Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

ОРФОЕПІЧНА Й ОРФОГРАФІЧНА НОРМИ

§ 34. СКЛАДНІ ВИПАДКИ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ

Про службові слова, які пишемо у власних назвах окремо, та про написання географічних назв через дефіс

312. Запишіть прізвища в алфавітному порядку та зверніть увагу на виділені орфограми.

Різниченко, Удовиченко, Завалій, Михайличенко, Миколаєнко, Білокінь, Григорович, Базилевич, Під’ярський, Городецький, Лєрмонтов, Єфремов, Тимірязєв, Сергєєв, Погорєлов, Тургенев, Менделєєв, Хрущов, Рєпін, Соловйов.

Написання прізвищ

Окремо пишемо частки, артиклі та інші службові слова (ван, да, де, ді, дю, дер, ед, ель, ла, ле, фон і т. ін.) в іншомовних особових назвах. Наприклад: Людвіг ван Бетховен, да Вінчі, дю Гар, ле Шапальє, фон дер Гольц.

Скорочену частку д та ірландську частку о пишемо з власними іменами через апостроф. Наприклад: Д’Артаньян, О’Генрі.

Частки Ван-, Мак-, Сан-, Сен-, які передують прізвищам і становлять їхню невід’ємну частину, пишемо через дефіс. Наприклад: Сан-Мартін, Ван-Дейк.

Складні прізвища пишемо через дефіс. Наприклад: Гулак-Артемовський, Жоліо-Кюрі.

313. І. Запишіть власні назви правильно.

Михайл(и,і)ченко, М(е,є)ндел(е,є)єв, Міцк(е,є)вич, Л(е,є)рмонтов, Захар(’)їн, Людвіг/ван/Бетховен, Леонардо/да/Вінчі, Д/Артаньян, Сан/Мартін, Жоліо/Кюрі, Квітка/Основ’яненко, Мак/Клюр.

II. З одним поданим прізвищем складіть і запишіть речення з прямою мовою.

Дефіс у географічних назвах

Через дефіс пишемо географічні назви, які:

Приклади

складаються з двох іменників (без сполучного звука) або з іменника й дальшого прикметника

Пу́ща-Води́ця,

Ко́ло-Миха́йлівка,

Бері́зки-Берша́дські,

Кам’яне́ць-Поді́льський

становлять поєднання двох імен або імені та прізвища (чи прізвиська) за допомогою сполучного звука (зрідка - без нього)

Андрі́єво-Іва́нівка,

Іва́но-Франкі́вськ

складаються з іншомовних елементів - повнозначних слів

Буе́нос-А́йрес, Думбарто́н-Окс, Ісси́к-Куль, Кзил-Орда́, Рі́о-Не́гро, Ула́н-Уде́

з першими складовими частинами соль-, спас-, усть- та іншомовними вест-, іст-, нью-, сан-, санкт-, сант-, санта-, сен-, сент- і под., а також із кінцевими назвотворчими частинами -ривер, -сіті, -сквер, -стрит, -фіорд

Вест-І́ндія, Іст-Ло́ндон, Нью-Йо́рк, Сан-Сальвадо́р, Сант-Я́го, Са́нта-Кла́ра, Сент-Луї́с, Фолл-Ри́вер, Атла́нтик-Сіті

складаються з іменників, що поєднуються українськими або іншомовними прийменниками, сполучниками чи мають при собі частку, артикль

Новосі́лки-на-Дніпрі́, Фра́нкфурт-на-Ма́йні, Ла-Ма́нш, Ла-Пла́та, Лас-Ве́гас, Лос-А́нджелес, Ріо-де-Жане́йро

Зверніть увагу!

Через дефіс пишемо й прикметники, утворені від зазначених географічних назв. Наприклад: пуща-водицький, атлантик-сітинський, франк- фуртський-на-Майні.

-поль і -піль

У назвах українських міст треба розрізняти -поль (грецьке polis «місто»): Маріуполь, Мелітополь, Сімферополь - і -піль (з українського «поле»): Бориспіль, Тернопіль, Крижопіль.

314. Запишіть географічні назви разом, окремо або через дефіс.

Новоград/Волинський, Іва́но/Франкі́вськ, Білгород/Дністровський Південно/украї́нський кана́л, Вели́кий/У́стюг, Пу́ща/Води́ця, Старо́костянтинів, Біло/пі́лля, Новосі́лки/на/Дніпрі, Го́ла/При́стань, П’яти́ха/тки, Ісси́к/Куль, Іст/Ло́ндон, Ріо/де/Жане́йро, Лос/А́нджелес, Атла́нтик/Сі́ті, Санта/Барбара, Сан/Сальвадор.

315. Утворіть від поданих назв прикметники й запишіть.

Кам’янка-Бузька, Коло-Михайлівка, Пуща-Водиця, Великий Бурлук, Ла-Манш, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Франкфурт-на-Майні, Новосілки-на-Дніпрі.

316. І. Виберіть географічні назви, які треба писати через дефіс, і запишіть їх правильно.

Нова/Каховка, Корсунь/Шевченківський, Кам’янець/Поді́льський, Крижо/піль, Східно/європе́йськарівни́на, Ла/Ма́нш, Буе́нос/А́йрес, Дави́дів/Брід, Сан/Франциско, Бері́зки/Берша́дські, Сант/Я́го, Кам’яно/гі́рка, Фра́нкфурт/на/Ма́йні, Верхньо/дніпро́вськ, Ула́н/Уде́, Вест/І́ндія, Трипі́лля, Лас/Ве́гас, Нью/Йо́рк, Сан/Сальвадо́р, Дмитро́/Варва́рівка.

II. З однією виписаною назвою складіть і запишіть складнопідрядне речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити