Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

§43. ПРИКМЕТНИК. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Від якої частини мови залежить граматична форма прикметника?

356. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити».

Користуючись таблицею, розкажіть про прикметник як частину мови.

Прикметник — це самостійна змінна частина мови, яка виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? яка? яке? які?

Граматичні категорії

Прикметники змінюються за числами, родами (в однині) і відмінками

Лексико-граматичні категорії

За значенням належать до однієї з трьох груп

Якісні

Відносні

Присвійні

Виражають ознаку, що може виявлятися більшою чи меншою мірою і відповідають на питання який?

Наприклад:

чистий — чистіший;

старанний — найстаранпіший;
вдалий — менш удалий

Указують на відношення одного предмета до іншого і відповідають на питання який?

Наприклад:

скляний посуд — посуд зі скла;

весняні квіти — квіти весни;

київські вулиці — вулиці Києва

Указують на належність предмета людині

чи тварині й відповідають на питання чий?

Наприклад:

учителева книга — книга вчителя;

бабусині квіти — квіти бабусі

357. Прочитайте поезію Дмитра Луценка. Випишіть словосполучення з прикметниками, визначте групу за значенням, рід, число і відмінок прикметників.

РЕЛІКВІЯ

Курли, курли… І радощі, й жалі

Дитячих років серце не забуло…

Курли, курли… Лунало десь в імлі,

І все село ту ніжну пісню чуло.

Не знав я ще про той шматок землі,

Де з пальмами тулилися сутуло,

Мов сироти, і наші журавлі,

Що там знайшли скупий притулок.

Олег Шупляк. Над рідною землею

Пролопотіли крилами літа —

А десь журу почую журавлину —

І мріями, як птаха, миттю лину

Туди, де в’ється стежечка крута,

Де час притьмарив батькову хатину,

Що стала мов реліквія свята.

Розв’яжіть мовну задачу.

Учні наводили приклади словосполучень із присвійними прикметниками. Олена записала в зошиті: Оленчин зошит, дівочий хоровод, бабусині окуляри. Якої помилки припустилася дівчина?

Зауважте!

Прикметники залежно від контексту можуть переходити з однієї групи за значенням до іншої.

Якісні прикметники у складі усталених назв переходять у відносні: легка ноша — легка атлетика (назва виду спорту), кисла слива — кисла реакція (назва хімічного процесу).

Відносні й присвійні прикметники, ужиті в переносному значенні, переходять у якісні: золоті руки — умілі, працьовиті руки; солов’їний голос — приємний, мелодійний голос.

Присвійні прикметники переходять у відносні, коли вказують на ознаку за різноманітними відношеннями між предметами: лисячий комір — комір із лисиці.

Ваш коментар

359. Хто швидше? Запишіть подані словосполучення в три колонки: із якісними прикметниками; із відносними прикметниками; із присвійними прикметниками.

Найкращі знання, шкіряне взуття, Оленчина усмішка, сестрин велосипед, камінне серце, штучні квіти, заяча сміливість, ластівчине крило, пшеничне зернятко, Андрієві оцінки, піщаний острів, шовкове волосся, солом’яна стріха, запашна ожина, бабусине печиво, струнка береза, кленове листя.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв записаних іменників складеться пропущена частина у вислові Віталія Коротича: «Людина, не позначена любов’ю, … для добра ».

Зауважте!

Якісні прикметники, крім звичайної форми, мають вищий і найвищий ступені порівняння.

360. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити».

Користуючись таблицею на с. 222, розкажіть про особливості творення вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників.

Вищий ступінь порівняння

Найвищий ступінь порівняння


Указує на те, що в одному предметі більше певної якості, ніж у другому

Указує на те, що певний предмет порівняно з усіма подібними має найбільше даної якості

Проста форма

Твориться від основи звичайного прикметника за допомогою суфіксів -ш-, -іш-: тонкий — тонший, яскравий — яскравіший

Твориться додаванням префікса найдо простої форми вищого ступеня порівняння: тонший — найтонший, яскравіший — найяскравіший

Складна форма

Утворюється за допомогою префіксів що-, як-, які додаються до простої форми найвищого ступеня: найтонший — щонайтонший, найяскравіший — якнайяскравіший

Складена форма

Твориться додаванням слів більш, менш до початкової форми прикметника: більш тонкий, менш яскравий

Твориться додаванням слів найбільш, найменш до початкової форми прикметника: найбільш тонкий, найменш яскравий

Зауважте!

Вищий ступінь порівняння кількох прикметників твориться від інших основ: гарний, хороший — кращий, ліпший; поганий — гірший; великий — більший; малий — менший.

При творенні простої форми вищого ступеня порівняння кінцеві приголосні [г], [ж], [з] із суфіксом -ш- змінюються на [жч]: дорогий — дорожчий, дужий — дужчий, вузький — вужчий. Кінцевий звук основи [с] із суфіксом -ш- чергується із [шч] (на письмі щ)\ високий — вищий.

361. «Єдиний шлях, ш,о веде до знання; — це діяльність». Доберіть антоніми до поданих слів. Утворіть від них прості форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

Зразок.Далекий — близький, ближчий, найближчий.

Сумний, вузький, гарячий, темний, гарний, дешевий, важкий, милий, повільний.

362. «Вчити себе самого — благородна справа». Спишіть прислів’я, утворюючи від поданих у дужках прикметників вищий ступінь порівняння. Позначте суфікси, поясніть їхній правопис.

1. Правда (дорога) від золота й срібла. 2. Інша рада ще (погана), ніж зрада. 3. Коли маєш язик (довгий), як треба, люди втнуть, а коли (короткий), вони ж і натягнуть. 4. Син від батька (розумний) — радість, а брат від брата (мудрий) — заздрість. 5. Сон людині (солодкий) від меду, (милий) від друзів. 6. Де земля (чорна), там хліб (білий). 7. Соловейко (малий) від ворони, та пісні його (гарні).

363. Відредагуйте і запишіть речення.

1. Старий дуб вищий клена. 2. Тільки виважене рішення буде найбільш вдалішим 3. Колібрі — самий менший птах на планеті. 4. Цього разу я ретельно готувався, і моя доповідь була більш цікавішою. 5. Ця тема найважніша для вивчення. 6. Якнайскладну проблему завжди можна розв’язати (З учнівських творів).

Дослідіть, чи правильно утворюють ступені порівняння прикметників ваші однолітки, спілкуючись у соціальних мережах. Прокоментуйте можливі неточності й помилки.

За особливостями відмінювання прикметники поділяються на дві групи — тверду і м’яку.

До твердої групи належать прикметники, основа яких закінчується на твердий приголосний: товаришева, старий, Миколин.

До м’якої групи належать прикметники, основа яких закінчується на м’який приголосний [н'] або [й]: синій — [с й н' і й], кривошиїй — [к р и е в о ш й й і й].

За окремим зразком відмінюються прикметники на -лиций. блідолиций.

Ваш коментар

364. «Вчити себе самого — благородна справа». Складіть словосполучення «іменник + прикметник» і провідміняйте прикметники ЧИСТИЙ, чиста, чисте, використовуючи таблицю.

ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ТВЕРДОЇ ГРУПИ В ОДНИНІ

Рід

Відмінок

називний

родовий

давальний

знахідний

орудний

місцевий

Чоловічий

-ий

-ого

-ому

Як у Н. в. або Р. в.

-им

-ому, -ім

Середній

-ого

-ому

-им

-ому, -ім

Жіночий

-ої

-ій

-ою

-ій

Зробіть висновок, як відмінюються іменники чоловічого і жіночого роду.

365. «Вчити себе самого — благородна справа». Складіть словосполучення «іменник + прикметник» і провідміняйте прикметники синій, синє, синя, використовуючи таблицю на с. 224.

ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ М’ЯКОЇ ГРУПИ В ОДНИНІ

Рід

Відмінок

називний

родовий

давальний

знахідний

орудний

місцевий

Чоловічий

-ій

…ь[ого]

…ь[ому]

Як у Н. в. або Р. в.

-ім

…ь[ому]

Середній

…ь[ого]

…ь[ому]

-ім

…ь[ому]

Жіночий

…ь[ої]

-ій

…ь[ою]

-ій

366. «Вчити себе самого — благородна справа». Складіть словосполучення «іменник + прикметник» і провідміняйте прикметники білолиций, білолице, білолиця, використовуючи таблицю.

ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ НА ЛИЦИЙ В ОДНИНІ

Рід

Відмінок

називний

родовий

давальний

знахідний

орудний

місцевий

Чоловічий

-ий

…ь[ого]

…ь[ому]

Як у Н. в. або Р. в.

-им

…ь[ому]

Середній

…ь[ого]

…ь[ому]

-им

…ь[ому]

Жіночий

…ь[ої]

-ій

…ь[ою]

-ій

Дослідіть, у яких формах (відмінку, роді) прикметники з основою на -лиций своїми закінченнями подібні до прикметників твердої групи, а в яких — до м’якої.

367. Складіть словосполучення «іменник + прикметник» і письмово провідміняйте прикметники щирі, сині, білолиці, використовуючи таблицю.

ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У МНОЖИНІ

Група

Відмінок

називний

родовий

давальний

знахідний

орудний

місцевий

тверда

-их

-им

Як у Н. в. або Р. в.

-ими

-их

м’яка

-іх

-ім

-іми

-іх

на -лиций

-их

-им

-ими

-их

368. Хто швидше? Запишіть словосполучення з прикметниками у дві колонки: ✵ з буквою и в закінченнях; ✵ з буквою і в закінченнях.

Щир..х вітань, у легк..м платті, на тих..й алеї, зручн..м взуттям, далекий острів, щир..й людині, на висок..х деревах, у соломян..й стрісі, зі смуглолиц..м трактористом, кращ..х оцінок, у голоси..м тьохканні, гаряч..й іскрі, тяжк..м тягарем, улюблен..й ляльці.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв іменників складеться закінчення вислову Максима Рильського: «Що краще є від простих слів, коли вони …».

369. Спишіть текст, ставлячи подані в дужках прикметники в потрібному відмінку. Зробіть морфологічний розбір виділених прикметників (див. с. 281).

Море, як (синій) птаха, занурило голову в (блакитний) тумани. (Білий) хмари повзли по крайнебі й купали свої тіні в (синій) морі. Раптом загорілося воно, замиготіло зірками, як небо (тихий) ночі. Місяць заздрить його (бездоганний) блакиті. Тріпочуть у (безкраїй) морі вітрила човників, як крила голубів у небі.

Острів серед моря як хмара на (синій) небі. Здається, вічно пливе самотній острів у (морський) просторах, і хлюпає море в його боки. Тільки місяць уночі збудує свій міст, з’єднавши острів із якимсь (далекий) та (невідомий) краєм (За М. Коцюбинським).

Прикметники в українській мові можуть мати повну і коротку форми.

Повна форма буває стягнена і нестягнена. Прикметники повної стягненої форми в називному відмінку мають закінчення -ИЙ, -ій (у чоловічому роді), -а, -я (у жіночому роді), -е, -є (у середньому роді), а в називному відмінку множини і: великий, велика, велике, великі.

У повній нестягненій формі прикметники відповідно мають закінчення -ая, -яя (у жіночому роді), -еє, -єє (у середньому роді), -її(у множині): великая, великеє, великії.

Коротку форму можуть мати лише деякі якісні прикметники: годен, дрібен, зелен, ладен.

Прикметники в повній нестягненій та короткій формах найчастіше вживаються в усній народній творчості, поезії.

Ваш коментар

370. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть повні нестягнені форми прикметників прямою лінією, повні стягнені — хвилястою, а короткі — пунктирною. Визначте відмінки прикметників.

1. Чорна хмара наступає дрібен дощик покрапає. 2. Зеленеє жито зелене хорошії гості у мене. Зеленеє жито женці жнуть хорошії гості до мене йдуть 3. Чорнії брови карії очі темні як нічка ясні як день. 4. Ой не піде дрібен дощик без тучі без грому. 5. Спадає з клена зелен лист вечірньою годиною і солов’їний тихий свист гуляє над долиною (А. Малишко). 6. Виплива на сині ріки ясен вечір іздаля і до ніг йому гвоздики клонить пристрасно земля (М. Рильський).

Складні прикметники можуть писатися разом і через дефіс.

Разом пишуться складні прикметники, які утворені:

✵ від складних іменників, що пишуться разом: лісостеповий, хліборобський;

✵ від словосполучень: кароокий — карі очі, народнопоетичний — народна поезія;

✵ від сполучення прислівника з прикметником: високоавторитетний, низькорослий;

✵ у кількох прикметників — неоднорідних означень, що вважаються термінами: новогрецька мова, складносурядне речення.

Через дефіс пишуться складні прикметники:

✵ утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: віце-президентський, соціал-демократичний;

✵ між частинами яких можна вставити сполучник /: українсько-білоруський, мовно-літературний;

✵ ті, що означають відтінки кольору або смаку, поєднання кольорів: блідо-рожевий, ясно-зелений, кисло-солодкий, але: жовтогарячий, червоногарячий;

✵ті, що означають назви проміжних сторін світу: північно-західний, південно-східний.

371. Розв’яжіть мовну задачу.

Чому прикметники всесвітньовідомий, білосніжний, південноамериканський пишуться разом, а прикметники всесвітньо-історичний, сніжно-білий, південно-західний — через дефіс?

372. Хто швидше? Запишіть складні прикметники у дві колонки:

✵ ті, що пишуться разом; ✵ ті, що пишуться через дефіс.

Неправо/мірний, плямисто/сірий, лікувально/оздоровчій, круто/рогий, лісо/парковий, піщано/глинистий, громадсько/політичний, хитро/мудрий, липово/акацієвий, східно/слов’янський, сіро/коричневий, кисло/молочний, біло/сніжний, блакитно/жовтий, сто/ метровий, північно/східний, жовто/гарячий, праце/здатний, садово/парковий, сливово/яблучний.

Якщо ви правильно виконали завдання, із третіх букв записаних прикметників складається початок прислів’я: «… в них нема».

373. Прочитайте текст. Поміркуйте про особливості вживання складних прикметників у науковому стилі. Спишіть висловлювання, розкриваючи дужки.

Черешня, як і груша, порода тепло/любна і мало/зимо/стійка. Тому вона культивується головним чином у південних районах.

Сорт Красуня Киева виведений в Українському науково/дослідному інституті садівництва. Дерева сильно/рослі, відносно зимо/ стійкі, урожайні, плодо/носити починають на шостий-сьомий рік.

Плоди середні або вище/середні (5,3—6,6 г), округлі, світло/ жовті з ніжно/рожевим рум’янцем. М’якоть біла, напів/хрящова, соковита, солодка, з гостро/кислуватим присмаком. Дозрівання в умовах Києва у другій декаді червня (З довідника).

«Уява охоплює весь світ». Напишіть есе «Дарує літо нам сузір’я вишень». Уживайте складні прикметники.

Ваш конспект

Рід, число й відмінок прикметника залежить від іменника, до якого прикметник відноситься. За значенням прикметники поділяються на якісні, відносні й присвійні. Проте при вживанні прикметника разом з іменником в непрямому значенні прикметники можуть переходити з однієї групи за значенням до іншої. Деякі ознаки, виражені прикметниками, можуть виявлятися більшою чи меншою мірою. Від таких прикметників утворюються форми ступенів порівняння (вищого й найвищого). Відмінкові закінчення прикметників залежать від того, до твердої чи м’якої групи належить прикметник. Прикметники на -ЛИЦИЙ мають особливості відмінювання.

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

РОЗМОВНИЙ СТИЛЬ. БЕСІДА ЯК ФОРМА СПІЛКУВАННЯ. СКЛАДАННЯ ДІАЛОГІВ

374. Розгляньте таблицю «Розмовний стиль мовлення».

РОЗМОВНИЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ

Головна функція

Спілкування, обмін думками в невимушеній обстановці

Сфера вживання

Побут людей, щоденні бесіди в сім’ї, на роботі

Основні види висловлювань

Бесіди (діалоги), записки, листи близьких людей

Загальні ознаки

Невимушеність, жвавість, вільність у виборі слів і виразів; оцінний характер мовлення

Лексичні ознаки

Розмовні слова і фразеологізми, емоційно-оцінна лексика

Граматичні

ознаки

Уживання модальних часток, вигуків; використання насамперед простих речень (різних за метою висловлювання), неповних речень, окличних речень, звертань, вставних слів

Прочитайте текст, доведіть, що він є зразком розмовного стилю мовлення.

Збираючись у гості, жінка каже чоловікові:

— Дивись мені, Панасе, якщо почнеш брехати, то я заберу ключі й піду додому!

У гостях чоловік довго не встрявав у розмову, але нарешті не втерпів:

— Недавно я був у лісі. І знаєте, кого зустрів? Лисицю. Лисиця як лисиця, але ж хвіст у неї здоровенний — метрів із п’ятнадцять завдовжки!

— Панасе, — промовила дружина, — дай ключі!

— Ну, п’ятнадцять не п’ятнадцять, а метрів десять було, — вкоротив хвоста чоловік.

— Панасе, дай мені ключі, — повторила дружина.

— Може, і не десять, а метрів із сім таки було, — зменшив ще чоловік.

— Панасе, дай ключі!

— Ти що ж, бісова бабо, хочеш, щоб лисиця зовсім без хвоста лишилася?! (Нар. творчість).

Зауважте!

Розмовний стиль, як один із найдавніших стилів, відіграє велику роль у формуванні мовленнєвих навичок. Мовлення людини, особливо побутове, часто зазнає шкідливих впливів жаргонного, діалектичного мовлення або іншої мови. Поширеним є користування сумішшю двох мов, так званим суржиком. Тому культура мовлення багато в чому залежить від опанування особливостями розмовного стилю та розуміння його функції в мові.

375. Розгляньте таблицю, підготуйте розповідь про види діалогів.

Бесіда (діалог) — основна форма висловлювань розмовного стилю

Діалог — встановлення контакту

Досягненню мети спілкування між співрозмовниками сприяє встановлення між ними контакту. Саме з метою встановлення контакту використовують формули мовного етикету, закріплені в суспільстві за певними умовами спілкування

Діалог — обмін повідомленнями

Найчастіше репліки діалогу будують за принципом «запитання — відповідь». Питальне слово репліки-запитання зумовлює зміст репліки-відповіді

Діалог дискусійного характеру

Поширені репліки близькі до монологів. Кожен із співрозмовників витлумачує власну позицію, наводить на підтвердження або спростування висловлених у розмові думок

Емоційно-оцінний діалог

Репліки, в яких висловлюють схвалення, осуд, захоплення, неприйняття, співчуття, жаль, упевнення, сумнів

Діалог-волевиявлення

Метою спілкування є спонукання співрозмовника до дії. У репліці-відповіді може бути висловлена згода чи незгода виконати наказ, пропозицію, прохання

376. кладіть і проговоріть діалоги відповідно до ситуацій.

✵ Ви через 10 років після закінчення ніколи зустрілися з класним керівником.

✵ Ви з другом (подругою) обмінюєтеся враженнями після перегляду художнього фільму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити