Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

ЛЕКСИКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

§31 АКТИВНИЙ І ПАСИВНИЙ ЗАПАС ЛЕКСИКИ

Чому деякі слова виходять з активного вжитку?

231. Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Визначте тему й основну думку висловлювання.

Слова народжуються і помирають. У кожного слова своя доля. Одні з’явилися на світ у сиву давнину. Зникали і виникали народи і мови, а життя кликало ці слова з собою, робило свідками невпинного руху. І тепер вони крокують у вічність. Другі слова зовсім занепадають і забуваються, бо втратилися, мов у воду канули, позначувані ними предмети, явища і поняття. Колись слова боярин, вельможа, воєвода, бунчужний хизувалися своєю пишнотою. Пішли в небуття предмети і явища — і зів’яли, втратили силу слова, випали з ужитку. Тільки в історичних романах, повістях, оповіданнях та інших творах автори звертаються до цих слів, щоб назвати предмети старовини і зниклі явища, щоб відтворити факти й події минулих історичних епох. Треті слова тільки що народилися і в них усе ще попереду. Вони іменують нові відкриття, нові предмети, інколи замінюють уже існуючу назву. Чи буде в них розлога нива життя, чи коротка хвиля існування — покаже час (І. Вихованець).

У постійній кількісній і якісній зміні (в утворенні нових і виході з ужитку або переосмисленні застарілих слів і відновленні їх функціонування в мові) виділяють активний і пасивний запаси слів.

До активного запасу належать слова, які повсякденно і широко вживаються. Такі слова становлять ядро словникового запасу мови. їм не властивий відтінок новизни або застарілості. Активна лексика охоплює як споконвічно українські слова, так і численні групи запозичень. Вона об’єднує також спеціальні терміни, що вживаються в середовищі людей певних професій, спеціальностей.

До пасивної лексики відносимо ті слова, які не належать до повсякденного мовного вжитку. Це застарілі слова, що вийшли або виходять з активного вжитку і використовуються іноді з певною метою. Наприклад: Цей Коснятин, посадник новгородський, в годину чорну князя врятував, коли від орд німецьких і угорських без війська втік розбитий Ярослав (І. Кочерга). До пасивної лексики належать також нові слова, недавно створені або запозичені з інших мов, які ще не стали загальновживаними.

Ваш коментар

232. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити». Розгляньте таблицю «Пасивний запас слів української мови» і підготуйте розповідь про неологізми, історизми, архаїзми.

Пасивний запас слів української мови

Нові слова — неологізми — слова,

недавно засвоєні мовою, які ще не стали

широко й повсякденно вживатися:

колайдер, стартап, флешмоб

Застарілі слова:

архаїзми — застарілі, давні назви сучасних речей, ознак, явищ, дій. Поряд з архаїзмом існує (як синонім) загальновживане слово, наприклад: ланіти — щоки, благоденствіє — достаток, зримий — видимий, ректи — говорити історизми — назви застарілих речей і явищ, які зникли або зникають із сучасного життя, наприклад: патрицій, плебей, лучник, жупан

233. Запишіть, вставляючи букви, спочатку ті речення, у яких є архаїзми, а потім ті, у яких є історизми. Здійсніть взаємоперевірку робіт.

1. Життя іде і все без кор..ктур, і час л..тить, не стишує галопу, давно нема маркізи Помпадур, і ми живем уже після потопу (Л. Костенко). 2. Все упованіє моє на Тебе, мій пресвітлий раю, на милосердіє Твоє, все упованіє моє на Тебе, Мати, возлагаю. Святая сило всіх Святих, Пр..непорочная, Благая (Т. Шевченко). 3. Високі свічі в срібному трисвічн.жу горіли до глибокої ночі (П. Загребельний). 4. Горн..ці — пр..височенні, вікна великі, мов двері, а двері — як ворота (І. Квітка-Основ’яненко). 5. Насупроти, за хороводом, стояв у гурті своїх гриднів княж..ч Чорний Вепр (В. Малик). 6. То встала Русь в кольчузі і шоломі, щоб їй ст..хія покорялась дика, і вів її у долі невідомі син перуна Олег-владика (В. Симоненко). 7. Тут зібралися парубки та дівчати, отроки й отроковиці з багатьох навколишніх ближніх і дальніх сел..щ (В. Малик). 8. А попереду отаман в..де, куди знає, походжає вздовж байдака (Т. Шевченко).

234. «Єдиний шлях, що веде до знанняj — це діяльність». Прочитайте уривок із поезії Дмитра Павличка. Знайдіть у тексті архаїзми й історизми. Скажіть, яку стилістичну роль виконують у тексті застарілі слова.

І вийшов я на гори, як Хорив,

Поглянув на Дніпра важке свічадо,

Братам далеким поклонився радо,

Бо Київ разом з ними я творив.

Світила осінь. Берег златогрив

Дививсь у воду, як русяве чадо

Князів моїх. О таємнича Ладо,

Скажи, чиє життя я повторив.

Зауважте!

Неологізми поділяються на дві групи — загальномовні та індивідуально-авторські. Загальномовні неологізми з’являються у процесі розвитку науки і техніки, духовної культури, соціальних і політичних змін у суспільстві. Індивідуально-авторські неологізми побутують переважно в межах відповідних контекстів і не перетворюються на загальновживані слова.

235. Прочитайте подані слова. Поміркуйте, які з них можна назвати неологізмами, а які вже стали загальновживаними словами.

Глобалізація, хмарочос, пейджер, провайдер, логін, інтернет-кафе, євроцент, хостинг, спонсор, флеш-пам’ять, ксерокопія, теледебати, сканер, банкомат, бізнес-форум, єврокомісія, електронна пошта, клонування, криптовалюта, брекзитер, селфі

236. Прочитайте речення. Випишіть індивідуально-авторські неологізми.

Скажіть, яке стилістичне забарвлення вони надають висловлюванням. Зробіть висновок, як утворені неологізми.

1. Усміхнись мені привітно, яблуневоцвітно. 2. Весна! Весна! Яка блакить, який прозор! Садками ходить брунькоцвіт, а в небі — злотозор (З тв. П. Тичини). 3. Там люблять працю й пісню гомінку і душу мають кармелюкувату (Л. Забашта). 4. А дівуля, дівчинка, дівувальниця до кожуха, кожушенка так і горнеться, а бабуся, бабулиня, бабусенція до дівчиська, дівчиниська так і тулиться — сиротина ж, сиротуля, сиропташечка, бабумамця, бабутатко, бабу сонечко (І. Драч). 5. Без тебе я стою у тонкостанній кризі, березово стоїть мій невигойний біль, корою тріпочу, немов листок у книзі, — березово кипить навколо заметіль (І. Драч). 6. Світами вітровінь поля відволочила, прижовклено збіліла далина — Дніпровими високими очима дитинно-сіро глянула весна (М. Вінграновський).

«Уява охоплює весь світ». Спробуйте створити власні неологізми, пов’язані з комп’ютерними іграми.

Характерною особливістю словникового складу мови є його безперервний розвиток. Частина слів у мові незмінно зберігається протягом тисячоліть. Це основний словниковий фонд мови. Разом із тим склад деякої частини лексики у процесі її функціонування зазнає певних змін: одні слова стають загальновживаними, інші — застарілими. Є слова, що досить швидко долають шлях від неологізмів до застарілих.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити