Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 39. ІМЕННИКИ, ЩО МАЮТЬ ЛИШЕ ФОРМУ ОДНИНИ ЧИ МНОЖИНИ

Про групи іменників, які не змінюємо за числами, та про вживання цих слів зі стилістичною метою

ПРИГАДАЙТЕ. Чи всі іменники змінюються за числами?

356. А. Поміркуйте, чи однакове лексичне значення мають виділені в реченнях іменники.

Для безпеки держави важливо мати професійні військові кадри. Особливо сентиментальними були останні кадри фільму.

Б. Який із цих виділених іменників має лише форму множини?

В. З якою стилістичною метою іменник кадри вжито у формі однини в такому реченні: «Лишенько, з таким ставленням до роботи цього кадра виженуть наступного ж дня».

Приклади іменників, що мають лише форму однини: молоко, листя, дітвора, вічність, Рівне, безпека, бадилля, асфальт.

Приклади іменників, що мають лише форму множини: ножиці, висівки, фінанси, сутінки, Черкаси, Карпати,

Зверніть увагу!

В іменниках, що мають лише форму множини, рід не розрізняємо.

357. І. Випишіть у колонки іменники, що мають лише: 1) форму однини; 2) форму множини.

Дріжджі, плавання, далеч, командувач, кошти, ясен, Суми, колодязь, гілля, посиденьки, прем’єра, пригода, гарбузиння, Десна, прикрощі, ворота, здоров’я, рушниця, заручини, Кавказ, презентація, цукор, Альпи, скрипаль.

II. Провідміняйте по одному іменнику з кожної колонки (на вибір).

358. І. Прочитайте текст. Яку актуальну проблему порушено в ньому?

ЛІСОВІ РЕСУРСИ

Загальна площа лісів в Україні становить приблизно чотирнадцять відсотків її території. Найбільшою є лісистість в Українських Карпатах - від 40 до 45 відсотків. Лісистість природних зон рівнинної частини закономірно зменшується з півночі на південь.

У лісах поширені такі породи, як сосна, ялина, бук, дуб. Вони займають близько 90 відсотків площі. Дуб звичайний поширений в усіх природних зонах рівнинної частини країни та в горах на висотах до 900 метрів. Бук росте на Волині, Поділлі, а також на висотах від 500 до 1300 метрів у Карпатах і Криму.

Проте нераціональне користування лісовими ресурсами призвело до того, що такі екосистеми, як широколистяні ліси, опинилися на межі зникнення. Зелені насадження страждають також від промислового забруднення повітря, від надмірного використання хімічних засобів захисту, хвороб і шкідників. Величезного збитку завдають лісові пожежі (3 посібника).

II. Знайдіть і випишіть іменники, які мають лише форму однини чи множини. З одним знайденим словом складіть і запишіть речення про екологію.

359. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Чи є ознаки екологічної кризи в Україні? Яких заходів, на вашу думку, треба вжити, щоб захистити рослинний світ вашого краю?

Два - чотири - усі разом

360. Поміркуйте, форму однини чи форму множини мають іменники в кожному з поданих сполучень. Відповідь поясніть.

Одні ворота - троє воріт; одні сани - четверо саней.

361. Поміркуйте, чи однакове лексичне значення мають іменники кожної пари. Доберіть до іменників гуска і курка форму множини. Чи є з-поміж поданих іменників ті, що мають лише форму множини?

Гуска - гуси; курка - кури.

362. І. Запишіть словосполучення першої групи в родовому відмінку, а другої - в орудному. Які з іменників у цих відмінках мають паралельні форми?

1. Засніжені Альпи, домашні кури, дідусеві окуляри, металеві ножиці, розфарбовані ворота, дерев’яні дверці, вечірні Чернівці, жіночі чари.

2. Високі ворота, незвичайна мужність, металеві двері, українські гроші, міцні сани.

II. З двома поданими словосполученнями (на вибір) складіть і запишіть речення.

Зверніть увагу!

Яскравим стилістичним засобом є власні назви, що мають лише форму однини, але вжиті в множині. Додаткової виразності вони можуть набувати, якщо їх написати з малої літери, - так можна підкреслити презирливе, зневажливе ставлення до певних осіб або явищ, пов’язаних з ними. Наприклад: І Сталіни, і каддафі, і леніни та інші диктатори ніколи не думають про маленьку батьківщину (3 газети).

363. Прочитайте речення. Для якого стилю мовлення вони характерні? Знайдіть іменники, що мають лише форму однини, але вжитті як множинні. Поясніть, з якою стилістичною метою це зроблено.

1. Все повторялось: і краса, й потворність. Усе було: асфальти й спориші (Л. Костенко). 2. Сяють роси - і сміються щасливо Парижі, Нью-Йорки, Рими, і мій Косів (Т. Мельничук). 3. Що мені телефони, версалі, експреси? Нащо грім Аргентин? Чудеса Ніагар? (Є. Маланюк). 4. Стоять сухі кукурудзи, й сухе волоття суше просо. Лелека, мов старий грузин, по жовтім полю ходить босо (М. Вінграновський).

Ситуація

364. Уявіть, що із соціальних мереж ви дізналися про людей, які прийшли на допомогу іншим (урятували дітей на воді; допомогли зібрати кошти для реабілітації; захистили підлітків від вуличного злочинця; допомогли звільнити заручників тощо).

Висловіть у формі невеликого (4-6 речень) електронного листа подяку незнайомим людям за допомогу, використовуючи окремі подані нижче іменники, що мають лише форму однини.

365. Прочитайте речення, поясніть суть допущених помилок. Запишіть речення правильно.

1. На молокозаводі почали випускати якісні сметани. 2. Подружжя має навести лади в хаті. 3. Завдання для контрольної роботи надрукували на різних паперах. 4. Для пошиття одягу вирішили встановити сучасні устаткування. 5. Восени довелося обривати великі бадилля.

366. І. Підготуйте усне висловлення на тему «Весняне пробудження природи». Орієнтовний час виступу - до 1,5 хв. Використайте іменники, що мають лише форму множини чи однини. Ви можете скористатися довідкою.

II. Озвучте своє висловлення в класі. Виступ кого з однокласників вам сподобався найбільше?

Довідка

Дітвора, щедрість, радість, синь, голубінь, далечінь, пустощі, роздоріжжя, листя, птаство, небо, гілля, насіння, вологість, піднебесся.

367. Виконайте тестові завдання.

1. Лише форму множини мають усі іменники в рядку

А фінанси, шахи, окуляри

Б верби, іменини, надра

В парфуми, Суми, дрібнота

Г ножиці, Чигирин, стежки

2. Форми множини не мають обидва іменники в рядку

А жіноцтво, жінка

Б гілка, геройство

В Чигирин, молоко

Г редактор, довідник

3. Потрібно відредагувати речення

А Після важкої косовиці настали свята.

Б До борщу додали густої сметани.

В Молоде гарбузиння заплело весь паркан.

Г Жовті колосся хиталися від подиху вітру.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити