Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ВСТУП

§ 1. ЛЕКСИКОГРАФІЯ. СУЧАСНІ ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

З історії українського словникарства, про новітні словники та про те, чому працю лексикографів порівнюють із подвигом Геракла

ПРИГАДАЙМО. Що в перекладі з грецької означає lехіkоs і grарhо? Які словники ви маєте в домашній бібліотеці чи в електронному форматі на персональному комп’ютері, планшеті?

1. Прочитайте висловлення. Поясніть, як ви розумієте кожне з них. Розкрийте їхню образність. Яке з висловлень вам сподобалося найбільше?

Словники - це музеї слів, у них місце і для старого, і для нового слова знайдеться.

С. Пушик

Словник - це всесвіт, розташований в алфавітному порядку.

А. Франс

Тільки Бог може укласти досконалий словник.

П. Буаст

Подвиг лексикографа йде слідом за подвигом Геракла…

С. Караман

Лексикографія (від грец. lexikos - словниковий, grapho - пишу) - розділ мовознавства, що вивчає теоретичні питання укладання словників та забезпечує збирання, упорядкування й опис лексичного матеріалу.

Поняття лексикографічні джерела об’єднує лінгвістичні та енциклопедичні словники, енциклопедії, довідники (у тому числі на електронних носіях).

Словник - це лексикографічно опрацьовані слова, які впорядковано в алфавітному чи тематичному порядку.

У словниках узагальнено життєвий досвід багатьох поколінь, зафіксовано й систематизовано накопичені людством знання з різних галузей.

Пам’ятки лексикографії

Перші словники - лексикони - з’явились у східних слов’ян у XIII столітті. Видатними пам’ятками української лексикографії є такі видання:

Пам’ятки лексикографії

Перші словники - лексикони - з’явились у східних слов’ян у XIII столітті. Видатними пам’ятками української лексикографії є такі видання:

• «Лексис з тлумаченням слов’янських слів на просту мову» невідомого автора (лишився в рукописі; містив 896 слів; був підшитий до Острозької біблії, яка вийшла 1581 р.);

• «Лексись» Лаврентія Зизанія (перший друкований словник української мови, виданий у Вільні 1596 р., містив 1061 слово);

• «Лексиконь славеноросскій и имень тлькованіе» Памви Беринди (виданий у Києві 1627 р., містив близько 7000 слів);

• «Словарь української мови» у чотирьох томах за редакцією Бориса Грінченка (перший ґрунтовний словник української мови, виданий у Києві в 1907-1909 рр.).

2. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. І. Яку роль у нашому житті відіграють словники? Чи варто відмовлятися від їхніх паперових версій? Чи дійсно, на вашу думку, через декілька років лексикографічні джерела будуть лише в електронному форматі?

II. Розкажіть, які переваги для користувачів мають довідкові видання на електронних носіях порівняно з паперовими.

Сучасна лексикографія є цілою індустрією, яка, задовольняючи потребу в найрізноманітніших видах інформації про слово, активно використовує можливості сучасної комп’ютерної техніки.

11 -томный словник

Найпопулярнішим в українській лексикографії щодо тлумачення слів поки що залишається «Словник української мови» в одинадцяти томах, виданий у 1970-1980 роках. Реєстр словника містить понад 134 тис. слів. Цей словник має онлайнову версію - http://sum.in.ua/.

«Словники України»

Першим електронним словником української мови є «Інтегрована лексикографічна система «Словники України»», яка об’єднує п’ять словників, зокрема орфографічний, орфоепічний, синонімічний, антонімічний, фразеологічний. Система містить близько 152 тисяч слів, а також З млн похідних словоформ. Випущено диск «Словники України». Це джерело доступне онлайн: http://lcorp.ulif. org.ua/dictua/.

Вікісловник - це багатомовний словник для вільного наповнення, україномовний розділ проекту Wiktiоnarу. Тут зібрано тлумачення й переклади слів, висловів. Вікісловник налічує понад 36000 словникових статей, і будь-хто може збільшити це число, написавши нову статтю. Усі статті в цьому словнику пишуть українською мовою.

У 2001 році було засновано найбільшу інтернет-енциклопедію «Вікіпедію». Вона налічує 26 мільйонів статей, над якими працює близько 100 тисяч авторів-добровольців у всьому світі. Версії сайту існують більш ніж 260 мовами світу. Щомісяця на сайт заходить понад 400 мільйонів відвідувачів. «Вікіпедія», за словами засновників, буде завжди мати некомерційний характер.

Два - чотири - усі разом

3. Зіставте подані тлумачення слів бізнес, бізнесмен, узяті з різних лексикографічних джерел. Поміркуйте, які із цих тлумачень виписано зі «Словника української мови» в 11-ти томах (1970-1980), а які - зі «Словника української мови» у 20-ти томах (2010-2017). Відповідь обґрунтуйте.

Бізнес … розм. Комерційна, біржова або підприємницька діяльність як джерело наживи…

Бізнесмен… Великий ділок, комерсант, підприємець …

Бізнес… 1. Підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку … 2. збірн. Бізнесмени, підприємці … Зробити бізнес …

Бізнесмен… Людина, яка займається комерційною діяльністю, бізнесом; підприємець …

Попрацюйте в парах

4. Кожному (кожній) пропонується відшукати в різних довідкових виданнях інформацію про мови, якими користується найбільша кількість носіїв, і скласти рейтинг найпоширеніших мов світу, зазначивши кількість людей, які розмовляють тією чи тією мовою.

Порівняйте знайдену інформацію та складені рейтинги. Висловіть припущення про достовірність наявної інформації, спільно виявіть суперечливі місця й прогалини.

5. І. Прочитайте повідомлення. Яке лексикографіче питання порушено в ньому?

Слово «твіт» потрапило до словника

Слово «твіт» (англ. Tweet- щебетати, цвірінькати), яке зараз уживають для означення «повідомлення у Twitter», включено до «Великого оксфордського словника».

І хоча поняття «tweet» більше стосується пташок, тепер воно має й додаткове, офіційне, значення, яке з’явилось у новому виданні словника.

Додавання «твіту» до зазначеного джерела є порушенням правил, адже нове слово, аби потрапити на сторінки «Великого оксфордського словника», має бути у вжитку протягом десяти років.

Через шалену популярність мережі Twitterредактори видання були змушені порушити власні правила.

II. Знайдіть, користуючися різними ресурсами мережі Інтернет, інформаційні повідомлення про розвиток лексикографії, укладання словників, випуск енциклопедій. Розкажіть однокласникам про те, що ви дізналися.

Ситуація

6. Уявіть, що ви берете участь у дискусії щодо стану розвитку сучасного вітчизняного книговидавництва, читацької активності українців.

Одна група учасників твердить, що українська книжка перебуває в стані занепаду. Використавши довідкові медіаресурси, знайдіть інформаційні матеріали, які доводили б протилежне. Систематизуйте зібрану інформацію й підготуйте коротке повідомлення. Ви можете скористатися наведеними нижче початками речень.

• Я впевнений (впевнена), що українська книжка …

• В Україні останнім часом проведено багато форумів книговидавців, наприклад …

• На книжкових ярмарках, виставках презентовано нові україномовні довідники, енциклопедії, зокрема …

• За декілька останніх років в Україні вийшли друком нові словники, як-от …

• Українські видавці на своїх сайтах пропонують різноманітну довідкову літературу, а саме …

Для вас, допитливі

Електронні джерела інформації

• Mova.info[Електронний ресурс]: лінгвістичний портал. - Режим доступу: http://www.mova.info/

• Відкритий словник виправлень суржику [Електронний ресурс] / Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка // Mova.info. - Режим доступу: http://www.mova.info/Page3.aspx? 11=191

• Словник УКРЛІТ.ORG[Електронний ресурс]: публічний електронний словник української мови // Публічна електронна бібліотека української художньої літератури. - Режим доступу: http://ukrlit. org/slovnyk

• Словники України on-line [Електронний ресурс]: український лінгвістичний портал. - Режим доступу: http:// lcorp.ulif.org.ua/dictua/

• Український правопис [Електронний ресурс]: інформаційно-пошукова система / Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка // Mova.info. - Режим доступу: http://pravopys.kiev.ua/


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити