Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 42. ПАРАЛЕЛЬНІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ

Про закінчення -ові, -еві та -у ( ю) іменників чоловічого роду давального відмінка, а також про паралельні закінчення іменників

інших відмінків

391. І. Прочитайте текст. Визначте ключові слова й тематичні речення.

ВІН ВІДМОВИВСЯ БУТИ БІДНИМ

Петро Яцик називав себе українцем, який відмовився бути бідним. Чотирнадцятирічним узяв він на свої плечі відповідальність за всю сім’ю, будучи найстаршим з усіх дітей працелюбної селянської родини з Верхнього Синьо-видного на Львівщині. Доля склалася так, що мусив емігрувати за кордон, де прожив понад півстоліття. Прибувши до Канади по Другій світовій війні із сімома доларами в кишені, він створив підприємства, знані в діловому світі Північної Америки. У 1950 році Петрові Яцику вдалося заснувати книгарню «Арка». Був це початок непоганий, бо приніс підприємцеві стільки, що дав змогу вже в 1954 році закупити в Торонто будівельну фірму. Бізнес розвивався добре, і в 1959 році Яцик із партнерами створив ще одну фірму. Обидві компанії за 30 років виросли у велике підприємство, вартість якого становила десятки мільйонів доларів.

А ще Петро Яцик став найбільшим українським меценатом: пожертвував мільйони доларів на українські освітні заклади в західному світі. З його фінансовою підтримкою з’явилися на світ чимало важливих книжок з історії та культури України (3 посібника).

II. Виконайте завдання до тексту.

1. Доберіть синоніми до виділених слів.

2. Знайдіть 5 іменників з орфограмами й поясніть написання.

3. Знайдіть іменники чоловічого роду в родовому відмінку й визначте закінчення цих слів.

4. Складіть усно за змістом прочитаного одне речення з ім’ям і прізвищем Петро Яцик у давальному відмінку.

image3

Переможці Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

392. ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. Як ви розумієте слова Петра Яцика: «Убогий духом не може бути багатим, незважаючи на те, скільки грошей він має»?

Д. в. однини

У давальному відмінку однини іменники чоловічого роду II відміни мають паралельні закінчення -ові, -еві (-єві) та -у (ю). Наприклад: синові - сину, водієві - водію.

Коли в реченні є поряд кілька іменників чоловічого роду в давальному відмінку, то для уникнення одноманітності слід спочатку вживати закінчення -ові, -еві ( єві), а тоді - -у (ю). Наприклад: подякувати сусідові Данилу; написати видавцеві Сергію Данилевському.

М. в. однини

Іменники чоловічого роду II відміни можуть мати паралельні закінчення й у місцевому відмінку однини. Наприклад: на коневі - на коні; у гаї - у гаю; на торзі - на торгу.

Зн. в. однини

У знахідному відмінку однини деякі іменники, переважно назви побутових предметів, мають паралельні закінчення: нульове та -а (я). Наприклад: узяв олівець - узяв олівця; написав лист - написав листа; узяв ніж - узяв ножа.

Ор. в. множини

В орудному відмінку множини окремі іменники жіночого роду та іменники, що мають форму тільки множини, можуть мати паралельні закінчення -ами (-ями), -има та -ми. Наприклад: крилами - крильми; костями - кістьми; свинями - свиньми; чоботами - чобітьми; санями - саньми, дверима - дверми; грошима - грішми.

393. І. Запишіть два варіанти форми іменників давального відмінка однини. Позначте закінчення.

Президент, батько, Юрій, скейтборд, аквапарк, трактор, актор, програміст, однокласник.

II. З одним поданим іменником у формі давального відмінка однини складіть і запишіть речення.

Ситуація

394. Уявіть, що вам треба написати електронне звернення представникові влади з пропозиціями щодо розв’язання екологічної проблеми. Складіть вступну частину вашого ймовірного звернення (2-3 речення), зазначивши у правому верхньому куті одного з наведених адресатів у давальному відмінку.

• представник Президента України

• народний депутат України

• міністр екології

• депутат районної ради

• мер міста

• начальник управління

• директор сільськогосподарського підприємства

395. І. Спишіть речення, уживаючи подані в дужках іменники в правильній формі.

1. У Києві є пам’ятник видатному українському (мислитель Григорій Сковорода). 2. На конференції слово надали (студент факультету журналістики). 3. Кожному (турист) запам’ятаються Карпати. 4. Після вистави публіка влаштувала овацію (соліст балету). 5. Лист адресовано (директор заводу Павло Кушніренко). 6. Не забудьте зателефонувати (Василь Олександрович). 7. Треба допомогти (однокласник Андрій).

II. Підкресліть іменники як члени речення.

396. І. Доберіть усно два варіанти форми іменників місцевого відмінка однини.

Планшет, кінь, велосипед, робітник, гай, ліжко, торг.

II. Складіть усно два речення з одним із поданих слів у місцевому відмінку однини так, щоб у кожному з речень це слово мало різне закінчення.

397. І. Запишіть два варіанти форми іменників орудного відмінка множини.

Крило, кістка, свиня, чоботи, ворота, сльози, штани, гроші, двері.

II. Складіть і запишіть два речення з одним із поданих слів в орудному відмінку множини так, щоб у кожному з речень це слово мало різне закінчення.

398. І. Спишіть речення, уживаючи виділені слова з паралельним закінченням.

1. Ой у зеленому гаю стелиться сивий туман (Нар. творчість). 2. Усе життя крилами махає, а злетіти не може (Загадка). 3. Оксана надіслала подрузі електронний лист і прикріпила фотографії. 4. Бригадир зробив плуг для мотоблока своїми руками. 5. Під час їзди на коні вершник виконує гімнастичні та акробатичні трюки. 6. Грошима треба управляти, а не служити їм. 7. Учитель допоміг Сергію створити презентацію новим способом.

II. Підкресліть іменники як члени речення.

399. Виконайте завдання одного з варіантів, використавши іменники чоловічого роду II відміни в давальному відмінку однини.

А Складіть й озвучте оголошення приватного змісту (4-7 речень).

Б Прокоментуйте письмово новину (новини) тижня, висвітлену (висвітлені) на одному з телеканалів (4-7 речень).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити