Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

Мова - це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять, найцінніше надбання століть…

Олесь Гончар

§ 38. РІД ІМЕННИКІВ

Про те, як узгодити іменник з іншими словами, про назви осіб за діяльністю, а також про іменники спільного й подвійного роду

ПРИГАДАЙМО. Що таке іменник? До яких родів можуть належати іменники? Які іменники називають незмінюваними?

341. А. Прочитайте незмінювані іменники. Чи залежить розрізнення роду цих слів від того, що вони означають - назву тварини або неживого предмета?

ч. р.

поні, колібрі, какаду

с. р.

журі, депо, меню

Б. Поміркуйте, чому подані нижче іменники НЕ належать до середнього роду, хоча є назвами неживих предметів (неістот).

ч. р.

торнадо (вітер)

ж. р.

салямі (ковбаса)

В. Зробіть висновок про те, як визначити рід незмінюваних іменників.

Особи

Рід НЕзмінюваних іменників визначаємо так:

✵ слова, що називають чоловіків (мосьє), належать до чоловічого роду, а слова, що називають жінок (місіс, мадам), - до жіночого;

Тварини

✵ назви тварин переважно належать до чоловічого роду: поні, шимпанзе, колібрі;

АЛЕ: кенгуру - ч. і ж. роду; цеце (муха) - ж. р.; івасі, путасу (риба) - ж. р.

Неістоти

✵ назви неістот належать до середнього роду: рагу, соло, шасі, депо;

АЛЕ: торнадо (вітер) - ч. р.; авеню (вулиця), кольрабі (капуста), салямі (ковбаса), гінді (мова), боржомі (вода) - ж. р.; хачапурі - с. або ч. р.;

Власні назви

✵ рід географічних назв, назв газет, журналів визначаємо за загальною назвою: Туапсе - с. р. (бо це місто); Кіліманджаро - ж. р. (бо це гора);

Абревіатури

✵ рід абревіатур визначаємо за родом основного слова. Наприклад: сучасна АЕС - ж. р. (атомна електростанція; основне слово - станція).

Зверніть увагу!

Наведені правила треба застосовувати для визначення роду тільки незмінюваних іменників.

Пам’ятка

НЕ змінювані іменники

✵ Жіночий рід: цеце (муха), івасі, путасу (риба), авеню (вулиця), броколі, кольрабі (капуста), салямі (ковбаса), гінді (мова), боржомі (вода), Кіліманджаро (гора).

✵ Чоловічий рід:поні, шимпанзе, колібрі, какаду, торнадо (вітер).

✵ Середній рід: журі, рагу, соло, шасі, депо, бароко, капучино, еспресо, харчо.

Змінювані іменники

✵ Жіночий рід: путь, біль (хвороба рослин; нитки), ваніль (рослина), латинь, грань, емаль, мігрень, вісь, туш (фарба), гуаш (фарба), бязь (тканина).

✵ Чоловічий рід: степ, біль (страждання), ванілін (порошок), полин, рояль, дріб, насип, нежить, шампунь, тюль, степінь, ступінь, толь, дриль (інструмент), туш (муз. привітання), кір, перекис, кахель.

Коло думок

342. Поміркуйте, чому по-різному визначаємо рід поданих у парах іменників, хоча в першій парі обидва слова є назвами міст, а в другій - річок.

1. Вечірній Київ (ч. р.) - вечірнє Тбілісі (с. р.).

2. Загадковий Дніпро (ч. р.) - загадкова Міссісіпі (ж. р.).

343. І. Запишіть словосполучення, добираючи правильне закінчення.

Постійн(ий/а) головн(ий/а) біль, нов(ий/а) шампунь, смілив(ий,е) левеня, нелегк(ий/а) путь, десятиденн(нй/е) турне, вищ(ий/а) ступінь, вітальн(ий/а) туш, сильн(ий/а) нежить, біл(іш/а) тюль, холодн(іш/а/е) боржомі, свіж(ий/е) олів’є, повновод(ий/а) Конго, яскрав(іш,е) Баку (місто), кумедн(ий/а) шимпанзе, смачн(іш/а/е) івасі, сучасн(іш/а/е) СТО*.

* СТО - станція технічного обслуговування.

II. Складіть усно речення з одним поданим словосполученням.

344. Прочитайте, правильно узгоджуючи слова.

Нов(-ий, -а) АЗС, повідомил(-о, -а, -и) ЗМІ, потужн(-іш, -а, -е) АЕС, ЄС відкрит(-іш, -е) для діалогу, вітчизнян(-іш, -а, -е) МЗС, ООН виступите, -ла, -и) із заявою, ФК «Динамо» продовжите, -ло) співпрацю.

Ситуація

345. Уявіть себе в закладі громадського харчування. З’єднайте прикметник смачний з поданими назвами страв і напоїв. З одним утвореним словосполученням складіть усно речення - подяку кухареві.

346. Визначте рід іменників, а потім запишіть їх у формі орудного відмінка.

Ваніль, ванілін, нежить, біль (страждання), туш (фарба), туш (муз. привітання), дриль, бутель, жульєн, аерозоль, ступінь, степінь.

Чоловічий рід

Є іменники чоловічого роду, що можуть позначати осіб і жіночої статі. Наприклад: директор, суддя, ректор, педагог, професор, академік. 3 такими іменниками прикметники й займенники узгоджуємо тільки в чоловічому роді. Порівняймо:

Про жінку

ч.р. ч.р.  ж.р.

Новий суддя Тарнавська пішла у відпустку.

Про чоловіка

ч.р. ч.р.  ч.р.

Новий суддя Тарнавський пішов у відпустку.

Спільний рід

Деякі іменники можуть мати то чоловічий, то жіночий рід. Такі слова називаємо іменниками спільного роду. Наприклад: староста, листоноша, сирота, замазура, бідолаха, білоручка, базіка.

3 іменниками спільного роду прикметники, займенники й дієслова узгоджуємо залежно від того, особу якої статі означає іменник. Порівняймо:

ч.р. ч.р. ч.р.

Цей хлопець великий замазура.

ж.р. ж.р. ж.р.

Ця дівчина велика замазура.

Подвійний рід

Подвійний рід мають іменники, утворені за допомоги суфікса -ищ(е). Наприклад: вовчище, дубище - чоловічого й середнього роду; ручище - жіночого й середнього роду.

347. Прочитайте речення, вибираючи правильну форму слова. Обґрунтуйте свій вибір.

1. Нараду (провів, провела) заступник начальника Нілова Н. В. 2. Касир Наталія Добровольська (взяв, взяла) відпустку. 3. Поліна Василівна, як (досвідчений, досвідчена) інструктор із плавання, (відкрив, відкрила) змагання. 4. (Мій, моя) науковий керівник Світлана Вишнівська (зачитав, зачитала) рецензію на дипломну роботу.

Попрацюйте в парах

348. Оберіть спільно два з поданих іменників та складіть кожен (кожна) з ними по одному реченню (письмово). Зачитайте свої речення однокласнику (однокласниці).

Бідолаха, причепа, базіка, трудяга, ледащо, шульга, староста, забудько.

Назви осіб

В українській мові більшість назв осіб за професією, посадою, званням, суспільною діяльністю тощо мають паралельні форми чоловічого й жіночого роду. Наприклад: директор - директорка, аптекар - аптекарка, лаборант - лаборантка, поет - поетеса, діяч - діячка.

Порівняймо підписи під постерами:

Христина Соловій - співачка, виконавиця власних пісень, учасниця проекту «Голос країни»

Монатік - співак, композитор, танцівник, учасник проектів «Х-фактор», «Танцюють усі!»

Два - чотири - усі разом

349. Поміркуйте, чи людей однієї професії позначають подані в парах назви. Невже вони різняться між собою лише граматичним значенням роду?

швець - швачка друкар - друкарка стюард - стюардеса

350. Доберіть і запишіть до поданих назв паралельні форми жіночого роду (з позитивним забарвленням). З одним дібраним іменником складіть усно речення.

Вихователь, робітник, діяч, викладач, продавець, лаборант, лікар, розвідник, активіст, майстер, чемпіон, кореспондент.

351. Складіть і запишіть з поданими словами по одному реченню.

Аптекар, аптекарка, поет, поетеса.

352. Доберіть до поданих іменників прикметники. Утворені сполучення запишіть.

Аташе, журі, рояль, Ріо-де-Жанейро, шампунь, путь, трюмо, степінь, какаду, Альпи, Ріо-Колорадо (річка), сомбреро, мадам, портьє, емаль, гуаш, цеце, ему, торнадо, Онтаріо (озеро), тріо, танго, алібі, салямі, Кармен, алое.

353. Виконайте завдання одного з варіантів.

А Складіть діалог (6-12 реплік) із використанням іменників на позначення назв осіб за родом діяльності (професією, посадою, званням) у формі чоловічого й жіночого роду.

Б Складіть усно розповідь (5-8 речень) про подорож Україною або світом із зазначенням щонайменше двох назв мешканців відвіданих місць.

355. Виконайте тестові завдання.

1. Чоловічий рід мають усі іменники в рядку

А ступінь, балет, командир, вісь

Б Лондон, ячмінь, тюль, поні

В висип, дріб, грань, інститут

Г путь, запис, продаж, зал

2. Правильно поєднано всі прикметники з іменниками в рядку

А смачна івасі, лікувальне алое

Б кумедна колібрі, картопляне пюре

В кольоровий драже, молода леді

Г довгий тунель, непосидючий хлоп’я

3. Граматична помилка є в рядку

А білий тюль, сильний нежить

Б повновода Конго, кумедне лоша

В вітальний туш, електричний дриль

Г новий шампунь, друга степінь

4. Правильно узгоджено слова в реченні

А Молодий лікар Василькова виступила з доповіддю.

Б Молода лікар Василькова виступила з доповіддю.

В Молодий лікар Василькова виступив з доповіддю.

Г Молода лікар Василькова виступив з доповіддю.

Для вас, допитливі

Чи знаєте ви, що працівника водної рятувальної станції правильно називати рятувальником, хоча для конкретної особи він може бути й рятівником - людиною, що її врятувала? Якщо ви скористаєтеся книжкою Євгенії Чак «Чи правильно ми говоримо?», то дізнаєтеся ще багато цікавої та корисної інформації про культуру мовлення. В Інтернеті цю працю можна знайти за адресою: http://chak-chy-pravylno-my-hovorymo.wikidot.com. Про те, що вас найбільше зацікавило в книжці, розкажіть однокласникам.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити