Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

УКРАЇНСЬКА ОРФОЕПІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ

Чим досконаліша звукова організація мови, тим природнішим і внутрішньо необхідним видається нам словесне вираження думки.

Максим Рильський

§16 ОСНОВНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ

Чому орфоепія тісно пов'язана з фонетикою?

116. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити».

Розгляньте таблицю «Норми української літературної вимови», наведіть власні приклади.

«Єдиний иллях, що веде до знання, — це діяльність». Запишіть подані слова у фонетичній транскрипції відповідно до норм української літературної вимови.

Імовірність, задзвенять, піджачок, підживитися, відзвітують, спересердя, хвилювання, дівчатка, зозуля, поліський.

117. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити». Розгляньте таблицю «Особливості вимови деяких граматичних форм», наведіть власні приклади.

Ваш коментар

118. «Вчити самого себе — благородна справа». Прочитайте прислів’я. Укажіть на особливості вимови виділених слів.

1. Від людського поговору не сховаєшся у нору. 2. Сказав язик голові: «Добрий день», а голова відповіла: «Як ти поведешся добре, то й мені буде добрий день». 3. Рис розсипав — ще збереш, сказав слово — не вернеш. 4. Правду й дьогтем не заплямуєш. 5. Завзятий і гору з місця зсуне. 6. Чужим добром не розживешся. 7. З пісні слова не викинеш. 8. Хто сміється, тому не минеться (Нар. творчість).

119. Розв’яжіть мовну задачу.

Поясніть, чому три різні слова в давальному відмінку: кісці (від кіска), кістці (від кістка), кішці (від кішка) — у фонетичній транскрипції відповідно до орфоепічних норм записуються однаково: [к’ і с' ц' і]. Які два слова записуються у фонетичній транскрипції відповідно до норм літературної вимови однаково в таких випадках: [у к а с' ц' і], [м й с' ц' і]?

120. Спишіть текст, розкриваючи дужки. Запишіть виділені слова у фонетичній транскрипції відповідно до норм літературної вимови.

Лебідь — величний білий птах божестве(н,нн)ої краси і грації. Він здатний викликати захопле(н,нн)я не тільки своїм прекрасним опере(н,нн)ям, а й неймовірною поставою. Ці красиві птахи є символом духовної чистоти, непорочності і подружньої вірності.

На перший погляд здається, що характер у них спокійний і миролюбний. Але якщо вони почуваються в небезпеці, відчувають загрозу жи(т,тт)ю, то здатні захиститися. Тоді ці птахи видають шиплячі звуки, безпереста(н,нн)о махають крилами і використовують дзьоб як зброю.

Білосніжні красені є рекордсменами по висоті польоту. Льотчики не раз помічали лебедів-кликунів на висоті понад 8200 метрів. Підтвердже(н,нн)ям цьому став радар. Піднятися на таку висоту птахам дозволило опере(н,нн)я, яке чудово їх зігріває (3 журналу).

Ваш конспект

Орфоепічні норми властиві усному мовленню й пов’язані з вимовою голосних і приголосних звуків та звукосполучень. Саме тому орфоепія тісно пов’язана з фонетикою. Значна частина орфоепічних правил пов’язана з вимовою граматичних форм, правильним наголошенням слів, інтонацією. Вимовні норми не лишаються весь час незмінними, але змінюються вони повільно.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити