Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

§22 УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ

Який основний принцип уживання великої букви?

147. Спишіть, розкриваючи дужки.

(Г,г)осподь, (Р,р)усалка, (П,п)рометей, (М,м)еценат, (С,с)офійчина книжка, (В,в)елика (В,в)едмедиця, (Ш,ш)лях(Ч,ч)умаків, (Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях, (Н,н)естор (Л,л)ітописець, (Б,б)ілорус, (Б,б)ілорусь, (Я,я)рослав (М,м)удрий, (В,в)еликий (К,к)обзар, (С,с)пас, (Б,б)іблія, (С,с)танція (М,м)етро (3,з)олоті (В,в)орота, (Н,н)обелівська (П,п)ремія, (К,к)омета (Г,г)алея, місто (Ж,ж)овті (В,в)оди, (К,к)итайська (Н,н)ародна (Р,р)еспубліка, (3,з)ахідна (У,у)країна, (П,п)оділля, (Г,г)олова (В,в)ерховної (Р,р)ади, (А,а)ндріївська (Ц,ц)ерква, (К,к)оліївщина, (М,м)ашина (Н,н)ива, (Б,б)удинок (У,у)чителя.

Перевірте написання слів, звернувшись до правила.

Крім слова на початку речення, з великої букви пишемо:

а) імена, по батькові прізвища, псевдоніми, прізвиська, клички, назви дійових осіб у байках, казках: Іван Семенович Нечуй-Левицький, Зиновій- Богдан Хмельницький, Олександр Олесь (Олександр Іванович Кандиба), Цицерон, Володимир Мономах, Каменяр (про І. Франка), Хо Ші Мін, Кім Чен Ір, пес Бровко, Вовк та Ягня, Червона Шапочка;

б) назви релігійних понять, свят, постів, божеств і міфологічних істот: Бог, Син Божий, Божа Матір, Пречиста Діва Марія, Різдво, Покрова, Пилипівка (але: Великий піст), Аллах, Будда, Зевс, Артеміда, Геракл, Перун, Стрибог;

в) прізвища, вжиті в загальному значенні без негативної оцінки: Гей, нові Колумби й Магеллани, напнемо вітрила наших мрій (В. Симоненко);

г) присвійні прикметники, утворені від власних назв осіб за допомогою суфіксів -ин-, (-їн-), -ів- (-їв-), -ов-, -ев-, та прикметники, утворені від власних назв, у словосполученнях зі значенням «імені когось», «пам’яті когось»: Миколин брат, Маріїн зошит, Довженкова кіноповість, Шевченків «Заповіт», Шевченківська премія, Франкова кімната;

ґ) кожне слово в астрономічних та географічних складних назвах, назвах вулиць, шляхів, майданів, станцій метро, парків (за винятком родових назв): Юпітер, Великий Віз, Місяць, сузір’я Великого Пса, туманність Андромеди, Полярна зірка, Червоне море, річка Південний Буг, Кримський півострів; коли означуване слово, що входить до географічної назви, не виражає родового поняття: Бабин Яр, Біловезька Пуща, Кривий Ріг, проспект Свободи, Південно-західна залізниця, дендропарк «Софіївка», вулиця Ярославів Вал, проспект Академіка Глушкова;

д) всі слова в офіційних і неофіційних назвах держав, одиницях територіального поділу, образних назвах географічних об’єктів, найвищих державних посад, нагород, міжнародних організацій: Корейська Народно-Демократична Республіка, Князівство Монако, Королівство Бельгія, Слобожанщина, Правобережна Україна, Золотоверхий (Київ), Піднебесна (Китай), Голова Верховної Ради України, Посол Республіки Угорщина, Рада Європи, Організація Об’єднаних Націй, Герой України, Державна премія України;

е) перше слово в назвах автономій, областей, районів, у назвах установ і організацій, політичних партій, назвах історичних подій, пам’яток архітектури, музеїв, парків, наукових та культурних об’єктів: Вінницька область, Ненецький автономний округ, Києво-Святошинський район, Чернігівська губернія, Збройні сили України, Національний банк України, Центральна Рада, Міністерство культури України, Дрогобицька міськрада, Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. Потебні, Семирічна війна, Друга світова війна, Полтавська битва, Ренесанс, День працівників освіти (але: День Незалежності України), Луцький замок, Софійський собор, Будинок металурга, Музей образотворчого мистецтва, Парк культури ім. М. Рильського;

є) кожну букву у складноскорочених назвах, утворених з початкових букв (ініціалів): ГУ МВС (Головне управління Міністерства внутрішніх справ), ТЮГ (Театр юного глядача).

Орфограма. Велика буква у власних назвах.

Ваш коментар

Розв’яжіть мовні задачі. Проаналізуйте, якій групі вдалося дати найповніші правильні відповіді.

1. У письмових роботах учнів слово церква, вжите у різних реченнях, писалося по-різному: у деяких — з малої літери, а в деяких — з великої. Наведіть приклади речень, які могли б проілюструвати це явище.

2. З якої букви слід написати присвійний прикметник ахіллесова у словосполученні АХІЛЛЕСОВА П’ЯТА? Що являє собою це словосполучення? Звідки воно походить? Наведіть приклади двох подібних за походженням словосполучень. Складіть із цими трьома словосполученнями речення, у яких буде зрозумілим лексичне значення словосполучень.

3. Перевіряючи письмові роботи учнів, учитель натрапив на таке написання складених назв свят: 24 Серпня і Двадцять четверте серпня. Якою, на вашу думку, буде реакція вчителя?

Зауважте!

Назви людей за національністю (іспанець, чех), місцем проживання (одесит, львів’янка), родові назви міфологічних істот (ангел, русалка, німфа, лісовик, фея) та індивідуальні назви, що стали загальними (дизель — назва двигуна, каїн — братовбивець, ват, кулон, ампер — назви одиниць виміру) або вживаються в переносному чи зневажливому значенні (баба-яга, сучасні геркулеси, кайдаші) пишуться з малої літери.

З малої букви пишемо назви посад, звань, наукових ступенів, титулів, рангів, чинів, закордонних державних органів, історичних подій, які стали загальними: директор, декан, старший науковий співробітник, депутат, князь, імператор, шах, сейм, бундестаг, хрестові походи, трипільська культура, палеоліт, громадянська війна.

Так само, з малої літери, пишуться відносні прикметники, утворені від особових назв за допомогою суфіксів -ськ-, -инськ-, -інськ-, -евськ-, -івсь- та прикметники, що входять до складу стійких фразеологічних сполук і термінів: тичининська строфа, шевченківська хата, езопова мова, прокрустове ложе, базедова хвороба.

149. Доберіть до кожного пункту основного правила і правила-підказки власні приклади, сформуйте словниковий диктант (35 слів) і продиктуйте по черзі одне одному. Проведіть взаємоперевірку робіт, проаналізуйте результати.

Зауважте!

Частки, артиклі, інші службові слова (ван, да, де, ді, дед, ед, ель, ла, фон, дон) пишемо з малої букви та окремо від іншомовних прізвищ: Нур ед Дін, Людвіг ван Бетховен, Лопе де Вега, дон Педро, дон Хосе. Але: Дон Кіхот, Дон Жуан.

Арабське ібн пишемо окремо з великої букви: Ібн Сіна, Ібн Мухамед; тюркське паша — з малої, частини прізвищ Мак-, Ван-, Сен-, Сен- — з великої через дефіс: Осман-паша, Мак-Кінлі, Ван-Ейк, Сен-Сімон, Сан-Мартіні.

Назви з компонентами бей, заде, огли, мелік тощо пишемо разом: Абдурахманогли, Турсунзаде, Ісмаїлбей.

150. «Єдиний шлях що веде до знання, — це діяльність». Спишіть, розкриваючи дужки.

Барон (Ф,ф)он (К,к)раузе, (К,к)ур (Д,д)е (Ж,ж)ебелен, (Л,л)ім (Х,х)он (І,і)н, (І,і)мператор (В,в)ізантії (К,к)остянтин (Б,б)агряно-родний, (Г,г)ерцог (А,а)нжуйський, (М,м)ак (М,м)ерфі, (Г,г)раф (Д,д)е (Г,г)арофа, (А,а)кадемік (В,в)ернадський, (Т,т)анталові (М,м)уки, (А,а)фриканці, (П,парламент, (А,а)фіна, (А,а)цтеки, (Д,д)омовик, (Л,л)еонардо (Д,д)а Вінчі, (К,к)ер (О,о)гли, (О,о)тто (Ф,ф)он (Б,б)ісмарк, (Г,г)айморова (П,п)орожнина, (С,с)онячна (С,с)истема, (П,п)ерська (3,з)атока, (П,п)івнічне (П,п)ричорномор’я, (А,а)нтичний (С,с)віт, (Н,н)аціональний (М,м)узей (Л,л)ітератури (У,у)країни, (М,м)іжнардний (К,к)омітет (Ч,ч)ервоного (Х,х)реста, (В,в)сесвітня (Р,р)ада (М,м)иру, (П,п)рем’єр (М,м)іністр (Р,р)еспубліки (П,п)ольща, (Б,б)лаговіщення, (К,к)иєво-(П,п)ечерська (Л,л)авра, (Д,д)емократична (П,п)артія (У,у)країни, (Д,д)екларація (П,п)рав (Л,л)юдини, (П,п)алац (У,у)рочистих (П,п)одій.

Зауважте!

Назви художніх, музичних творів, газет, журналів, писемних, історичних пам’яток, станцій метро, нагород, кораблів, поїздів, марок машин, побутової техніки, приладів, деяких продуктів харчування беруться в лапки: байка «Пан та Собака», опера «Запорожець за Дунаєм», газета «Здоров’я», журнал «Однокласник», історична писемна пам’ятка «Руська правда», станція метро «Поштова площа» (але: станція Фастів-Перший, аеропорт Бориспіль), медаль «За відвагу», літак «Антей», автомобіль «Таврія», цукерки «Пташине молоко».

151. Складіть і запишіть рекламні оголошення (слогани), які містили б ілюстрації правопису слів — власних назв (повісті, журналу, нагороди, марки автомобіля, побутової техніки).

Зразок. Кухонний комбайн «Мрія» — твій надійний помічник у приготуванні тортів і тістечок.

152. «Я кочу сказами своє слово». Напишіть есе (за можливості, пост у соціальних мережах) про значення пісні, музики у вашому житті. Зверніть увагу на правопис власних назв.

Ваш конспект

Основний принцип уживання великої букви можна сформулювати так: загальні назви пишуться з маленької букви, а власні — з великої. Проте бувають випадки, коли власна назва переосмислюється і пишеться з маленької букви: прикладом можуть слугувати одиниці вимірювання, що походять від прізвищ учених (ампер, ват — від власних назв Ампер, Ватт), а також прізвища, імена, що вжиті в узагальненому або підкреслено негативному значенні (новітні наполенони — у значенні загарбники), у яких сірків очі позичати — у значенні собак). Загальні назви можуть писатися з великої букви, якщо вживаються у підкреслено позитивному або шанобливому плані (Високі Договірні Сторони — у міжнародних актах, Автор і Видавництво — в угодах).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити