Підручник Українська мова 10 клас (профільний рівень) - А. А. Ворон - Освіта 2018

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК

Апеля́ція. 1. Оскарження ухвали певної установи перед вищою. 2. Звернення до когось за підтримкою, порадою.

Аргуме́нт. Тут: Підстава, доказ, які наводяться для обґрунтування, підтвердження чогось.

Архаї́чний. Стародавній, старовинний. Який вийшов з ужитку, застарілий.

Архістрати́г. У християнській релігії — ангел вищого рангу.

Аскети́чний. Такий, що вкрай обмежує свої життєві потреби, веде суворе життя, позбавлене благ.

Барельє́ф. Скульптурна прикраса на плоских поверхнях, що виступає над площиною фону менше ніж на половину своєї товщини.

Блаже́нний. 1. Дуже щасливий. 2. У християнстві — юродивий; так говорять також і про деяких святих.

Бовва́н. 1. У язичників — статуя, що зображає бога. 2. Нерозумна, обмежена людина.

Булла. Грамота Папи Римського, послання.

Бундестаг. Найвищий представницький орган влади в Німеччині.

Вогнескип. Те саме, що смолоскип; факел.

Волох. Назва представника середньовічного населення Придунайських князівств, з якого формувалися румунська та молдавська нації.

Вуйко (діалектне). 1. Дядько з боку матері, брат матері. 2. Старший за віком чоловік (при шанобливому звертанні).

Вульгарний. 1. Який відрізняється від інших грубістю, непристойністю. 2. Спрощений, перекручений щодо змісту.

Ґазда (діалектне). Хазяїн.

Гіпотеза. Наукове положення, що пояснює явища дійсності на основі припущення. Будь-яке припущення, здогад.

Глобалізація. Процес надання чому-небудь глобального (всесвітнього, такого, що стосується всього людства) характеру.

Гуцули. Етнографічна група українців, що живуть у гірських районах західних областей України.

Ґречність. Ввічливість у поводженні з людьми, чемність.

Дворушник. Підступна людина, яка на словах віддана кому-, чому-небудь, а таємно діє проти нього.

Декан. Керівник факультету у вищому навчальному закладі.

Дивіденд. Частина прибутку акціонерних товариств, яка щорічно розподіляється між акціонерами.

Дилер. Представництво головної фірми, що презентує і продає її продукцію.

Дифірамб. У стародавній Греції — урочиста хорова пісня на честь бога Діоніса. Літературний жанр, близький до оди або гімну.

Ейфорія. Сприйняття, оцінка чого-небудь у невиправдано оптимістичних тонах.

Еміграція. Переселення зі своєї Батьківщини в іншу країну; перебування за межами Батьківщини внаслідок такого переселення.

Етикет. Установлені норми поведінки і правила ввічливості в якому-небудь товаристві.

Єпископ. Вищий духовний чин у християнській церкві. Особа, яка має цей чин.

Женьшень. Багаторічна трав’яниста рослина, корінь якої використовується як лікувальний засіб.

Живиця. Густа прозора рідина, що виділяється зі стовбура хвойного дерева.

Живопліт. Ряд густо посаджених дерев, кущів, що утворюють загорожу.

Жупан. Теплий верхній жіночий та чоловічий одяг.

Забрало. 1. Передня частина захисного головного убору, яка захищає обличчя від впливу чого-небудь. 2. Щит, заслон, що прикриває який-небудь пристрій.

Зодчий. Художник-будівельник, архітектор.

Ієрархія. Тут: Послідовне розміщення посад, чинів і т. ін. від найнижчих до найвищих у порядку їх підлеглості.

Імміграція. В’їзд чужоземців до якої-небудь країни на постійне проживання.

Ін’єкція. Впрорскування у вену, м’яз чи під шкіру лікувальної речовини.

Інновація. Нововведення.

Інтермецо. 1. Невеликий музичний твір довільної будови, що виконується між частинами опери. 2. Музична п’єса, що є вставним номером серед інших п’єс.

Канонічний. Такий, що відбувається, діє за твердо встановленими правилами, законами, усталеними нормами.

Карбюратор. Пристрій, у якому з рідкого палива й повітря утворюється пальна суміш, що надходить до циліндрів двигуна внутрішнього згоряння.

Кар’єра. 1. Швидке, успішне просування в будь-якій діяльності, досягнення слави. 2. Рід занять.

Кизил. 1. Чагарникова рослина з жовтими квітками та їстівними ягодами. 2. Кислі ягоди цієї рослини темно-червоного кольору.

Кібернетика. Наука про загальні закони одержання, зберігання, передачі та обробки інформації.

Когут (діалектне). Півень.

Комин. Тут: Горішня частина димоходу над дахом будівлі; димар.

Компроміс. Згода, що досягається взаємними поступками; поступка заради досягнення мети.

Консенсус. Відсутність заперечень проти пропозицій, висунутих сторонами під час переговорів.

Концепція. 1. Система доказів певного положення, система поглядів на те чи інше явище. 2. Ідейний задум твору.

Кошторис. План передбачуваних витрат і надходжень матеріальних і грошових ресурсів, потрібних для діяльності підприємства, установи, організації.

Лібрето. 1. Літературний текст великого музично-вокального твору. 2. Стислий виклад змісту опери, балету тощо.

Магістрат. Орган місцевого самоврядування. Будинок міського управління.

Меморіал. Тут: Архітектурна, скульптурна споруда у пам’ять про кого-, що-небудь.

Меценат. Багатий покровитель наук і мистецтв, а також їх представників.

Модерн. 1. Напрямок у мистецтві й літературі кінця XIX — початку XX століття. 2. Сучасний, модний.

Моріг. Густа молода трава.

Мотивація. Сукупність мотивів, доказів для обґрунтування чогось; обґрунтування.

Моттб. Дотепний вислів, афоризм, що вживається як епіграф на початку книжки або розділу.

Народність. Історична форма спільності людей, що виникає з племен, передує нації. Ґрунтується на спільності мови, території, економічних зв’язків, культури.

Нація. Конкретно-історична форма спільності людей, об’єднаних єдиною мовою і територією, внутрішніми економічними зв’язками, певними рисами культури і характеру.

Нота. 1. Умовний графічний знак, що позначає музичний звук певної висоти і тривалості; окремий звук певної висоти в музиці, співі. 2. У міжнародному праві — офіційне письмове звернення уряду однієї держави до іншої.

Нюанс. Тонке розрізнення в чому-небудь; ледве помітний відтінок.

Оболонь. Тут: Заплавні луки.

Огудиння. Стебла, гілки виткої, повзучої рослини.

Окаянний. Грішний, проклятий.

Пелехатий. Із довгим, густим, скуйовдженим волосяним покривом. Волохатий, розпатланий. Який має вигляд клаптів або нерівних країв.

П’єзокераміка. Керамічні матеріали, які мають властивість утворювати електричні заряди при деформації чи вібрують під дією електричного струму.

Піїтика. Поетика. Розділ науки про літературу, в якому вивчаються структура і творчі прийоми поетичних творів, їхня форма й принципи аналізу.

Плай (діалектне). Стежка в горах.

Правиця. Права рука.

Прес-реліз. Бюлетень для працівників засобів масової інформації, що випускається урядовими установами, міжнародними організаціями і містить матеріали для термінової публікації.

Присілок. Невелике село, розташоване поблизу більшого. Частина великого села.

Причілок. Бокова стіна будинку, бокова частина даху.

Пріоритет. 1. Першість у якому-небудь відкритті, винаході, висловленні ідеї. 2. Переважне, провідне значення чогось, перевага над кимось, чимось.

Регламентувати. Примушувати кого-небудь дотримуватися певних правил, обмежень. Точно визначати, встановлювати що-небудь.

Резюме. 1. Стислий виклад суті доповіді, статті, 2. Відомості про свою освіту, професійний досвід і т. ін., які повідомляє претендент на яку-небудь роботу, посаду.

Рецензія. Стаття, що аналізує, оцінює який-небудь твір, спектакль. Критичний розбір твору з метою рекомендації його до друку; відгук.

Риторика. Наука красномовства, ораторське мистецтво. Назва класу духовної семінарії.

Сага. Давньоскандинавське чи давньоірландське епічне сказання.

Сага. Річкова затока або протока. Болото в заплаві річки, рослинність у заплаві річки.

Самвидав. Самостійне (без участі видавництва) тиражування творів для нелегального поширення.

Свічадо. 1. Дзеркало. 2. Підвісний свічник для багатьох свічок.

Сентенція. Вислів повчального характеру, коротке напучення.

Симптом. Характерний вияв або ознака якого-небудь захворювання.

Скептичний. Який критично-недовірливо ставиться до чогось, має сумніви в можливості або істинності чогось.

Старожитності. Тут: Пам’ятки далекого минулого. Речі, які були виготовлені в дуже давні часи і збереглися до наших днів.

Стереотип. Те, що часто повторюється, стало звичайним, загальноприйнятим і чого дотримуються, що наслідують у своїй діяльності.

Стожари. Народна назва сузір’я Плеяд, а також деяких інших сузір’їв.

Сториця. Відплата у багато (буквально — у сто) разів більша.

Твердиня. 1. Фортеця. 2. Надійна опора, заслона, захист.

Трюм. Внутрішнє приміщення корабля між палубою і днищем, де встановлюють машини, механізми, вміщують вантажі.

Файно. Добре, гарно, приємно.

Фасад. Зовнішній, лицьовий бік будівлі.

Фракція. 1. Група людей, об’єднана спільними інтересами. 2. Організована група депутатів, яка проводить певну лінію. 3. Компонент, складова частина рідини або матеріалу.

Хостинг. Послуга з надання місця для розміщення файлів на сервері.

Цнотливий. 1. Доброчесний; який відбиває душевну чистоту. 2. Який не втратив непорочності.

Шавлія. Багаторічна трав’яниста рослина з великими пахучими квітками, що використовується як лікувальний засіб.

Шріт. 1. Дрібні свинцеві кульки для стрільби з мисливської рушниці; дріб. 2. Відходи олійницького виробництва.

Юродивий. 1. Божевільний. 2. Жебрак, божевільний, що має дар віщуна.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити