Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

МОРФЕМІКА І СЛОВОТВІР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК УЧЕННЯ ПРО БУДОВУ І ТВОРЕННЯ СЛІВ

§38 ПРОСТІ, СКЛАДНІ І СКЛАДЕНІ СЛОВА

Чим складні слова відрізняються від складених?

302. Хто швидше? Запишіть подані слова у дві колонки:

• ті, що мають один корінь; • ті, що мають два і більше коренів.

Неправда, щиросердий, абрикосово-яблучний, інноваційний, хмарина, тваринництво, обласний, синьо-фіолетовий, серпень, трикутник, воротар, яскраво-зелений, двотомник, однозначний, осінній, лісостеп, газетяр, оподаткування, іншомовний.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв записаних слів складеться початок вислову Михайла Стельмаха: «… не вгадає».

За кількістю основ слова поділяються на прості, складні і складені.

Слова з однією основою називаються простими: тиша, ранковий, розхвилюватися. Вони можуть мати кілька префіксів і суфіксів і тільки один корінь: порозкиданий, якнайглибший.

Слова з двома і більше основами називаються складними. Вони можуть писатися разом (хлібороб, вічнозелений) або через дефіс (хліб-сіль, тьмяно-коричневий).

Слова з двох або більше слів називаються складеними: буду відповідати, двісті двадцять, так що.

303. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити». Прочитайте поезію Петра Перебийноса. Зробіть висновок про особливості творення виділених складних слів.

Повернулись у небо весни

каравани лелечого роду

і на крилах своїх принесли

запах сонця і талого льоду.

Ще вітрами шумів яснодень,

та лелеки доріг не втрачали.

Видно, вчились вони у людей

пам’ятати зелені причали.

Споконвіку так у птахів:

через відстані, бурі і втому

повертатись до рідних дахів,

до знайомого отчого дому.

Складні слова творяться поєднанням двох або кількох основ:

• за допомогою сполучних голосних о або е (є): пароплав, працездатний;

• без сполучних голосних: хліб-сіль, повсякденний.

Якщо перша частина складного слова — прикметник, то сполучним звуком виступає о: важкоатлет, яснозорий. Якщо першою частиною такого слова є прикметник м’якої групи, то перед о пишеться ь: верхньодніпровський.

Якщо першою частиною слова є прислівник у формі вищого ступеня порівняння, сполучним голосним виступає е: вищезгаданий, нижчезазначений.

Коли перша частина складного слова — іменник або займенник, то сполучним звуком буває:

• після твердого приголосного — звук о: самовчитель, грушоподібний;

• після м’якого неподовженого приголосного — звук е: крицеподібний, бурелом, але: конов’язь, костоправ, свинопас;

• після й, яким закінчується основа іменника м’якої групи, або м’якого подовженого приголосного першої частини пишеться є: боєздатність, життєпис.

Орфограма. Сполучні о, е (є) в складних словах.

Ваш коментар

304. «Єдиний шлях, що веде до знання, — це діяльність». Від поданих пар слів утворіть складні слова, поясніть правопис.

Зразок. Рука, писати — рукопис.

Земля, копати; машина, писати; чорний, слива; праця, любити; буряк, комбайн; зоря, падати; птахи, ферма; вода, міряти; ліс, степ; синій, око; перший, ряд; сам, захист; край, знати; сталь, варити; правий, берег; життя, писати; дерево, обробляти; сільське, господарство; загальний, наука.

305. Хто швидше? Запишіть подані складні слова у дві колонки:

• із сполучним голосним о; • із сполучним голосним е (є).

Ідол..поклонник, стал..плавильний, камен..дробильний, менш..вартісний, оборон..здатність, змі..лов, вантаж..відправник, смітт..звалище; камен..різ, агрегат..ремонтний, олі..подібний, парк..будівний, мор..плавець, старш..курсник, спірал..подібний, пожеж., гасіння, прац..здатний, насінн..сховище, сво..рідний, ясн..чолий, іде..творчий, вищ..перелічений, плющ..подібний, вітр..захисний, гвинт..моторний.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться прислів’я.

306. Хто швидше? Пригадайте правопис складних слів разом і через дефіс. Запишіть подані слова, розкриваючи дужки, у дві колонки:

• ті, що пишуться разом; • ті, що пишуться через дефіс.

(Ясно)окий, (авто)транспорт, (стоп)сигнал, (контр)адмірал, (біо) ритми, (ідейно)художній, (старо)болгарський, (міді)спідниця, (сливо)подібний, (екс)чемпіон, (контр)наступ, (водно)спиртовий, (обл)енерго, (сливово)яблучний, (чисто)білий, (радіо)фізичний, (оче) видний, (яскраво)зелений, (звітно)виборний, (диво)слово, (міні) комп’ютер, (штабс)капітан, (стале)плавильний, (льоно)переробний, (плямисто)сірий, (псевдо)наука, (чорно)білий, (п’яти)значний.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних слів складеться початок вислову Григорія Сковороди: «… є в очах».

Загальні назви з частинами пів-, полу-, напів- пишуться разом: півкраїни, півапєльсина, піввікна, полумисок, напівтемрява. Якщо загальна назва починається з я, ю, є, ї, після частини пів- ставиться апостроф: пів’ягоди, пів’юрти, пів’їдальні.

Через дефіс із частиною пів- пишуться власні назви: пів-Києва, пів-Європи.

Якщо іменник з пів розділяється іншим словом, пишемо окремо: пів чайної ложки, о пів на третю.

Орфограма. Правопис слів із частинами пів-, напів-, полу-.

Ваш коментар

307. «Єдиний шляхj що веде до знання, — це діяльність».

Прочитайте слова, прокоментуйте орфограму «Правопис слів із частинами пів-, напів-, полу-».

Півогірка, півсела, пів-Ялти, пів-Львова, напівсон, пів’ящика, полукіпок, півзахисник, піввіку, полудень, напівавтомат, півчашки, пів нашого подвір’я, пів на десяту, піввоза, піваркуша, пів’ялинки, пів-Єгипту, піввідра.

Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Птиці криють (пів)неба, (пів)обрію криють під крила, на луках, на озерах з’явилися акварельні вітрила (А Малишко). 2. Можна знайти в природі (пів)тонй, можна життя спинити на (пів)слові, та нема в житті (напів)ціни, нема в житті (напів)любові (В. Крищенко). 3. Відцокотів я (пів)Європи чавунним цокотом коліс (П. Перебийте). 4. Від Лохвиці до самої Молдови (пів)України — то козацькі вдови (Л. Костенко). 5. Мічурін запрошує кожного з присутніх з’їсти (пів) яблука і (пів)абрикоса нових сортів (О. Довженко). 6. Було ще рано, (пів) до восьмої (М. Коцюбинський). 7. На дошці лишився (напів) стертий малюнок крейдою (О. Донченко). 8. Якісь думки снуються в голові, (напів)журливі і (напів)свідомі (М. Рильський). 9. У моїх повіках (напів)сонних застигло сонце молоде (Д. Павличко).

309. Спишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Брянський уже видерся метрів на двадцять, а стіна і далі здіймалася над ним, стрімка, як (хмаро)чос (О. Гончар). 2. О, як топтали банди (зло)ворожі вкраїнське слово, чисте, як алмаз… (Л. Забашта). 3. Тільки рясним (верхо)віттям шептала (вічно)зелена сосна (Леся Українка). 4. Яка радість стрибнути з розгону у воду, підняти (водо)грай сліпучих бризок! (О. Донченко). 5. Наша старшина не встояла б віч(на)віч проти тебе. Один твій погляд скине (лже)пророків! (Леся Українка). 6. Деякі умільці виготовляють із (пап’є)маше побутові дрібнички: скриньки, квіти, різні прикраси (З журналу). 7. З самого ранку (лісо)паркові алеї повнилися музикою та співами (О. Гончар). 8. Станція «(Академ) містечко» є другою після «Лозняків» (двох)ярусною станцією київського (метро)політену, але, на відміну від останньої, має дві галереї над коліями (3 журналу).

«Я хочу сказами своє слово». Поміркуйте, чи доцільно ризикувати життям заради хвилинного задоволення. Напишіть невеликий роздум- спростування за висловлюванням Олеся Донченка. Подискутуйте на цю тему з однолітками (за можливості, у соціальних мережах).

Ваш конспект

Слова, що мають дві і більше основи і пишуться разом або через дефіс, називаються складними: червонощокий, червоно-коричневий. Складені слова мають кілька частин, що пишуться окремо: двадцять сім, поки що.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

СТАТТЯ В ГАЗЕТУ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

Стаття в газету — роздум проблемного характеру, призначений для оприлюднення в засобах масової інформації.

Стаття відзначається ґрунтовним аналізом матеріалу, високим ступенем узагальнення, чіткістю висновків. Використовуючи різноманітні факти, яскраві приклади, статистичні дані, автор статті досліджує важливі морально-етичні або суспільно-політичні проблеми.

Особливе значення мають для статті факти. їхня роль не зводиться тільки до ілюстрування, вони є основою проблеми. Стаття потребує літературної досконалості, що досягається стилістичною вправністю та використанням певних композиційних прийомів.

310. Перегляньте кілька номерів молодіжних газет або журналів. Яка тематика надрукованих у них статей? Яка з публікацій вам найбільше сподобалася? Зверніть увагу на композицію статті. Які аргументи видаються вам найбільш доказовими? До яких стилістичних прийомів вдається автор?

311. Прочитайте статтю, написану десятикласницею.

ЗА ЩО ВІДПОВІДАЄ ЛЮДИНА?

За що відповідає людина? За все, що відбувається на землі, чи за щось зовсім невелике?

Є дуже гарна книга Роні «Боротьба за вогонь». У ній розповідається про доісторичних людей. Тоді наші пращури не вміли добувати вогонь, вони підтримували його, не даючи згаснути. І ось хлопчик заснув, і вогонь згас. А це призвело до загибелі цілого племені…

Завжди згадую цю історію, коли чую виправдовування: «Знаєш, зовсім із голови вилетіло…», «Та якось воно так сталося…». Може, тому в житті стільки негараздів, що бракує відповідальності.

Великий і добрий письменник Антуан де Сент-Екзюпері стверджував: «Ми відповідаємо за тих, кого приручили». Повинні відповідати, а насправді ж… Брати наші менші, що так звикли до господарів, опиняються на узбіччі. Собаки й коти, як старі непотрібні іграшки, набридають власникам, і ті залишають їх на вулиці. Пам’ятаю, на узбіччі траси далеко від міста сидів собака, вдивляючись в автомобілі, що мчали на шаленій швидкості. Він чекав на повернення господарів, але вони вже й забули свого улюбленця.

Безвідповідальність починається з дрібниць. Часто можна почути обіцянки зробити щось потім. Влучно про це підмітив народ у прислів’ї: «Обіцяного сім років чекають, а на восьмий забувають». Сказав, що допоможеш молодшому братові підготуватися до контрольної роботи, а сам пішов на зустріч із друзями… Пообіцяв провести товариша на вокзал, але знайшов важливішу для себе справу… У результаті — образа рідних і друзів, що потрапили у скрутне становище. Що ж робити за такої ситуації? Порадою можуть стати слова письменника Бориса Грінченка:

«Зроблю!» — сахайся цього слова.

«Зробив!» — оце поважних мова.

Коли говорять про відповідальність, найчастіше наводять приклади військової звитяги. Справді, на фронті, у надзвичайних ситуаціях, життя і смерть багатьох залежать від однієї людини. У критичну хвилину ти виявився здатним повести за собою людей — перемога! Утік із поля битви, створивши паніку, — поразка, загибель. Та хіба подвиги здійснюють тільки на фронті? Хіба тільки на фронті рятують?

Луї Пастер був мирною людиною. Він володів мужністю і відповідальністю вченого. Він отримав перемогу, яка для людства стала дуже важливою. Пастер зробив відкриття, яке врятувало життя мільйонам. Метод щеплень, відкритий ученим, дав можливість людям перемогти чуму, віспу. Адже ці хвороби забирали людських життів більше, ніж війни.

Сьогодні людина, тільки одна вона, відповідає за все на Землі. Цю відповідальність людина не може передати нікому, бо одна вона наділена вищою силою — силою розуму. Отже, вчинки її повинні бути розумні й людяні.

Проаналізуйте статтю, давши відповіді на запитання на с. 198.

1. Яку проблему порушила десятикласниця? Чи вважаєте ви цю проблему цікавою й актуальною?

2. Чи згодні ви з аргументами авторки? Чи доказовими вони є?

3. Які додаткові аргументи могли б навести ви?

4. Як зміст і композиція статті підпорядковані розкриттю основної думки?

«Я хочу сказати своє слово». Підготуйте статтю в газету на найбільш актуальну, на вашу думку, тему. Уявіть, що вашими читачами будуть однолітки. Напишіть статтю так, щоб вона була цікавою, щоб молоді люди замислилися над порушеними в ній проблемами.

Розмістіть свій допис на сайті вашого навчального закладу або на вашій сторінці в соціальних мережах. Залучіть до обговорення однокласників (однокласниць).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити