Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

§23 НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

Від чого залежить написання слів разом, окремо та через дефіс?

Разом пишуться:

1. Складноскорочені слова і похідні від них: військкомат, юннат.

2. Складні слова з першою частиною — числівником: двадцятиповерховий, стодвадцятивосьмирічний.

3. Складні іменники, утворені з двох або кількох слів за допомогою сполучених о, е чи без них та утворені від них прикметники: глинозем, лісостеп, хліборобський.

4. Складні прикметники, утворені від словосполучень: працездатний (здатний до праці), сільськогосподарський (сільське господарство), вагонобудівний (вагони будувати).

5. Складні числівники та прикметники з компонентом -сотий, -тисячний, -мільйонний: трьохтисячний, багатомільйонний.

6. Складні слова, у яких перша частина пів-, напів-, полу-, а друга — іменник, що означає загальну назву: північ, півметра, півогірка.

7. Прислівники, прийменники і сполучники, утворені сполученням двох або кількох слів: вниз, обабіч, якщо.

8. З першими частинами авіа-, авто-, агро-, архі-, біо-, вело-, водо-, геліо-, гео-, гідро-, газо-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, кіно-, космо-, лжє-, макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мого-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгено-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото-: авіадиспетчер, зоомагазин, моновистава, нанотехнології, кінопроби, псевдовчення, телепрограма, фотоапарат.

Через дефіс пишуться:

1. Складні іменники, що не мають сполучного голосного: хліб-сіль, прем’єр-міністр.

2. Складні іменники з першою частиною віце-, екс-, обер-, унтер-, штабс-, віце-президент, екс-чемпіон, унтер-офіцер.

3. Іменники на позначення казкових персонажів та складні прізвища: Вовчик-Братик, Іван Нечуй-Левицький.

4. Складні слова з пів-, що є власною назвою: пів-Америки, пів-Криму.

5. Складні іменники-наукові терміни: жук-рогач, вакуум-камера.

6. Прикметники з першою частиною -ико, -іко: історико-краєзнавчий, хіміко - технологічний.

7. Прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: воєнно-стратегічний, військово-спортивний. Винятки: військовозобов’язаний, військовополонений, військовослужбовець.

8. Складні прикметники, що означають різні кольори або відтінок одного кольору: червоно-зелений, світло-голубий, але: жовтогарячий, червоногарячий.

9. Прикметники, утворені від сполучень, у яких слова не залежні одне від одного (між ними можна поставити сполучник і): навчально-виховний, культурно-освітній. Винятки: всесвітньо-історичний, народно-визвольний, літера тур но -художній.

10. Складні прикметники, дієслова і прислівники, у яких повторюються однакові або синонімічні частини: білий-білий, горить-палає, туди-сюди.

Орфограма. Правопис складних слів.

Ваш коментар

153. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити».

Прочитайте речення, поясніть правопис виділених слів.

1. Тільки рясним верховіттям шептала вічнозелена сосна (Леся Українка). 2. Білосніжне прядиво м’ялося і прялося в руках (В. Гужва). 3. Так тихо-тихо падає цей сніг на сині квіти й дерева зелені, так тихо-тихо крутиться цей світ, так тихо… (С. Жолоб). 4. А я подумав: ось тобі і на! Уже і це для тебе стало дивом: уже і світ тобі — з телевікна, і таїна — за телеоб’єктивом (М. Луків). 5. Любив мій батько явори — статечно-сиві, мов на святі (В. Малишко). 6. Конюшино, квітко біла, як же ти отак зуміла, щоб ніхто тебе не сіяв і під тебе не орав: самосівом жить осіла серед інших різних трав (Д. Онкович). 7. Живім для добра на вселюдському святі, не зраді, а правді і злагоді раді (О. Орач). 8. Ще б один-однісінький раз відчути себе серед просторів океанічних (О. Гончар).

154. Розв’яжіть мовну задачу.

Як би ви пояснили учневі (учениці) 6 класу, чому слова молочнокислий, всесвітньо від о мий, північноамериканський пишуться разом, а кисло-солоний, всесвітньо-історичний, північно-західний — через дефіс?

155. Xто швидше? Розкриваючи дужки, запишіть подані слова у дві колонки:

• ті, що пишуться разом;

• ті, що пишуться через дефіс.

(Оцтово)кислий, (світло)зелений, (тихо)претихо, (ощадно)позич- ковий, (сього)дення, (дизель)електрохід, (фото)ательє, (яхт)клуб, (смерто)носний, (супер)приз, (оптико)механічний, (азото)добувний, (глухо)німий, Ростов(на)Дону, (диво)цвіт, (ячмінно)пшеничний, (глино)зем, (культурно)просвітницький, (мото)завод, (штабс)капітан, (стоп)кадр, (південно)західний, (всесвітньо)відомий, (святково) урочистий, (п’яти)поверхівка.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться продовження вислову Платона Воронька: «Земля! О, скільки в слові…».

156. Спишіть текст, знімаючи риски.

Небо чисте, тільки на самому край/небі насурмилась темно/синя хмарка. Такі хмарки віщують грози. Я люблю грози. Я певен: їх любить кожен, хто любить ясно/блакитне небо. У чеканні/жаданні грози природа розкривається вся, до останньої стеблинки. Розкривається часто/густо в запахах і кольорах, у всіх своїх таїнствах. Людина теж чекає грози в тривозі/неспокої, їй боязно, їй і радісно. Чому? Може, тому, що людина — сама часточка природи, чекає з нею, радіє невідомими тайниками життю й буянню. А може… Може, тому, що грози геть/чисто очищають душі. Я знаю: ще будуть грози — буде й сонце. І від того почуваюся дужим. Міцним/преміцним… (О. Гончар).

Ваш конспект

Складні слова в українській мові пишуться разом, через дефіс і окремо, залежно від того, як вони утворені, якою частиною мови є, які зв’язки існують між частинками складного слова. Складні слова можуть утворюватися за допомогою сполучних голосних звуків і без них. Складні слова, які утворилися за допомогою сполучних голосних, пишуться разом. Складні слова, утворені без сполучних голосних, пишуться разом або через дефіс.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити