Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

Мова й пісня - дві найважливіші фортеці, які народ повинен оберігати пильніше й відчайдушніше, ніж свої кордони.

Григорій Нудьга

§ 18. ЧЕРГУВАННЯ У - В, І - Й ЯК ЗАСІБ МИЛОЗВУЧНОСТІ

Про орфоепічну норму, милозвучність та про те, коли потрібно вживати прийменник у, а коли - в, коли послуговуємося сполучником і, а коли - й

ПРИГАДАЙМО. Чи однакова кількість звуків і букв в українській мові? Коли буквами я, ю, є позначаємо два звуки?

148. А. Прочитайте вголос словосполучення та з’ясуйте, які з них милозвучніші.

допис у соцмережі

допис в соцмережі

човен в очереті

човен у очереті

Б. Який прийменник треба обрати в кожному з поданих прикладів, щоб досягти милозвучності?

Реклама (у, в) метро; квиток (у, в) кіно; затишно (у, в) офісі.

В. Зробіть висновок про те, у яких випадках треба вживати прийменник у, а в яких - в, щоб досягти милозвучності.

Орфоепічна норма

Орфоепічні норми регулюють наголошування слів, а також вимову голосних і приголосних звуків. Довідником правильної вимови слів слугує орфоепічний словник.

Чергування У — В

Уживаємо У:

Уживаємо В:

між приголосними: вечір у місті; наш учитель

між голосними: мешкає в Івано-Франківську

на початку речення перед приголосним: У лісі багато грибів. Увійшли до хати.

на початку речення перед голосним: В Одесі тепло.

перед наступними в, ф, св, хв, те, льв і под. (незалежно від закінчення попереднього слова): зайшла у фойє

після голосного перед приголосним (крім в, ф, св, хв, тв, льв і под.): пішла в садок; наші вчителі

після паузи (на письмі позначається розділовим знаком) перед приголосним: Знаю, у чому секрет.

після приголосного (у тому числі в) перед голосним: човен в очереті-, працював в Ужгороді

Чергування І - Й

Уживаємо І:

Уживаємо Й:

між приголосними: прийшов і запитав; він ішов

між голосними: Ольга й Андрій

перед словом, що починається на й, я, ю, є, ї: Ольга і Йосип; хто і як

після паузи (на письмі позначається розділовим знаком): Звечоріло, і пішов дощ.

після голосного перед приголосним (крім й, я, ю, є, ї): на траві й квітках; вона йшла

на початку речення: І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю (А. Малишко).


при зіставленні понять: дні і ночі; батьки і діти; війна і мир


Зверніть увагу!

Чергування у - в, і - й чітко простежується в прозових творах, а в поетичній мові досить часто порушується з вимог ритму вірша.

150. І. Прочитайте виразно текст уголос. Визначте його тему й основну думку.

ГРАНІТНО-СТЕПОВЕ ПОБУЖЖЯ

Південний Буг у крутих кам’янистих берегах утворює вузьку каньйоноподібну долину. Величні гранітні скелі подекуди сягають 40-50 м заввишки. Русло річки порожисте* з водограями й островами. Це справжній гірський ландшафт серед степу…

Рафтинг - швидкісний сплав гірською річкою (р. Південний Буг)

Саме тут, на території Миколаївської області, утворено ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя», який простягається на 70 кілометрів. Цей природний комплекс - одна з найдавніших ділянок суходолу Євразії, яка не поринала в морські глибини вже протягом 60 мільйонів років. Тут виявлено 86 представників флори й фауни, занесених до Червоної книги України і Європейського червоного списку.

Найкращі пороги, які є Меккою водного туризму, розташовані біля міста Южноукраїнська, сіл Мигія, Куріпчине, Семенівка, Іванівка й Костянтинівка. У цих порогах протягом п’яти місяців достатній рівень теплої води, а долина Південного Бугу тут прорізана кам’янистими глибокими балками, укритими лісами та степовою рослинністю (із журналу).

* Поро́жистий - який має багато порогів.

II. Знайдіть у тексті й обґрунтуйте приклади чергувань у - в, і - й.

151. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чому активний відпочинок на природі кращий, ніжу приміщенні? Що значить піклуватися про цілісність і недоторканність природного світу довкола нас?

152. Спишіть, обираючи у або в. Чи вдалося вам досягти милозвучності?

Проїзд (у, в) метро, світло (у, в) тунелі, найкраща (у, в) світі, піца (у, в) подарунок, зустріч (у, в) Одесі, прийшли (у, в) зручний час, квартира (у, в) центрі, зупинка (у, в) Фастові, з (у, в)сіма (у, в)вічливий, Стає (у, в)вічливий, наш (у, в)читель, наші (у, в)чителі, купив (у, в)се.

Коло думок

153. Поміркуйте, чому в наведених реченнях треба вживати сполучник і, а не й.

На цей рік ми запланували поїздки в Одесу і Яремче.

Аліна запросила на свій день народження Світлану і Юлю.

154. Спишіть, обираючи і або й. Обґрунтуйте свій вибір.

Честь (і, й) порядність, швидко (і, й)ти, добро (і, й) зло, найбільш (і, й)мовірний, батьки (і, й) діти, тихий (і, й) спокійний, чорне (і,й) біле, річки (і, й) озера, сміх (і, й) сльози, тополя (і, й) явір, фрукти (і, й) овочі, Юля (і, й) Андрій, Аліна (і ,й) Юрко.

155. І. Прочитайте речення, обираючи правильний варіант.

1. (У, в)міння вести розмову - це талант (Стендаль). 2. (У, В) дружбі немає ні боржників, ні благодійників (Р. Роллан). 3. Стоїть на видноколі мати - (у, в) неї (у, в)чись (Б. Олійник). 4. Бесіда - це мистецтво, (у, в) якому суперником людини виступає (у, в)се людство (Р. Емерсон). 5. (І, Й) пізній ранок, (і, й) короткий день - (у, в)се зими окреслені прикмети (В. Крищенко). 6. Копай (у, в)середині себе криницю для тої води, яка зросить (і, й) твою оселю, (і, й) сусідську (Р. Сковорода).

II. Запишіть виділене слово фонетичною транскрипцією. Назвіть букви та вимовте звуки, з яких воно складається.

Ситуація

156. Уявіть, що ви у відділенні банку. Складіть 2 речення на тему «Візит до банку», використавши 2-3 з поданих сполучень.

(у, в) банкоматі

(у, в) касі

(у, в) «Ощадбанку»

(у, в) квитанції

(у, в) консультанта

(у, в)вічливий персонал

(у, в) банку

(у, в) режимі онлайн

(у, в)ся сума

(у, в) оголошенні

(у, в) кредит

157. І. Візьміть участь у діалозі (10-14 реплік) з однокласником (однокласницею) або вчителем на одну з поданих тем: «Як заробляти гроші в шкільному віці», «Як правильно розпоряджатися грошима», «Як уникнути боргової пастки».

II. Послухайте діалоги ваших однокласників і висловте своє ставлення до озвучених думок. Чи дотримано в діалогах правил уживання у - в, і - й?

158. І. Спишіть, розкриваючи дужки.

Забути про (у, в)тому, хитався від (у, в)томи, похід (у, в) гори, ми (у, в)же тут, відпочили (у, в) аквапарку, купався (у, в)літку, побували (у, в) Сваляві, птахи (у, в) небі, знає (у, в)се, (у, в) світлі істини, купались (у, в) озері, дощ (і, й)шов (у, в)день, день (і, й) ніч, сосна (і, й) ялина, фільм (і, й)де, діти (і, й)дуть, війна (і, й) мир, Світлана (і, й) Денис.

II. З одним сполученням (на вибір) складіть і запишіть питальне речення.

159. Виконайте тестові завдання.

1. Правил милозвучності дотримано в рядку

А зустріч в кав’ярні, увійшли до хати

Б бігти вниз, смажити у олії

В кав’ярня у Львові, вишні в саду

Г поширювати в Інтернеті, високо у небі

2. Потрібно поставити у на місці всіх пропусків у рядку

А гуляв … лісі, улюблений ..читель, блиск … очах

Б було … Києві, лежала … шухляді, плавала … воді

В знімки … фотографа, ліси … хвої, читати ..голос

Г перерва … навчанні, їхати … вагоні, десь … річці

Д бути … формі, осінь … Каневі, допоможе ..війти

3. Сполучник й потрібно вживати у сполученні

А вовки (і, й) ягнята

Б прийшла (і, й) запитала

В батьки (і, й) діти

Г от (і, й) все

Д Даша (і, й) Юля

І таке буває

На запрошення свого друга з Великої Британії львів’янин Тарас побував у столиці цієї країни. В одному з лондонських музеїв хлопець звернувся до екскурсовода англійською мовою і дуже здивувався, коли той одразу зрозумів, що Тарас із України.

- Як ви здогадалися, що я українець? Я ж не говорив по-українськи.

- Так, але я чув, як ви говорили по-англійськи.

Поміркуйте, чому, вивчаючи іноземну мову, дуже важко позбутися акценту, а от лексичну, граматичну, синтаксичну системи опанувати легко.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити