчувають, що їхні інтелектуальні здібності належно оцінено

✵ зважати на почуття інших

✵ дотримуються традиційних методів


ШАНУЙ ВЛАСНУ ВІДМІННІСТЬ

III. За поданими характеристиками проведіть а) дискусію; б) полеміку: «Котрий із фруктів найкращий?».

Дискусія

255. Підготуйтесь до дискусії «Навіщо нам гро­ші? »: переділіть клас на групи по 5-6 осіб кожна і призначте для кожної групи ведучого та екс­пертів.

Рекомендації ведучому

✵ Спершу чітко сформулюйте і оголосіть проблему, яку треба обгово­рити.

✵ Визначте мету.

✵ Оприлюдніть структуру обговорення (бажано обговорити: Навіщо зби­рати гроші? Де їх зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?).

✵ Приділяйте увагу кожному учасникові, вислухайте думку всіх.

✵ Обов’язково підсумовуйте сказане після кожного пункту.

Рекомендації учасникам дискусії

✵ Зберіть матеріал про гроші.

✵ Систематизуйте зібраний матеріал: вступ, основна частина, вис­новки.

✵ Підготуйте запитання до опонентів, враховуючи їхній характер та інші характеристики.

Експерти оцінюють:

✵ правильність розуміння питання;

✵ наявність власних думок і оцінювань у відповідях;

✵ точність і зрозумілість відповіді;

✵ логічність висловлення думки;

✵ культуру мовлення, володіння мистецтвом переконування.

256. Перегляньте на телеканалі ZIK програму «Народ проти» і підго­туйтесь до дебатів «Моя відповідальність». Орієнтовні питання для обговорення:

< відповідальність за вчинки;

< відповідальність за результати спільної роботи;

< відповідальність за ухвалене рішення;

< відповідальність за розподіл обов’язків.

Позбуваймося мовник «динозаврів»

257. Зредагуйте словосполучення, правильні варіанти запишіть. Прокоментуйте виправлені помилки.

Вважати необхідним, в загальному випадку, відволікати увагу, вклад в освіту, включити питання, в найближчий час, в порядку виключення, в разі необхідності, всі бажаючі, давати добро, добитися результатів, доля істини, заключається в тому, заключити мир, заслуговує уваги, прийняти чиюсь сторону, явна помилка, в той час як, в якості секретаря.

258. Доберіть аргументи на підтвердження тези: «Кожна людина повинна брати участь у розв’язанні екологічних проблем».

Самооцінювання знань

Підготуйтесь до суперечки «Висока мовна культура. Як її відновити». Обговоріть такі питання:

< мовлення у моїй родині;

< мовний режим у школі;

< мовний простір у моєму місті;

< мова у книзі рекордів України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити