Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

§44. ЧИСЛІВНИК. ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ. УЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ

Що, на вашу думку, є найскладнішим під час вивчення числівників?

377. Хто швидше? Запишіть словосполучення у дві колонки: ті, у яких є іменники, прикметники або дієслова з числовим значенням; ті, у яких є числівники.

Друга осінь, трійця охоронців, двоє слів, трійка коней, подвійний клопіт, двісті робітників, сотня козаків, вісімдесятирічна вдова, вісімдесят квадратів, десяток снігурів, стометрова дистанція, сотий човен, п’ята смерека, п’ятірка сміливців.

Якщо ви правильно виконали завдання, із других букв других записаних слів складеться початок прислів’я: «… серця не запалиш».

Числівник — самостійна змінна частина мови, що означає число, кількість предметів, їх порядок при лічбі й відповідає на питання скільки? котрий?

Числівники виступають як стилістично нейтральні слова, хоча найчастіше використовуються в науковому, офіційно-діловому та публіцистичному стилях.

За значенням і морфологічними ознаками числівники поділяють на кількісні й порядкові.

Кількісні числівники поділяються на такі розряди за значенням:

• власне кількісні, що означають цілі числа: два, дев’ятсот,

• дробові, які називають частини предмета: дві треті, нуль цілих і п’ять тисячних;

• збірні, що позначають певну кількість предметів чи осіб як одне ціле: троє, дванадцятеро;

• неозначено-кількісні, які називають приблизну кількість предметів: мало, кільканадцять.

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий? Наприклад: дев’ятий, сто дев’яносто сьомий.

Ваш коментар

378. «Найкращий спосіб пояснити — це самому зробити».

Користуючись таблицею, розкажіть про розряди числівників за будовою.

ЧИСЛІВНИКИ

Прості

Складні

Складені

Складаються з одного слова, яке має один корінь: один, п’ятий

Складаються зі слів, що мають два корені: дванадцять, п’ятдесят, дев’ятсот

Складаються з кількох слів: п’ятдесят три, чотириста, дев’яносто два

379. «Вчити себе самого — благородна справа». Прочитайте фразеологічні звороти, до складу яких входять числівники. Поясніть значення фразеологізмів, визначте розряди числівників за значенням та будовою.

Із третіх рук, до сьомих віників пам’ятати, за сімома замками, обоє рябоє, наговорити сім мішків гречаної вовни, восьме чудо світу, як дві краплі води, грати першу скрипку, сім п’ятниць на тиждень, продати за тридцять срібняків, в обидва вуха нашіптувати, добиратися одинадцятим номером, сьома вода на киселі, п’яте колесо до воза.

Доберіть інші фразеологізми, до складу яких входять числівники. Розтлумачте їхнє значення. Обміняйтеся своїми «знахідками» з однокласниками (однокласницями).

В українській мові при числівниках два, три, чотири в називному відмінку іменники чоловічого роду вживаються у формі називного відмінка множини (три олівці, чотири уроки), а іменники жіночого і середнього роду — у формі родового відмінка однини (дві книжки, три озера).

Числівники від п’яти і далі в називному відмінку вимагають від іменників родового відмінка множини (сім олівців, п’ять КНИЖОК, дев’ять вікон).

Після дробових числівників іменники стоять у родовому відмінку однини: дві треті склянки, п’ять цілих і чотири десяті відсотка, півтора кілограма. Але: два з половиною дні, сім з половиною років.

Зі збірними числівниками поєднуються:

• іменники чоловічого роду, що означають назви істот: двоє товаришів, семеро львів’ян;

• іменники середнього роду: двоє відер, семеро козенят;

• іменники, що вживаються тільки в множині: двоє саней, троє дверей.

Збірні числівники в називному відмінку вимагають від іменників родового відмінка множини.

380. «Єдиний шлях, ш,о веде до знання, — це діяльність». Спишіть прислів’я і приказки, розкриваючи дужки.

1. Наговорив міх, торбу й три (оберемок). 2. Тисячу (раз) пожалкуєш, що сказав, і раз, що змовчав. 3. Краще з розумним два (раз) згубити, як із дурним один раз знайти. 4. Ліпше десять (приятель), ніж один ворог. 5. Велика господиня: три (город) — одна диня. 6. Два (півень) і дві (господиня) не помиряться ні завтра, ні нині. 7. Жито два (тиждень) зеленіє, два (тиждень) колоситься, два (тиждень) відцвітає, два (тиждень) наливається (Нар. творчість).

381. Хто швидше? Розкриваючи дужки, запишіть словосполучення у дві колонки:

• ті, у яких іменники мають закінчення -и, -і;

• ті, у яких іменники мають закінчення -а, -я.

Три (робітник), півтора (зошит), чотири (острів), півтора (зміна), півтора (день), три (мішок), три (рядно), два (училище), два (огірок), півтора (грам), три (озеро), два з половиною (вагон), два (абрикос), півтора (місяць).

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв іменників складається початок вислову Олександра Олеся: «… — ліки від смутку й нудьги».

382. Хто швидше? Запишіть іменники у дві колонки:

ті, що можна вжити зі зоїрними числівниками;

ті, що зі збірними прислівниками не вживаються.

Різьбяр, сани, кімната, прадід, кредит, конкурс, кошик, наймит, префікс, кобзар, співак, загадка, пропозиція, селянин, альпініст, поверх, лоша, словник, двері, граблі, пір’їнка, свисток.

Якщо ви правильно виконали завдання, із третіх букв записаних іменників складеться прислів’я.

Числівник один становить особливий тип відмінювання. Він змінюється за родами, числами й відмінками так, як прикметники твердої групи.

Числівники два, дві, обидва, обидві, три, чотири, відмінюються як прикметники твердої групи.

Числівники від п’яти до вісімдесяти змінюються за окремим зразком. Слід пам’ятати, що в числівниках — назвах десятків змінюється лише друга частина.

Н. п’ять, сімдесят

Р. п’яти (п’ятьох), сімдесяти (сімдесятьох)

Д. п’яти (п’ятьом), сімдесяти (сімдесятьом)

Зн. п’ять (п’ятьох), сімдесят (сімдесятьох)

Ор. п’ятьма, (п’ятьома), сімдесятьма (сімдесятьома)

М. (на) п’яти (п’ятьох), (на) сімдесяти (сімдесятьох)

Числівники сорок, дев’яносто, сто в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення -а (сорока, дев’яноста, ста).

У складних числівниках на позначення сотень відмінюються обидві частини:

Н. двісті, п’ятсот

Р. двохсот, п’ятисот

Д. двомстам, п’ятистам (п’ятьомстам)

Зн. двісті (двохсот), п’ятсот (п’ятисот)

Ор. двомастами, п’ятьмастами (п’ятьомастами)

М. (на) двохстах, на п’ятистах (п’ятьохстах)

Числівники тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники (тисяча — як іменник мішаної групи першої відміни; мільйон, мільярд — як іменники твердої групи другої відміни).

У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини за відповідними типами відмінювання простих і складних числівників: тисяча шістсот тридцять два, тисячі шестисот тридцяти (тридцятьох) двох т. д.

У дробових числівниках чисельник відмінюється, як кількісний числівник, а знаменник — як порядковий: три сьомі — трьох сьомих, трьом сьомим і т. д. Числівники півтора, півтора, півтораста не відмінюються.

Порядкові числівники змінюються за зразком прикметників твердої групи, а числівник третій — за зразком прикметників м’якої групи.

Складні порядкові числівники, що закінчуються на -тисячний, -мільйонний, -мільярдний, пишуться як одне слово: п’ятитисячний, чотирьох-мільярдний, двадцятий’ятимільйонний.

У складених порядкових числівниках відмінюються тільки останнє слово: дві тисячі одинадцятий, дві тисячі одинадцятого, дві тисячі одинадцятому і т. д.

Ваш коментар

383. «Єдиний шлях, що веде до знання, — це діяльність». Поставте подані словосполучення в родовому, давальному й орудному відмінках і запишіть. Позначте закінчення числівників.

Двісті п’ятдесят сім кілометрів, сто сорок дев’ять пасажирів, тисяча дев’ятсот років, шістсот сімдесят три автомобілі, двісті вісім- надцять підручників, триста дев’яносто п’ять гривень.

384. «Єдиний шлях, що веде до знання, — це діяльність». Запишіть подані арифметичні дії словами.

Зразок. 417 + 287. До чотирьохсот сімнадцяти додати двісті вісімдесят сім. Знайти суму чотирьохсот сімнадцяти і двохсот вісімдесяти семи.

398 + 516; 634 + 238; 987 + 199; 513 - 408; 964 - 371; 516 • 12; 936 : 112.

385. Спишіть тексти, замінюючи цифри й скорочення словами.

1. Чорне море — внутрішнє море басейну Атлантичного океану, що омиває береги 6 країн: України, Росії, Грузії, Туреччини, Болгарії, Румунії. Його площа вимірюється 423 000 квадратними кілометрами (це дорівнює приблизно 70% території України). У середньому воно не глибше 2 000 метрів. Найбільша його глибина сягає 2 245 метрів. Температура води в Чорному мої влітку коливається від 25 до 28 градусів Цельсія. В одному літрі його води міститься до 15-18 грамів солей (З довідника).

2. На думку вчених, Земля існує близько 5 млрд. років. Площа її поверхні дорівнює 510 млн. 083 тис. квадратних кілометрів, причому суша займає 149 млн. квадратних кілометрів, тобто трохи більше 29 відсотків.

Гора Джомолунгма, найвища гора суходолу, сягає 8 848 метрів. Найбільша глибина в океані вимірюється 11022 метрами (3 довідника).

Ваш конспект

При вивченні числівника як частини мови найбільше труднощів викликає відмінювання різних груп числівників (за значенням і будовою). Тобто потрібно навчитися вживати правильні відмінкові форми числівників. Крім того, важливо пам’ятати про особливості вживання числівників на позначення часу й дат; уживання числівників, різних за значенням, з іменниками.

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ

ЧИСЛІВНИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ

386. Прочитайте текст на с. 234. Визначте тему й основну думку висловлювання. До якого стилю мовлення належить текст?

ВИЗНАЧЕННЯ В ЧАСІ

Кому з вас, добродії, не доводилося відповідати на запитання знайомих і незнайомих людей, які потребували визначення в часі? Ось і мене перестрів нині на вулиці один школярик і чемно, проте не зовсім грамотно запитав:

— Скажіть, будь ласка, який час?

— Десять хвилин на одинадцяту, — відповів я.

Хоча на сформульоване таким чином запитання відповідь напрошується лише абстрактна, щось подібне до «добрий час» чи «поганий».

Нерідко й відповідаємо на такі запитання неправильно. Можемо сказати: «Зараз дві години», а потрібно: «Зараз друга година».

Слід пам’ятати, що години позначаються порядковими числівниками, а хвилини — кількісними: «Двадцята година десять хвилин». Допомагають оформити часові відношення прийменники до, за, по, на: за п’ятнадцять сьома, п’ятнадцять до сьомої, п’ять по шостій, п’ять на сьому. Половина години передається однаково прийменниками на й до з відповідними числівниками: пів на шосту, пів до шостої.

Кожна людина (не лише письменник, журналіст, лектор, учитель-мовник, хоч вони — насамперед) повинна засвідчувати високий рівень мовної культури (За А. Бортняком).

Запишіть словами позначення часу, який буде через 1 годину 15 хвилин, 5 годин 30 хвилин, 4 години 45 хвилин, якщо на годиннику 13:30. Визначений час зафіксуйте різними способами, наприклад: дванадцята година п’ятнадцять хвилин; п’ятнадцять хвилин по дванадцятій годині; п’ятнадцять хвилин на першу годину.

Складіть і розіграйте діалог, учасники якого домовляються про зустріч у певний час, причому два запропонованих варіанти часу не влаштовують співрозмовників.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити