Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

УКРАЇНСЬКА ГРАФІКА. УКРАЇНСЬКА ОРФОГРАФІЯ ЯК УЧЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИХ ПРАВИЛ НАПИСАННЯ СЛІВ

§23 НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ

Від чого залежить написання слів разом, окремо та через дефіс?

Разом пишуться:

1. Складноскорочені слова і похідні від них: військкомат, юннат.

2. Складні слова з першою частиною — числівником: двадцятиповерховий, стодвадцятивосьмирічний.

3. Складні іменники, утворені з двох або кількох слів за допомогою сполучених о, е чи без них та утворені від них прикметники: глинозем, лісостеп, хліборобський.

4. Складні прикметники, утворені від словосполучень: працездатний (здатний до праці), сільськогосподарський (сільське господарство), вагонобудівний (вагони будувати).

5. Складні числівники та прикметники з компонентом -сотий, -тисячний, -мільйонний: трьохтисячний, багатомільйонний.

6. Складні слова, у яких перша частина пів-, напів-, полу-, а друга — іменник, що означає загальну назву: північ, півметра, півогірка.

7. Прислівники, прийменники і сполучники, утворені сполученням двох або кількох слів: вниз, обабіч, якщо.

8. З першими частинами авіа-, авто-, агро-, архі-, біо-, вело-, водо-, геліо-, гео-, гідро-, газо-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, кіно-, космо-, лжє-, макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мого-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгено-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото-: авіадиспетчер, зоомагазин, моновистава, нанотехнології, кінопроби, псевдовчення, телепрограма, фотоапарат.

Через дефіс пишуться:

1. Складні іменники, що не мають сполучного голосного: хліб-сіль, прем’єр-міністр.

2. Складні іменники з першою частиною віце-, екс-, обер-, унтер-, штабс-, віце-президент, екс-чемпіон, унтер-офіцер.

3. Іменники на позначення казкових персонажів та складні прізвища: Вовчик-Братик, Іван Нечуй-Левицький.

4. Складні слова з пів-, що є власною назвою: пів-Америки, пів-Криму.

5. Складні іменники-наукові терміни: жук-рогач, вакуум-камера.

6. Прикметники з першою частиною -ико, -іко: історико-краєзнавчий, хіміко - технологічний.

7. Прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: воєнно-стратегічний, військово-спортивний. Винятки: військовозобов’язаний, військовополонений, військовослужбовець.

8. Складні прикметники, що означають різні кольори або відтінок одного кольору: червоно-зелений, світло-голубий, але: жовтогарячий, червоногарячий.

9. Прикметники, утворені від сполучень, у яких слова не залежні одне від одного (між ними можна поставити сполучник і): навчально-виховний, культурно-освітній. Винятки: всесвітньо-історичний, народно-визвольний, літера тур но -художній.

10. Складні прикметники, дієслова і прислівники, у яких повторюються однакові або синонімічні частини: білий-білий, горить-палає, туди-сюди.

Орфограма. Правопис складних слів.

Ваш коментар

153. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити».

Прочитайте речення, поясніть правопис виділених слів.

1. Тільки рясним верховіттям шептала вічнозелена сосна (Леся Українка). 2. Білосніжне прядиво м’ялося і прялося в руках (В. Гужва). 3. Так тихо-тихо падає цей сніг на сині квіти й дерева зелені, так тихо-тихо крутиться цей світ, так тихо… (С. Жолоб). 4. А я подумав: ось тобі і на! Уже і це для тебе стало дивом: уже і світ тобі — з телевікна, і таїна — за телеоб’єктивом (М. Луків). 5. Любив мій батько явори — статечно-сиві, мов на святі (В. Малишко). 6. Конюшино, квітко біла, як же ти отак зуміла, щоб ніхто тебе не сіяв і під тебе не орав: самосівом жить осіла серед інших різних трав (Д. Онкович). 7. Живім для добра на вселюдському святі, не зраді, а правді і злагоді раді (О. Орач). 8. Ще б один-однісінький раз відчути себе серед просторів океанічних (О. Гончар).

154. Розв’яжіть мовну задачу.

Як би ви пояснили учневі (учениці) 6 класу, чому слова молочнокислий, всесвітньо від о мий, північноамериканський пишуться разом, а кисло-солоний, всесвітньо-історичний, північно-західний — через дефіс?

155. Xто швидше? Розкриваючи дужки, запишіть подані слова у дві колонки:

• ті, що пишуться разом;

• ті, що пишуться через дефіс.

(Оцтово)кислий, (світло)зелений, (тихо)претихо, (ощадно)позич- ковий, (сього)дення, (дизель)електрохід, (фото)ательє, (яхт)клуб, (смерто)носний, (супер)приз, (оптико)механічний, (азото)добувний, (глухо)німий, Ростов(на)Дону, (диво)цвіт, (ячмінно)пшеничний, (глино)зем, (культурно)просвітницький, (мото)завод, (штабс)капітан, (стоп)кадр, (південно)західний, (всесвітньо)відомий, (святково) урочистий, (п’яти)поверхівка.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться продовження вислову Платона Воронька: «Земля! О, скільки в слові…».

156. Спишіть текст, знімаючи риски.

Небо чисте, тільки на самому край/небі насурмилась темно/синя хмарка. Такі хмарки віщують грози. Я люблю грози. Я певен: їх любить кожен, хто любить ясно/блакитне небо. У чеканні/жаданні грози природа розкривається вся, до останньої стеблинки. Розкривається часто/густо в запахах і кольорах, у всіх своїх таїнствах. Людина теж чекає грози в тривозі/неспокої, їй боязно, їй і радісно. Чому? Може, тому, що людина — сама часточка природи, чекає з нею, радіє невідомими тайниками життю й буянню. А може… Може, тому, що грози геть/чисто очищають душі. Я знаю: ще будуть грози — буде й сонце. І від того почуваюся дужим. Міцним/преміцним… (О. Гончар).

Ваш конспект

Складні слова в українській мові пишуться разом, через дефіс і окремо, залежно від того, як вони утворені, якою частиною мови є, які зв’язки існують між частинками складного слова. Складні слова можуть утворюватися за допомогою сполучних голосних звуків і без них. Складні слова, які утворилися за допомогою сполучних голосних, пишуться разом. Складні слова, утворені без сполучних голосних, пишуться разом або через дефіс.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити