Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 10. МОВЛЕННЄВА СИТУАЦІЯ. УМОВИ УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ

Про елементи мовленнєвої ситуації, засоби спілкування, а також про те, як досягти успіху

ПРИГАДАЙМО. Що спільного й відмінного між професійним, офіційно-діловим спілкуванням і спілкуванням у родині чи в колі друзів?

103. І. Прочитайте висловлення й поміркуйте над їхнім змістом. Яке з висловлень вам сподобалося найбільше?

1. Ніщо не ціниться так дорого і не коштує так дешево, як ввічливість (Міґель де Сервантес). 2. Уміти говорити - мистецтво. Уміти слухати - культура (Д. Лихачов). 3. Захоплено слухати - це найкращий комплімент, який ми можемо зробити тому, хто говорить (Д. Карнегі). 4. Жести й манери мають бути як мимовільний наслідок сердечних рухів, а не навпаки … (Ф. Вейсс). 5. Хочеш бути розумним, навчися розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати і припиняти розмову, коли нічого більше сказати (Й. Лафатер).

II. Визначте умови, за яких спілкування буде успішним.

Спілкування

Спілкування - це обмін інформацією, передача її однією людиною іншій. У процесі спілкування можна пізнати людей, співпрацювати з ними, пережити емоційний стан, який виникає в результаті цього.

Мовленнєва ситуація

Кожне висловлення використовується в тій чи тій сфері (побут, наукова чи професійна діяльність, законодавство, політика, культура тощо), має свою мету (регулювання стосунків, виклад інформації, переконання, агітація тощо). Під час спілкування дуже важливо будувати свої висловлення з урахуванням мовленнєвої ситуації. Основними елементами мовленнєвої ситуації є мовець (адресант), слухач (аудиторія, адресат), предмет мовлення (тема, основна думка), а також мета й обставини спілкування.

Засоби спілкування

Залежно від мовленнєвої ситуації ми обираємо відповідні засоби спілкування:

• вербальні (слова, речення, форми звертання тощо);

• невербальні (жести, міміка, поза, погляд, дотик, просторова дистанція, потискування рук, поцілунок, обійми, мовні паузи, сміх, плач, зітхання, запах косметики, темп, тональність тощо).

Зверніть увагу!

І жести, і міміка - це інтуїтивне вираження думки, тому вони не можуть бути наперед підготовленими. Вони визначаються ситуацією спілкування, настроєм співрозмовника, а не лише темою розмови.

104. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Які заходи з охорони довкілля ви ініціювали б, якби були міністром відповідного відомства?

105. І. Розгляньте фото й проаналізуйте зображені на них мовленнєві ситуації. У яких ситуаціях, на вашу думку, спілкування буде успішним і мовці досягнуть порозуміння? У яких ситуаціях є перешкоди (бар’єри) у спілкуванні? Як уникнути цих перешкод у реальному житті?

II. Визначте тип спілкування на кожному фото: офіційне чи неофіційне, етикетне чи фамільярне, напружене, конфліктне чи спокійне, злагоджене, дружнє.

Перешкоди

На шляху передачі інформації можуть виникати перешкоди, наприклад незнання мови, неохайна зовнішність, неуважність, політичні переконання тощо.

Важливо розуміти, що кожний учасник спілкування - це особистість. У процесі комунікації людина формується й самовизначається, виявляючи свій інтелект, характер, волю, темперамент, почуття власної гідності, досвід, свої емоції та інтереси тощо. Тому правила спілкування вимагають ставитися до співрозмовника з повагою, ураховувати його особливості.

Пам’ятка

Умови успішного спілкування

• Взаємна повага, довіра, чесність, доброзичливість.

• Дотримання вимог культури мовлення (змістовність, доречність тощо).

• Урахування особливостей партнера спілкування (його культурно-освітніх, національних, вікових, психологічних якостей).

• Демонстрація спільності інтересів, цілей, поглядів тощо.

• Прояв інтересу до проблем співрозмовника (уважно слухати, ставити запитання тощо).

• Уміння слухати й чути того, хто говорить.

• Доречне використання невербальних засобів передачі інформації.

• Психологічна врівноваженість, спроможність вчасно зупинитися.

• Зовнішня привабливість, елегантна манера спілкування.

Два - чотири - усі разом

106. Проаналізуйте мовленнєві ситуації. Оберіть найефективніший, на вашу думку, варіант відповіді. Обґрунтуйте свій вибір.

Ситуація А

Ви хочете заспокоїти, втішити людину, яка вчинила неправильно, але визнає свою провину.

Що ви їй скажете?

• Це все дрібниці! Не варто про це думати.

• Я впевнений, що таке більше не повториться.

• Іншого я від тебе й не чекав.

• На твоєму місці я зробив (зробила) би так само.

Ситуація Б

Ви хочете порадити знайомому вступати до інституту. Що ви йому скажете?

• Ти просто зобов’язаний вступити до інституту.

• Усі твої однокласники будуть вступати до інституту, то й ти не відставай.

• Чи не спробувати тобі вступити до інституту?

• Тобі треба спробувати вступити до інституту. Хоча, правду кажучи, шанси в тебе нульові.

107. І. Прочитайте мовленнєві ситуації. Поміркуйте, що в описаних ситуаціях виходить за межі мовленнєвого етикету й етикету взагалі. Як уникнути подібних помилок?

* * *

1. Одна пані, знайома маестро, що вважала себе цінителькою музики, запросила його на вечерю до себе в маєток.

- Будуть чудові страви китайської кухні. Але не забудьте прихопити із собою скрипку, щоб розважити гостей, - додала вона.

- Моя скрипка не прийде, бо не є прихильницею китайської кухні, - відповів маестро.

* * *

2. Одного разу у Відні до Берліоза підбіг маленький жвавий чоловічок і в захопленні вигукнув:

- Пане Берліоз, я пристрасний прихильник Вашого таланту… Прошу Вашої ласки, дозвольте торкнутися руки, що написала «Ромео і Юлію», - із цими словами він учепився за рукав композитора і блаженно завмер.

- Пане, - торкнувся за плече Берліоз, - тримайтесь ліпше за інший рукав: я маю звичку писати правою рукою.

II. Наведіть, якщо вам відомо, приклади подібних мовленнєвих ситуацій з власного життєвого досвіду. Які висновки можна зробити із цих прикладів?

108. I. Розгляньте схему. Розкажіть за нею, що треба для того, щоб бути щасливими й успішними.

II. Яке з тверджень, на вашу думку, найважливіше для успішного спілкування? Чи можна ігнорувати інші норми?

109. Підготуйте й виголосіть у класі короткий виступ на одну з поданих тем. Час виступу - 30-40 секунд. Намагайтеся подолати хвилювання, сказати найважливіше, дотримуватися культури мовлення.

• Моя найбільша мрія.

• Школа моєї мрії.

• Якби я був (була) директором школи.

• Досліджувати космос - це цікаво.

• Чистота міста (села) залежить від нас.

Ситуація

110. Уявіть, що ви є лідером молодіжної організації, яка переймається актуальними проблемами розвитку вашого міста (села), і хочете ініціювати будівництво спортивно-розважального майданчика в місцевому парку чи створення вільного простору для відпочинку молоді.

Скориставшись запропонованими висловами, підготуйте короткий мотиваційний виступ, відповідно до такої мовленнєвої ситуації:

мета спілкування - знайти однодумців, які могли б разом з вами напрацювати креативні ідеї та допомогли б презентувати проект на громадських слуханнях;

місце спілкування - майданчик у місцевому парку; адресат - учні старших класів;

час спілкування (виступу, звернення) - 2-3 хвилини.

• Сподіваюся, що моя пропозиція зацікавить вас.

• Буду радий (рада) співпрацювати з вами.

• Обіцяю докласти максимум зусиль.

• Лише разом ми зможемо реалізувати наші креативні ідеї.

• Багато гарних ідей у світі було реалізовано завдяки дітям.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити