Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 40. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ

Про закінчення -ою, -ом в іменниках твердої групи та закінчення -ею, -ем в іменниках м’якої й мішаної груп

ПРИГАДАЙМО. Які є відмінки іменника? На які питання вони відповідають?

368. І. Прочитайте текст. Які речення за метою висловлення вжито в тексті та як вони впливають на його емоційно-експресивне забарвлення?

ШЛЯХ ДО ДОВГОЛІТТЯ

Простий шлях до довголіття - це активний і здоровий спосіб життя. Статистика основних причин смертності у світі показує: вирішальний фактор у розвитку тої чи тої хвороби припадає на спосіб життя людини.

Тому необхідно правильно, збалансовано харчуватися. Організм має отримувати достатню кількість білків, вуглеводів, жирів, вітамінів, амінокислот, мікро- та макроелементів. Крім того, не можна заміняти активний відпочинок переглядом телевізійних передач чи іграми на планшеті. Зарядка, піші прогулянки, робота в саду, прибирання будинку допоможуть вам залишатися у формі. Рухова активність зміцнює м’язи, знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань, діабету, допомагає впоратися із зайвою вагою, стресом і депресією.

Активний і здоровий спосіб життя закладає фундамент гарного самопочуття, зміцнює захисні сили організму та розкриває його потенційні можливості (Із журналу).

II. Випишіть з тексту в колонки по два приклади іменників у таких формах:


Р. в.

Ор. в.

М. в.

369. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Якими, на вашу думку, є українці в очах світу? Як ви розумієте такі слова В. Гюго: «Рану, завдану вітчизні, кожен з нас відчуває в глибині свого серця»?

Ор. в. однини

В орудному відмінку однини іменники І та II відмін твердої групи мають у закінченні о, а м’якої та мішаної - е (після голосного й апострофа - є). Порівняймо:


Тверда група -ою, -ом

М’яка й мішана групи -ею (єю), -ем (-єм)


липа - липою; вітер - вітром

вишня - вишнею; шия - шиєю; танець - танцем

Зверніть увагу!

1. До твердої групи належать іменники, у яких основа закінчується на твердий приголосний, крім шиплячого (весна). Якщо основа закінчується на м’який, то це іменник м’якої групи (пісня), а на шиплячий - мішаної (площа).

2. В іменниках на -ар, -яр, -ир групу визначаємо за окремими правилами. Наприклад: календар, гончар - м’яка група; ювіляр, кулінар - тверда; школяр - мішана.

370. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. Обґрунтуйте написання.

Вежа, функція, круча, дайвінг, тиша, межа, рілля, мрія, шабля, кухня, гіпотенуза, тополя, директор, алюміній, дощ, калач, календар.

Два - чотири - усі разом

371. З’ясуйте, з яким закінченням треба вживати слово шампунь у поданому реченні. Відповідь обґрунтуйте.

Я знаю, як правильно мити волосся шампун..

- ню - ем - ьом

372. І. Спишіть речення, ставлячи виділені іменники в потрібній формі та розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть написання.

1. З нагоди відкриття Тижня книги в Здолбунівській бібліотеці відбулася зустріч із письменником (Сергій) Гридіним (З Інтернету). 2. Літо перелітую осінь перейду, (вишня - О.в. одн.) білітиму в зимньому саду (Т. Коло місць). 3. Між небом і (море) між (спокій) і тривогою ідуть кораблі, високою йдуть дорогою (Б. Олійник). 4. За (господар - О. в. одн.) тік плаче а за (господиня) піч (Нар. творчість). 5. Наразі озимим (ячмінь) засіяно 90 відсотків прогнозованих площ (3 Інтернету).

II. Підкресліть у реченнях граматичні основи. Які з речень складні?

373. Уявіть, що ви знайомите гостя зі своїм містом (селом). Складіть і запишіть два речення про місто (село), використавши в кожному з них подане словосполучення (на вибір) у формі орудного відмінка.

374. Пригадайте, у яких випадках приголосні подовжуються. Запишіть подані іменники у формі орудного відмінка однини.

Рось, діагональ, велич, сухість, хліб-сіль, глазур, Керч, подорож, користь, віддаль, паморозь, медаль, любов, спадковість, вуаль, мудрість.

375. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини.

Ювіляр, гончар, комар, столяр, муляр, кулінар, снігур, кобзар, редактор.

376. І. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. Позначте закінчення.

Межа, тиша, мрія, площа, краса, долоня, рілля, свиня, сльоза, Василь, соловей, циркач, іній, ячмінь, журавель, вершник, урожай, слухач.

II. З двома іменниками у формі орудного відмінка (на вибір) складіть і запишіть речення з однорідними членами.

377. Виконайте тестові завдання.

1. Букву е треба писати на місці пропуску в обох словах рядка

А вітрищ..м, кварц..м

Б олен..м, прізвищ..м

В танц..м, озимин..ю

Г вілл..ю, корен..м

2. Букву о треба писати на місці пропуску в словосполученні

А смачною каш..ю

Б пахучою вишн..ю

В смачним лосос..м

Г зустріч із ювіляр..м

3. Подвоєні букви треба писати у формі Ор. в. всіх іменників рядка

А піч, нежить, зустріч

Б молодь, сіль, ваніль

В шампунь, ніч, подорож

Г гордість, грань, гуаш


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити