Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ПРАКТИЧНА РИТОРИКА

§ 12. ОСОБИСТІСТЬ МОВЦЯ. ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ ОРАТОРА

Про те, над чим повинен працювати мовець, щоб стати успішним оратором, про риси гарного співрозмовника, а також про імідж оратора

ПРИГАДАЙМО. Які якості мають бути розвиненими в гарного промовця? Що таке імідж? Від чого він залежить?

Особистість мовця

Для усного виступу, спілкування велике значення мають поведінка мовця, його характер, ставлення до життя, емоційний стан, зовнішній вигляд, його поза, рухи, жести, міміка, дикція, тон, гучність мовлення, уміння утримувати увагу слухачів тощо. Досконалий за змістом текст можна виголосити мляво, невиразно, непереконливо. І навпаки - слабший за змістом текст може мати більший вплив на аудиторію, якщо промовець виголосить його майстерно.

Зовнішність

Мовець має подбати про належний зовнішній вигляд. Хороший охайний одяг надає впевненості у власних силах і підвищує повагу до самого себе. Соціально-психологічні дослідження встановили, що людям, які гарно виглядають і добре одягнені, легше вирішувати проблеми й добиватися успіху.

Внутрішні якості

Набагато більше значення мають внутрішні якості оратора: інтелект, щирість, людяність, порядність, доброзичливість, толерантність, енергійність, артистизм, наполегливість, об’єктивність. Добрі плоди приносить спілкування тим, хто любить людей, любить життя, хто пройнятий бажанням узяти участь у спільному вирішенні певної проблеми, щирим наміром допомогти іншим, хто дає дружні поради й щиро радіє за своїх друзів.

Оратор повинен бути стриманим, терплячим, уважним, доброзичливим, уміти володіти своїм психологічним станом, керувати негативними емоціями: не дратуватися, не підвищувати голос, не чіплятися до слів, не ображатися.

Поведінка

Мовець повинен усією своєю поведінкою виражати впевненість і віру в свої сили. Пауза і прямий погляд справлять позитивне враження ще до того, як ви почнете говорити. Оратор, який довго стоїть за трибуною нерухомо, втомлює аудиторію, слухачі починають вовтузитися на місцях, їх увага послаблюється. Однак не треба впадати в іншу крайність: оратор не повинен постійно переходити з місця на місце, змінювати позу, примушуючи слухачів не стільки слухати, скільки стежити за ним. Крок уперед у потрібний момент посилює значимість того чи того місця в промові, допомагає зосередити на ньому увагу аудиторії. Роблячи крок назад, промовець ніби дає можливість аудиторії «відпочити», а потім переключає її увагу на інше місце в промові.

« Не суди лиця - суди слово!»

Григорій Сковорода

Пам’ятка

Імідж оратора

Ефективність промови, сила її впливу на слухачів багато в чому визначаються позитивним іміджем оратора. Щоб сформувати цей імідж, промовець повинен пам’ятати:

• людина починає справляти певне враження ще до того, як заговорить;

• популярність серед слухачів залежить від того, наскільки зовнішній вигляд, поведінка й манери спілкування оратора відповідають уявленням і неписаним правилам певної суспільної групи;

• популярні люди мають такі риси характеру, які позитивно сприймає більшість суспільних груп (веселу вдачу, товариськість, тактовність та ін.), а крім того, уміють адаптуватися до правил тієї чи тієї суспільної групи;

• гарні рухи й уміння гарно триматися - такі самі важливі складники приємного зовнішнього вигляду, як і фізичні дані чи вбрання.

118. І. Прочитайте текст. Поміркуйте, чи кожна людина може стати гарним оратором. Чи згодні ви з твердженням, висловленим у виділеному реченні? Обґрунтуйте свою відповідь.

ПОЕТАМИ НАРОДЖУЮТЬСЯ, ОРАТОРАМИ СТАЮТЬ

Багато тисячоліть тому знаменитий оратор Стародавнього Риму, видатний теоретик ораторського мистецтва Марк Тулій Цицерон виголосив фразу, яка стала крилатою й дійшла до наших днів: «Поетами народжуються, ораторами стають». Великий римлянин був упевнений, що з поетичним талантом людина народжується, а оратором можна стати, якщо докласти для цього певних зусиль.

Римський форум, де в давнину виступали оратори

Дійсно, гарним оратором може стати лише той, хто хоче ним стати, хто прагне цього, хто багато працює над собою. Звичайно, природні дані допомагають людині досягти кращих результатів, але самі по собі вони не є запорукою успіху. (За Л. Введенською).

II. Доведіть або спростуйте одне з таких тверджень:

1) тільки природні дані можуть зробити людину оратором;

2) властивості гарного оратора набуваються, розвиваються, виховуються.

Вимоги до мовлення

Сучасне ораторське мовлення - це насамперед природне, розмовне мовлення. Але, на відміну від буденної розмови, мовлення оратора повинно бути яскравішим, мелодійнішим, виразнішим. Ось чому перед оратором стоїть завдання - наполегливо працювати над інтонацією, розвивати діапазон голосу, дикцію.

Темпоритм

Швидкість мовлення, тривалість звучання окремих слів, складів, тривалість пауз у поєднанні з ритмічністю мовлення становлять її темпоритм. Оптимальний темп в українській мові - 120 слів за хвилину.

Надто швидкий темп веде до того, що кількість інформації, яка передається за одиницю часу, перевищує «пропускну здатність» людської психіки, сприйняття погіршується.

Надто повільне мовлення заколисує аудиторію, слухачі втрачають здатність стежити за думкою. Пауза в ораторській промові полегшує процес дихання під час мовлення, допомагає зосередити увагу аудиторії й підкреслити кульмінаційний момент.

« Уміння спілкуватися з людьми — такий самий товар, що купується за гроші, як цукор або кава. Я готовий платити за це вміння більше, ніж за будь-який інший товар у цьому світі»

Джон Д. Рокфеллер

119. З’ясуйте, про яку комунікативну якість мовлення йдеться в кожному з наведених нижче висловлень.

Комунікативні якості: правильність, виразність, ясність, точність, стислість, доцільність

1. Правильно визначайте слова, і ви звільните світ від половини непорозумінь (Декарт). 2. Форма, у яку одягнені думки оратора, збуджує увагу й захоплення натовпу (Ф. Честерфільд). 3. Усе, що ви сказали спочатку, нами забуте, бо це було давно. А кінець вашого мовлення нам не зрозумілий, бо забутий початок Давньогрецький вислів). 4. Правильне мовлення, по-моєму, не стільки достоїнство вправного оратора, скільки властивість кожного громадянина (Цицерон). 5. І найблискучіша промова набридає, якщо її затягти… (Б. Паскаль). 6. Безумство, що найпереконливіші промови саме ті, де міститься найбільше образів (К. Гельвецій).

120. Прочитайте запропоновані ситуації. Поміркуйте, чи матимуть відповідні виступи успіх. Проаналізуйте причини невдач промовців та визначте, яких помилок вони припустилися.

Ситуація 1. Лектор виходить на трибуну. Головуючий називає його прізвище, не згадуючи при цьому ні про його діяльність, ні про місце роботи, ні про тему лекції. Лектор відразу ж починає із самої суті справи. Ви слухаєте його й з окремих уривчастих зауважень намагаєтеся зрозуміти, хто він і звідки; чи те, про що він говорить, пов’язане з його професійною діяльністю, чи це просто його захоплення; скільки часу він працює над цією проблемою.

Ситуація 2. З’явився лектор - поважний, самовпевнений. Довго порпався в портфелі, дістав купу паперів, не поспішаючи, розклав їх на кафедрі, поправив окуляри й почав читати. Його монотонний голос бринів рівномірно, повільно, заколисливо. У залі запала нудьга, байдужість…

Ситуація 3. У переповненому залі розпочалася лекція. Раптом з останніх рядів озвалося кілька чоловіків: «Голосніше! Нічого не чути!». Лектор знітився. Почав було говорити голосніше, але через кілька хвилин його голос знову стишився, і знову зауваження із залу. Промовець ще раз підвищив голос, але цього разу лише на якусь мить. Слухачі в останніх рядах утратили до лекції інтерес і перестали просити лектора говорити голосніше.

Попрацюйте в парах

121. Розподіліть між собою слова й протягом однієї хвилини спробуйте пояснити їхнє значення. За потреби скористайтеся тлумачним словником. Які з якостей, названі цими іменниками, не сприяють діловим стосункам?

фамільярність, чуйність, щирість, вірність, черствість, мудрість

122. Прочитайте шість правил привернення до себе людей, про які розповів Дейл Карнегі в книжці « Як набувати друзів і впливати на людей». Який із цих способів, на вашу думку, є найважливішим? Чи достатньо дотримуватися лише одного правила?

ЯК ПРИВЕРНУТИ УВАГУ ДО СЕБЕ

Правило 1. Виявляйте щиру цікавість до інших людей.

Правило 2. Усміхайтеся!

Правило 3. Пам’ятайте, що для людини звук її імені є найсолодшим і найважливішим звуком людської мови.

Правило 4. Будьте хорошим слухачем. Заохочуйте інших розповідати вам про себе.

Правило 5. Ведіть розмову в колі інтересів вашого співрозмовника.

Правило 6. Давайте людям відчути їхню значущість - і робіть це щиро.

(За Д. Карнегі)

123. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. ЧИ вважаєте ви себе цікавим співрозмовником, яскравою особистістю? Чи легко вам знайомитися з людьми? З якою людиною вам цікаво спілкуватися? Чому?

124. Підготуйте вдома й виголосіть у класі короткий виступ на одну з поданих тем. Час виступу - 30-40 секунд. Намагайтеся подолати хвилювання, сказати найважливіше, дотримуватися культури мовлення. Виступ кого з однокласників (однокласниць) вам сподобався більше? Відповідь аргументуйте.

• Зрада - найбільший злочин.

• Підлітки мають допомагати батькам

• Якби я був (була) президентом країни.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити