Підручник Українська мова 10 клас (рівень стандарту) - О.В. Заболотний - Генеза 2018

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

§ 46. ТВОРЕННЯ И ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН ПО БАТЬКОВІ

Про суфікси -ович та -івн(а) в чоловічих і жіночих іменах по батькові, а також про особливості кличного та інших відмінків цих імен

Творення імен по батькові

Чоловічі

Жіночі

До основи власного імені додаємо суфікс -ович:

До основи власного імені додаємо суфікс -івн- (-ївн ):

Дмитро - Дмитрович

Дмитро - Дмитрівна

Олексій - Олексійович

Олексій - Олексіївна

АЛЕ:

АЛЕ:

Григорій - Григорович (-ій- випадає)

Григорій - Григорівна (-ій- випадає)

Микола - Миколайович

Микола - Миколаївна

Декілька імен по батькові творимо за допомогою суфіксів -ич, -іч: Ілля - Ілліч

Ілля - Іллівна

Лука - Лукич

Лука - Луківна

Яків - Якович

Яків - Яківна

Кузьма - Кузьмич (і Кузьмович)

Кузьма - Кузьмівна

Сава - Савич (і Савович)

Сава - Савівна

Хома - Хомич (і Хомович)

Хома - Хомівна

Зверніть увагу!

Треба розрізняти: 1) Анатолійович, Анатоліївна (від Анатолій) і Анатольович, Анатолівна (від Анатоль); 2) Олексійович, Олексіївна (від Олексій) і Олексович, Олексівна (від Олекса) та под.

418. І. Утворіть і запишіть від поданих імен чоловічі та жіночі імена по батькові.

Валерій, Юрій, Арсен, Арсеній, Кузьма, Ілля, Юліан, Геннадій.

II. Запишіть у формі кличного відмінка виділені імена й утворені від них чоловічі імена по батькові.

Зверніть увагу!

У кличному відмінку чоловічі імена по батькові мають закінчення -у (Івановичу, Андрійовичу), а жіночі - закінчення -о (Іванівно, Андріївно).

419. Уявіть, що в класі ви вирішуєте деякі питання шкільного життя. Прочитайте подані репліки, доповнюючи їх інформацією про вказаних осіб.

• 1. Треба запитати в… (ім’я та по батькові класного керівника)

• 2. Це питання треба узгодити з… (ім’я та по батькові директора школи)

• 3. Приготуємо привітання для… (ім’я, по батькові та прізвище бібліотекаря)

• 4. Попросимо допомоги в… (ім’я, по батькові вчителя історії)

420. І. Провідміняйте письмово.

Тарас Євгенійович, Юлія Євгеніївна.

II. З одним поданим сполученням (на вибір) складіть і запишіть речення з прямою мовою.

Два - чотири - усі разом

421. ПОМІРКУЙТЕ. Дідуся (по лінії батька) звуть Григорій Данилович, його онука - Євгеній Федорович. Як звуть (ім’я та по батькові) батька онука?

422. Утворіть і запишіть від поданих імен чоловічі та жіночі імена по батькові.

Андрій, Ігор, Сава, Олександр, Сергій, Григорій, Яків, Остап.

423. І. Відредагуйте речення. Зверніть увагу на правильне вживання імен по батькові та прізвищ.

1. Гарні квіти подарували Нелі Дмитрівній. 2. Глядачі зустрілися із Сергієм Скляренко. 3. Друзі щиро вітали з ювілеєм Віктора Олексієвича. 4. Сьогодні Олександру Іваненко виповнюється 50 років. 5. Ми всі дякуємо Петра Федоровича. 6. Вітаємо Вас, шановний Станіславе Вікторовиче!

424. І. Запишіть у формі кличного й давального відмінків.

Андрій Петрович, шановна Валентина Дмитрівна, шановний Віктор Володимирович, Олег Тимофійович, Григорій Михайлович, Марина Олександрівна, Марія Олексіївна, Василь Борисович.

II. Складіть і запишіть два речення, використавши як звертання подані сполучення (на вибір).

425. Виконайте завдання одного з варіантів, використавши одне чи кілька імен та імен по батькові певної особи (певних осіб).

А Уявіть, що в певній ситуації незнайомі люди надали вам допомогу. Висловіть усно подяку їм за це (3-4 речення).

Б Уявіть, що вам чи комусь із ваших рідних або друзів потрібна допомога в певній ситуації. Висловіть усно прохання про допомогу (3-4 речення).

427. Виконайте тестові завдання.

1. Граматичну помилку допущено в рядку

А Шановний Артеме Сергійовиче!

Б Зустріч із Максимом Назаровичем.

В Шановна Надіє В’ячеславівно!

Г Подякували Оксані Кузьмівні.

2. Помилку в творенні імені по батькові допущено в рядку

А Григорівна, Антонович

Б Кузьмич, Ярославівна

В Юр’ївна, Андрійович

Г Савович, Валеріївна

3. Правильно утворено ім’я по батькові від імені

А Ігор - Ігоревич

Б Аркадій - Аркадієвна

В Микола - Миколайович

Г Віталій - Вітальович

Для вас, допитливі

Нерідко, коли пишемо листа, заяву тощо, постаємо перед проблемою: як правильно звернутися до людини? Шановна Вікторіє чи Вікторію!..

Швидко знайти відповідь на такі питання допоможе електронний сервіс «Звертання. Правопис імен та по батькові» на порталі www.slovnyk.uа. Перейти можна за посиланням: http://www.slovnyk.ua/services/names.php?nаmе.

У базі цього словника містяться словоформи для понад 2600 імен та по батькові.

Запитання і завдання для самоперевірки

1. Наведіть 5-10 прикладів складних випадків узгодження роду іменників з іншими частинами мови.

2. Як визначити рід незмінюваних іменників? Наведіть приклади.

3. Розкажіть про особливості вживання іменників, що означають назви людей за діяльністю.

4. Наведіть приклади іменників, що мають лише форму однини або множини.

5. Які іменники в орудному відмінку мають закінчення -ем (-ем), -ею (-єю)? Наведіть приклади.

6. У яких іменниках чоловічого роду II відміни в родовому відмінку пишемо закінчення -а (-я)?

7. У яких формах іменники можуть мати паралельні закінчення? Наведіть приклади.

8. Які особливості словозміни іменників IV відміни?

9. Розкажіть про особливості вживання іменників у формі кличного відмінка.

10. Розкажіть про творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

Готуємося до тематичного оцінювання

Виконайте завдання. Перевірте правильність виконання за допомогою відповідей у додатку

1. Усі іменники чоловічого роду в рядку

А путь, перекис, насип

Б колібрі, лоша, Лондон

В міністр, степінь, тюль

Г журі, нежить, ЄС

2. Лише форму однини мають обидва іменники в рядку

А вік, борошно

Б радість, дітвора

В окуляри, сани

Г Інтернет, шлях

3. Закінчення -а у формі Р. в. однини мають обидва іменники в рядку

А Ужгород, сантиметр

Б підмет, імпорт

В графин, натовп

Г очерет, мотор

4. Правильно написано всі слова в рядку

А вишнею, бджолярем, кущем, вдачею, піччю

Б володарем, грушею, днем, матір’ю, пустирьом

В роєм, гостем, площею, їжою, лікарем

Г пам’яттю, шампунем, подорожю, душею

5. Паралельні закінчення можуть мати виділені іменники в кожному рядку, ОКРІМ

А написати директору

Б узяв олівець

В махати крилами

Г виконувати завдання

6. Закінчення -ю у формі Кл. в. мають усі іменники в рядку

А хлопець, кінь, Назарій

Б Геннадій, край, бабуся

В Юлія, Георгій, лікар

Г місяць, мрія, Сергій

7. Правильно утворено ім’я по батькові від усіх імен, ОКРІМ

А Юрій - Юріївна

Б Лука — Луківна

В Хома — Хомівна

Г Олексій - Олексівна

8. Поставте у формі кличного відмінка: Геннадій Сергійович, Лідія Олександрівна.

9. Доберіть відповідники жіночого роду: поет, робітник, директор.

10. Складіть речення з іменником спільного роду.

Рекомендуємо

КЛИЧМО ЇХ ЛЕСЮ, ОЛЕСЮ

Імена Леся й Олеся донедавна були скороченими пестливими формами повних імен Лариса й Олександра, а тепер стали в українському вжитку документальними, офіційними. У звертаннях до жінок з іменами Леся, Олеся спостерігаємо непослідовність у використанні закінчення кличного відмінка. Одні вживають їх із закінченням -е (Лесе, Олесе), інші - із закінченням -ю (Лесю, Олесю). Зважаючи на українську традицію утворювати форму кличного відмінка від жіночих імен м’якої групи з пестливим значенням за допомогою закінчення -ю (бабусю, Галю), рекомендуємо й імена Леся, Олеся вживати в цьому відмінку з таким самим закінченням.

Отже, дівчаток кличмо Лесю, Олесю, до жінок звертаймося Лесю Вікторівно, Олесю Григорівно або пані Лесю, пані Олесю (За К. Городенською).

Розрізняймо

ДИВНІ ЗНАННЯ ЧИ ДИВОВИЖНІ?

В одній із газет мене привабив заголовок «Дивні знання». Можна було подумати, що тут ідеться про щось кумедне, оскільки в сучасній українській літературній мові дивний має значення «кумедний, незрозумілий своїми якостями або вчинками», те саме, що російське странный. Але в матеріалі розповідалося про догонів - невелике африканське плем’я, у давніх переказах якого вчені виявили новітні наукові відомості про Сиріус та інші космічні об’єкти. Тож ішлося про незвичайні, гідні захоплення, тобто не дивні, а дивовижні знання (О. Пономарів).

Антисуржик

МОРКВЯНИЙ, А НЕ МОРКОВНИЙ

Від іменника морква утворено прикметник морквяний, який не має варіантів. Проте ці варіанти часом створюють автори деяких публікацій - не знаючи українського слова, пишуть російське: морковний сік замість нормативного морквяний (О. Пономарів).

ПОСТАЧАЛЬНИК, А НЕ ПОСТАВЩИК

В українській мові є слово постачати зі значенням «давати кому щось, забезпечувати кого чимсь» та похідні від нього постачання, постачальний, постачальник, постачальниця, постачальницький тощо. А слово поставщик - суржик (О. Пономарів).

Правильно

НЕправильно

вищий навчальний заклад (ВНЗ)

давати спокій

завдяки допомозі

зазнавати поразки

тягар обов’язків

досі, дотепер, донині

вищий учбовий заклад (вуз)

залишати в спокої

дякуючи допомозі

терпіти поразку

вантаж обов’язків

до цих пір


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити