Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 31. УЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ

Про те, як на письмі виділяємо власні назви з-поміж загальних, та про інші особливості написання слів з великої букви

ПРИГАДАЙМО. Що таке власна назва?

268. А. Поміркуйте, які з наведених документів мають вищий статус, є важливішими. Зіставте написання назв видів документів.

• наказ «Про проведення конкурсу»

• розпорядження «Про створення центру допомоги»

• Конституція України

• Закон України «Про освіту»

• Декларація прав людини

Б. Поміркуйте, чому назви в першій колонці написано з малої букви, а в другій - з великої.

• директор школи

• голова суду

• начальник відділу кадрів

• Президент України

• Голова Верховної Ради України

• Посол України в Республіці Болгарія

В. Зробіть висновок про особливості написання назв видів документів і назв посад.

Власні назви

З великої букви пишемо власні назви: Великдень, озеро Світязь.

Якщо власна назва складається з кількох слів, то з великої букви пишемо перше слово: День учителя, Музей історії запорізького козацтва, Національна опера України, Друга світова війна, Золоті ворота (АЛЕ: День Незалежності України, День Перемоги).

Власні назви

3 великої букви пишемо всі слова у власних назвах:

• держав: Французька Республіка, Республіка Польща;

• населених пунктів, вулиць, проспектів: місто Нова Каховка; вулиця Верхній Вал;

• найвищих державних установ України й міжнародних організацій: Верховна Рада України, Європейський Союз;

• астрономічних і географічних об’єктів: Чумацький Шлях (галактика), Південне Полісся;

• дійових осіб у казках, байках: Червона Шапочка.

Присвійні

прикметники

Присвійний прикметник, який утворено від власної назви, пишемо з великої букви: Шевченків, Андріїв. Проте з малої букви пишемо прикметник, який:

а) має суфікс -івськ-(-ївськ ) або -инськ-: шевченківські рядки;

б) уходить до складу фразеологізму або наукового поняття: гордіїв вузол, дамоклів меч, архімедова спіраль, піфагорова теорема.

Релігійні поняття

3 великої букви пишемо назви таких релігійних понять, як Бог, Божа Матір, Син Божий, Святий Дух (але бог Перун і т. ін.), Біблія, Коран.

Державні символи

3 великої букви пишемо всі слова в таких поняттях: Державний Гімн України, Державний Герб України, Державний Прапор України.

Документи

3 великої букви пишемо назви видів найважливіших документів: Конституція України, Закон України «Про освіту».

Посади, звання

Назви посад, почесних звань, народів, осіб за національністю або місцем проживання пишемо з малої букви: директор, народний артист, заслужений учитель України, українці, киянин. АЛЕ: почесне звання «Заслужений учитель України». Водночас назви найвищих державних посад пишемо з великої букви: Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України.

269. Прочитайте, укажіть власні назви. Які з них складаються з двох і більше слів? Поясніть уживання великої букви.

Епоха Відродження, Шевченківська премія, вулиця Ярославів Вал, Почаївська лавра, Південний полюс, порт Балаклава, пристань Ржищів, майдан Незалежності, Національна гвардія України, острів Нова Гвінея, Південний Буг, Національний банк України, заповідник Асканія-Нова, Євангеліє, Королівство Бельгія, народи Сходу, Декларація прав людини, Версальський мир.

270. Спишіть, записуючи слова, де потрібно, з великої букви.

Місто (к)ривий (р)іг, (н)овий рік (свято), (м)іністерство (к)ультури України, (к)итайська (н)ародна (р)еспубліка, (с)офійський (с)обор, (д)ень (н)езалежності України, (ш)евченківський стиль, (к)онституція України, вулиця (б)оричів (т)ік, (м)узей (х)ліба, (с)узір’я (в)елика (в)едмедиця, (є)вропейський (с)оюз, (х)мельницька (м)іська рада, (ш)ацькі (о)зера, річка (с)іверський (д)онець, (к)омета (г)аллея.

271. І. Прочитайте текст і розгляньте ілюстрації. Доповніть усно

МІСТО РОМАНТИКИ

Місто закоханих, місто романтики, місто законодавців мод - це Париж, дивовижний, різнобічний і затишний. У його історію вписали яскраві сторінки великі українці - Анна Ярославна й Сергій Лифар.

Діснейленд у Парижі

Річка Сена в Парижі

Візитівкою столиці слугує унікальна споруда - Ейфелева вежа, споруджена на Марсовому полі в 1889 році. Окрасою міста є й відомий Собор Паризької Богоматері, який було закладено ще за часів Людовіка VII в 1163 році. А в стінах Лувру, унікального архітектурного ансамблю, розміщено одну з наймасштабніших колекцій картин світу. Щодня тисячі осіб відвідують Єлисейські Поля - головну магістраль французької столиці, протяжністю 1915 м. Не менш знаменитий у місті й Латинський квартал, поруч із яким розташовано Сорбонну (університет), Пантеон, Музей Клуні й інші знакові місця (Із журналу).

II. Поясніть написання в тексті слів з великої букви.

Коло думок

272. Поміркуйте, чому в першому реченні виділене слово пишемо з великої букви, а в другому - з маленької.

1. Гірський масив у Центральній і Східній Європі називають Карпатськими горами (Карпатами).

2. Із травня по липень природа поливала полтавські ниви рясними дощами.

273. Спишіть речення, записуючи, де необхідно, слова з великої букви та розставляючи пропущені розділові знаки.

1. Тисячі років води річки (г)ірський (т)ікич точили граніти доки не утворили мальовничий (б)уцький каньйон (К. Гіржева). 2. Славетний (к)иянин Сергій Лифар якого називали «богом танцю» був президентом (в)сесвітньої ради (т)анцю ЮНЕСКО й (ф)ранцузької (а)кадемії (б)алету (З газети). 3. Дороги іншої не треба поки зорить (ч)умацький (ш)лях… (Т. Петриненко). 4. Центральна частина (п)івнічного (л)ьодовитого океану - це (п)івнічний (п)олюс (З підручника). 5. Об’єктами (ч)ервоної книги України є рідкісні й такі що перебувають під загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу (Із Закону).

Попрацюйте в парах

274. Доберіть кожен (кожна) по 5-7 слів з орфограмою «Велика буква» для словникового диктанту. Продиктуйте свій диктант однокласнику (однокласниці). Перевірте написання.

Ситуація

275. Уявіть, що ви працюєте в органі державної влади і вам треба дати письмове роз’яснення особі з певного питання. Складіть і запишіть 2-3 речення на тему «Офіційна Україна», використавши в кожному з них щонайменше одну з поданих назв.

• Конституція України

• Державний Гімн України

• Верховна Рада України

• Кабінет Міністрів України

• Верховний Суд

• Міністерство закордонних справ України

• Президент України

• Голова Верховної Ради України

• Прем’єр-міністр України

• Уповноважений з прав людини

• Європейський Союз

• Організація Об’єднаних Націй

276. І. Спишіть, записуючи слова, де потрібно, з великої букви.

Кримський (п)івострів, (к)орсунська (б)итва, сузір’я (в)еликий (в)із, (д)алекий (с)хід, (к)онвенція про захист прав людини, (с)вято (в)оскресіння (г)осподнього, (к)иєво-(п)печерська (л)авра, (т)овариство (ч)ервоного (х)реста, (а)ндріївська (ц)ерква, (н)аціональна (б)ібліотека імені Вернадського, (е)зопівська мова, (с)ин (б)ожий, (м)узей (і)сторії Києва, (з)ахідна Україна, (р)еспубліка (р)умунія, (п)івнічний (п)олюс.

II. З одним сполученням складіть і запишіть речення з прямою мовою.

277. Виконайте завдання одного з варіантів.

А Напишіть есе (6-8 речень) на тему «Відповідальність за чисте довкілля». Використайте 3-4 назви, які треба писати з великої букви, наприклад: назва заповідника, громадської організації, місцевості, озера, гори тощо.

Б Напишіть висловлення (6-8 речень) на тему «Пам’ятки архітектури». Використайте 3-4 назви, які треба писати з великої букви.

278. Виконайте тестові завдання.

1. Правильно написано всі назви в рядку

А місто Нова Каховка, Західна Європа

Б галактика Чумацький шлях, Різдво Христове

В Запорізька Січ, Андріївська Церква

Г острів Джарилгач, Сіверський Донець

2. З великої літери треба писати обидва слова в назві

А (В,в)ерховна (Р,р)ада

Б (Ч,ч)орне (М,м)оре

В (С,софійський (С,с)обор

Г (П,п)івденний (П,п)олюс


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити